Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Phóng sự bằng h́nh - Phần 4:

DIỄN TIẾN CỦA TUẦN LỄ TU HỌC T̀M VỀ MINH TRIẾT & HỘI NGỘ T̀NH THƯƠNG

do Thiên-Lư Bửu-Ṭa tổ chức từ 29-8-2004 đến 04-9-2004

(Bấm vào h́nh nhỏ để xem h́nh lớn)

 

 

 
 

Giáo hữu Ngọc Sách Thanh đă nêu tấm gương hy sinh khắc phục gia cảnh thật khó khăn (vợ bệnh nặng nằm nhà thương, em trai là Cố Lễ sanh Ngọc Hiệp Thanh vừa măn phần tại Canada) để đến với khóa tu học với hai thời giáo lư "Vai tṛ Nữ phái" và "Sống tu đạo đức" trong ngày thứ Năm 02.9.2004.

Ba vị chủ tọa các thời giáo lư ngày 02.9.2004. Từ trái sang phải: Anh lớn Thông Huyền Quang, Giáo hữu Ngọc Sách Thanh và Giáo sư Thượng Thành Thanh.

 
 

 
  Phối sư Ngọc Tuyết Tiên đang góp ư cho buổi hội luận. Anh lớn Thông Huyền Quang đang góp ư.  
   
 

Trong h́nh từ trái sang phải: Giáo sư Lâm Lư Hùng, Ph.D., Chánh trị sự Nguyễn Xuân Sơn (đang góp ư), và niên trưởng Nguyễn Văn Phụ (Missouri, MO).

Quang cảnh buổi hội luận đêm thứ Năm 02.9.2004.  
 

 
  Mọi người đang lắng nghe giọng ngâm Thánh giáo truyền cảm của Quyền Lễ sanh Hương Thuần (CT, USA)

Hiền tỷ Ngọc Lan (NC, USA) đang góp ư. Bên trái của h́nh là Hiền muội Huỳnh Nữ Phục Minh (WA, USA), bên phải của h́nh là Hiền tỷ Phạm Thị Ban (MA, USA)

 
  >>> Xem tiếp phần 5  

Phần     01     02    03    04    05    06    07    08

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh