The Left Eye of God

NHỚ NHAU GHI MẤY DÒNG NÀY

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam

Ngọ thời, 19-6 Quý Sửu (Thứ Tư 18-7-1973)

Thông công: Bộ phận Hiệp Thiên Đài Cơ Quan PTGL.

Đồng tử: Thanh Thủy xuất khẩu. Pháp đàn: Chơn Tâm.

* * *

AN TRINH THẦN NỮ

Tiểu Nữ chào quý đạo trưởng, quý đạo tỷ. Mừng các bạn thanh thiếu niên. Xin quý đạo trưởng, đạo tỷ ngồi nghỉ, cho phép Tiểu Nữ có đôi lời cùng các bạn thanh thiếu niên trong giây phút báo đàn này.

Các bạn ơi! An Trinh xin được báo đàn để gặp gỡ các bạn. Mặc dù thời khắc có ít, nhưng đáng ngàn vàng. An Trinh xin ghi lại tâm huyết để đáp tạ lại lòng tưởng nhớ đến An Trinh.

Chia tay cách mấy thu rồi

Sắc không hai cõi ngậm ngùi hoài mong

Nhớ xưa giáo lý phổ thông

Cơ Quan thành lập cộng đồng thanh niên (1)

Mang vào nhiệm vụ thiêng liêng

Vì đời vì đạo đâu riêng vì mình

Biển trần sóng gió mông mênh

Thuyền xuân (2) e nỗi bấp bênh vì đời

An Trinh xin gởi vài lời

Tiền đồ (3) Đại Đạo trông nơi chúng mình

Vì mình là một nhân sinh

Nặng ơn sanh dưỡng, nặng tình quốc dân

An Trinh dù tách bến trần

Vẫn cùng các bạn tinh thần dựng xây

Nhớ nhau ghi mấy dòng này.

Đức Bồ Tát (4) đã đến. An Trinh xin tạm biệt các bạn. Tiểu Nữ kính chào quý đạo trưởng, đạo tỷ. Xin thành tâm tiếp nghinh Đức Bồ Tát. Tiểu Nữ lui gót.


(1) Cộng đồng thanh niên: Tập thể Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lý do Đức Lý Giáo Tông thành lập ngày 15-7 Bính Ngọ (Thứ Ba 30-8-1966).

(2) Thuyền xuân: Ý nói các bạn thanh niên sống trong cõi đời như những con thuyền bấp bênh trong biển khổ.

(3) Tiền đồ 前途: Con đường phía trước, ở trước mặt; tương lai tốt đẹp.

(4) Đức Quan Âm Bồ Tát.