The Left Eye of God

Lời Kết

Tiền bối Cao Triều Phát, đàn anh sáng lập Thanh Niên Đạo Đức Đoàn ở miền Hậu Giang khi xưa (1938), có lần lâm đàn tại Diêu Trì Bửu Điện (thánh thất Bình Hòa, Gia Định) vào giờ Ngọ, ngày 28-8 Đinh Mùi (Chủ Nhật 01-10-1967), do bộ phận Hiệp Thiên Đài Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý thông công (đồng tử: Hoàng Mai; pháp đàn: Huỳnh Chơn).

Hôm ấy, Đức Cao Triều ban ơn, dạy chung chị Lê Thị Bạch Tuyết và bốn chị khác như sau:

Nữ cũng như nam có khác nào

Cũng người cũng học cũng tài cao

Chỉ riêng thể chất thì hơi thiệt

Lập đức thi công rạng má đào.

Qua hành trạng chị Lê Thị Bạch Tuyết được ghi lại đôi nét chánh yếu trong tập sách nhỏ này, rõ ràng chị không chỉ cam chịu phần thể chất thì hơi thiệt, mà thật ra chị còn quá đỗi thiệt thòi về nhiều mặt khác trong cuộc sống đời thường, giữa một thời đất nước điêu linh khói lửa.

Rời quê nghèo nơi miền sông nước cù lao Giêng để lên Sài Gòn tự lập giữa chốn phồn hoa sẵn nhiều cạm bẫy, chị luôn luôn lẻ loi giáp mặt nghịch cảnh, vượt qua mọi thử thách, và kiên gan an trụ vững vàng, thực hành trọn vẹn lời Đức Cao Triều khuyến nhủ: Lập đức thi công rạng má đào.

Tôn hiệu An Trinh của Thần Nữ phải chăng hàm ngụ điều đó?

AN là an thuận với nhân duyên và nghiệp quả trên đường tu; dù cho ngoại cảnh có điên đảo đến đâu thì nội tâm vẫn an ổn mà vui cùng đạo lý.

TRINH là kiên trinh; dù tấm thân liễu yếu đào thơ có gặp bão dông phũ phàng thế nào chăng nữa, vẫn trọn gìn tiết tháo. TRINH cũng là ngay chánh, vững bền, là đức thứ tư của quẻ Càn tượng trưng cho bậc chính nhân quân tử.

Pháp môn Cao Đài với luật đại ân xá Kỳ Ba đã và đang mở ra con đường cứu độ sau chót cho muôn người, trong đó có đông đảo thanh thiếu niên giữa tuổi xuân phơi phới. Nhờ vậy, lớp trẻ của đất nước đã và đang được dẫn dắt thoát ra khỏi những nẻo cụt đường quanh của lối sống chạy theo tham dục và ích kỷ thụ hưởng, bất chấp tất cả nhân quả báo ứng theo luật trời đất chí công vô tư.

Qua kiếp sống vắn vỏi của một thanh nữ Cao Đài, Đức An Trinh Thần Nữ là một minh chứng hiển nhiên cho Lẽ Thật Đại Đạo un đúc cuộc sống thanh niên cao thượng.

Phú Nhuận, 31-3-2014

Huệ Khải