Trở lại trang chnh của Website Thin L Bửu Ta

 

Phng sự bằng hnh - Phần 5:

DIỄN TIẾN CỦA TUẦN LỄ TU HỌC TM VỀ MINH TRIẾT & HỘI NGỘ TNH THƯƠNG

do Thin-L Bửu-Ta tổ chức từ 29-8-2004 đến 04-9-2004

(Bấm vo hnh nhỏ để xem hnh lớn)

 

 

 
 

Hiền huynh L Vĩnh Tuấn, Ph.D. (Canada) đang mở đầu buổi gio l sng thứ Su, 03.9.2004 với đề ti "Con đường tu hiện tại". Người ngồi kế bn l Gio sư Lm L Hng, Ph.D.

Hiền huynh L Vĩnh Tuấn, Ph.D. với ti thuyết giảng thật hấp dẫn đ thu ht được sự ch của mọi người.

 
 

 
       
   
 

 

Chụp hnh kỷ niệm với Hiền huynh L Vĩnh Tuấn, Ph.D. trước khi tạm biệt.  
 

 
  Hiền ti Bi Đắc Hm, M.D. đang tường thuật chuyến tham dự Đại hội Tn gio Thế giới tại Ty Ban Nha thng 7.2004  
 

 
  Cả hội trường đang chăm ch theo di slide show của Hiền ti Bi Đắc Hm, M.D. về Đại hội Tn gio Thế giới tại Ty Ban Nha.  
  >>> Xem tiếp phần 6  

Phần     01     02    03    04    05    06    07    08

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh