Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Phóng sự bằng h́nh - Phần 7:

DIỄN TIẾN CỦA TUẦN LỄ TU HỌC T̀M VỀ MINH TRIẾT & HỘI NGỘ T̀NH THƯƠNG

do Thiên-Lư Bửu-Ṭa tổ chức từ 29-8-2004 đến 04-9-2004

(Bấm vào h́nh nhỏ để xem h́nh lớn)

 

 

 
  Quang cảnh buổi hội thảo về "Thanh thiếu niên và thế hệ Kế thừa" sáng thứ Bảy 04.9.2004.  
 

 
  Giáo sư Janet Hoskins, Ph.D. trong buổi hội thảo "Thanh thiếu niên và thế hệ Kế thừa". Phối sư Ngọc Tuyết Tiên trong buổi hội thảo.  
   
  Lễ sanh Thượng Biên Thanh trong buổi hội thảo. Quyền Lễ sanh Thái Nghĩa Thanh đang góp ư cho buổi hội thảo của Thanh thiếu niên.  
 

 
  Giáo sư Janet Hoskins, Ph.D. đang phỏng vấn Phối sư Ngọc Tuyết Tiên qua tài thông dịch của Hiền muội Cao Uyên Vy.  
  >>> Xem tiếp phần 8  

Phần     01     02    03    04    05    06    07    08

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh