Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Phóng sự bằng h́nh - Phần 3:

DIỄN TIẾN CỦA TUẦN LỄ TU HỌC T̀M VỀ MINH TRIẾT & HỘI NGỘ T̀NH THƯƠNG

do Thiên-Lư Bửu-Ṭa tổ chức từ 29-8-2004 đến 04-9-2004

(Bấm vào h́nh nhỏ để xem h́nh lớn)

 

 

 
 

Anh lớn Thông Huyền Quang (Australia) đang mở đầu cho buổi hội luận sáng thứ Hai 30.8.2004 với đề tài "Minh triết và T́nh thương".

Chánh trị sự Nguyễn Xuân Sơn (Thánh thất Salt Lake City, UT) đang đóng góp ư kiến.  
 

 
 

Giáo sư Thượng Thành Thanh (Belgium) đang đóng góp ư kiến.

Buổi hội luận "Minh triết và T́nh thương" được tiếp tục vào buổi chiều 30.8.2004.

 
   
 

Hiền muội Văn Thị Kim Khánh (WA) đang phát biểu ư kiến. Kế bên là bé Hồng Trang, học viên trẻ tuổi nhứt của khóa tu học (10 tuổi) nhưng vẫn tham gia thiền định và cúng tứ thời với các cô, chú.

Nữ phái trong buổi hội luận.  
 

 
 

Thiền sư Nguyễn Linh đang thuyết tŕnh đề tài "Thiền và sự cứu thế, độ đời" trong thời giáo lư chiều thứ Tư 01.9.2004.

 
 

 
  Chụp h́nh lưu niệm với thiền sư Nguyễn Linh trước khi chia tay.

>>> Xem tiếp phần 4

 

Phần     01     02    03    04    05    06    07    08

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh