Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Phóng sự bằng h́nh - Phần 6:

DIỄN TIẾN CỦA TUẦN LỄ TU HỌC T̀M VỀ MINH TRIẾT & HỘI NGỘ T̀NH THƯƠNG

do Thiên-Lư Bửu-Ṭa tổ chức từ 29-8-2004 đến 04-9-2004

(Bấm vào h́nh nhỏ để xem h́nh lớn)

 

 

 
 

Lễ sanh Thượng Nhi Thanh (Đầu họ Đạo Thánh thất Houston, TX) đang tŕnh bày đề tài "Vai tṛ Nữ phái và Thanh thiếu niên" trong đêm thứ Sáu 03.9.2004.

Các tham dự viên đang lắng nghe đề tài giáo lư của Lễ sanh Thượng Nhi Thanh. Xa xa là Giáo sư Janet Hoskins, Ph.D. của USC (University of Southern California) đang làm những nghiên cứu về Đạo Cao Đài cũng đă tới tham dự khóa tu học.

 
 

 
  Giáo sư Janet Hoskins, Ph.D. của USC (University of Southern California) đang ghi chép buổi thuyết tŕnh qua tài thông dịch của Hiền muội Văn Kim Khánh (WA, USA). Giáo sư Janet Hoskins, Ph.D. đang phát biểu ư kiến.  
   
 

Sáng thứ Bảy 04.9.2004, trước giờ chia tay với Lễ sanh Thượng Nhi Thanh (đồ vest đứng giữa) và Chánh trị sự Nguyễn Xuân Sơn của Thánh thất Salt Lake City, UT (đồ vest bên trái của h́nh).

Lễ sanh Thượng Nhi Thanh:

- "Ủa, có ai thấy vé máy bay của tôi không?"

 
 

 
  Chánh trị sự Nguyễn Xuân Sơn của Thánh thất Salt Lake City, UT và Hiền thê Nhung Vũ trước giờ ra phi trường sáng thứ Bảy 04.9.2004.  
 

 
  Giáo sư Janet Hoskins, Ph.D. đang phỏng vấn Anh lớn Thông Huyền Quang. Người ngồi đối diện với Anh lớn là Hiền muội Cao Uyên Vy (thông dịch viên của Giáo sư Hoskins).  
  >>> Xem tiếp phần 7  

Phần     01     02    03    04    05    06    07    08

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh