The Left Eye of God

NƠI ĐÂY XIN GỞI CHÚT TÌNH

Thánh tịnh Ngọc Minh Đài

Tuất thời, 01-01 Tân Hợi (Thứ Tư 27-01-1971)

Thông công: Bộ phận Hiệp Thiên Đài Cơ Quan PTGL

Đồng tử: Thanh Căn xuất khẩu. Pháp đàn: Huỳnh Chơn.

TIẾP ĐIỂN

THI

Ước vọng ngày xanh trả hết rồi

Căn phần (1) chỉ đến thế này thôi

Ngỡ rằng mệnh bạc như xuân nọ (2)

Đâu biết là đâu một lẽ Trời.

AN TRINH THẦN NỮ LÊ THỊ BẠCH TUYẾT

Tệ Muội kính chào quý đạo trưởng, quý đạo huynh, quý đạo tỷ và các bạn thanh thiếu niên.

Thật rất may duyên cho Tệ Muội được lịnh Tam Giáo Tòa ân ban cho nhập đàn giờ đây để gởi lại mấy dòng mà lần đầu tiên của sự xa cách trần gian được tỏ bày cùng anh chị em thanh thiếu niên.

Vậy Tệ Muội xin mời quý đạo trưởng, quý đạo huynh, đạo tỷ và toàn thể anh chị em thanh thiếu niên ngồi trợ điển giùm Tệ Muội giờ nay trong giây lát.

Các anh chị em thanh thiếu niên thân mến của tôi! Mấy lần xuân qua rồi là mấy lần anh chị em thổn thức tưởng nhớ đến tôi. Thâm tình đồng đạo rất đậm đà không sao cạn tỏ. Điều đó tôi thành thực cảm ơn anh chị em trong thời gian qua đã có lòng đoái tưởng đến kẻ xa cách trần gian này trên cùng một chí hướng, cùng một lối đi.

Các bạn ôi! Đã là con người thì ai cũng có tâm tư, có tình cảm. Hễ có tâm tư tình cảm thì sự sanh ly tử biệt hẳn là quyến luyến tiếc thương. Nhưng mà tiếc là tiếc, thương là thương cho bóng hình ngày cũ, chớ theo định luật Đạo Trời thì chuyện ấy đương nhiên. Nhưng dù sao, dù tôi không phải là xương là thịt, dù tôi không gần gũi bên các bạn thường xuyên để trao đổi những gì đạo đức, thì giờ đây xin các bạn, những người anh em chị em, kể như là tôi như thuở nào đi, cho đúng câu sanh tử dữ đồng.(3)

Hỡi ôi! Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tấm thân nhỏ bé mang một niềm tin, một hoài bão (4) lớn lao cho đại nghiệp mà phải đoản mệnh, sớm phải lìa đời, thật là phũ phàng éo le cho chí cả. Nhưng khi hiểu đạo rồi, đó chỉ là một sự kiện thay đổi phương tiện mà thôi.

Hiện tiền đây, các bạn đang nối gót nhau trên đường sứ mạng, tôi ở cõi vô hình cũng cảm thấy vui lây.

BÀI

Tuổi xuân nay đã còn đâu

Ngày xuân theo gót bóng câu (5) lại về

Tương lai trĩu nặng lời thề

Một bên đạo nghiệp, một bề gia thân (6)

Xuân ôi! Xuân đến bao lần

Mà non sông chửa nguôi dần lửa binh

Nơi đây xin gởi chút tình

Tình người ở cõi siêu linh tỏ bày

Nào khi họp mặt hôm mai

Nào khi đạm bạc lạt chay vui vầy

Nào khi bàn luận Đạo Thầy

Nào khi vất vả những ngày hy sinh

Mình đâu hay biết nỗi mình

Bây giờ sự thể tiến trình ra sao

Rõ ràng Thiên số nan đào (7)

Hữu thân hữu hoại (8) trước sau cũng rồi

Chị em hỡi! Chị em ơi!

Mầm non đạo đức ta bồi (9) cho ta

Đại đồng xã hội quốc gia

Dựng gầy sự nghiệp ông cha lưu truyền

Vòng tay khoác tấm trung kiên

Một trang in vạn lời nguyền ngày xanh.

Vì thời gian rất ngắn, Tệ Muội không được phép dài dòng hơn nữa, hẹn chờ ngày nào có dịp.

Còn về gia đình tôi, xin nhờ các bạn thanh thiếu niên gởi giùm lời của tôi về cho người mẹ đang đau khổ buồn con rằng tôi nay được an phận, xin mẹ tôi cứ yên tâm, đừng buồn phiền chi cho hao mòn thể xác, chờ có dịp sẽ đoàn tụ gia đình. Còn các em của tôi, nếu các bạn còn nghĩ đến tôi thì cũng xin dìu dẫn chúng nó trên đường đạo đức để cùng nhau hòa điệu trên đường về Thượng Đế. Tôi rất cảm tạ tấm lòng quý đó.

Thôi, Đức An Hòa Thánh Nữ sắp đến. Xin chào quý đạo trưởng, quý huynh tỷ và các bạn thanh thiếu niên với lời chúc lành năm mới. Xin giã từ tất cả. Thăng.


(1) Căn phần: Phần số, số mạng.

(2) Xuân: Tuổi thanh xuân, tuổi trẻ. Mệnh bạc (bạc mệnh 薄命): Chị Lê Thị Bạch Tuyết tạ thế mới hai mươi sáu tuổi.

(3) Sanh tử dữ đồng 生死與同: Sống và chết như nhau, tức là dù đã mất nhưng vẫn được xem như còn sống, do đó ở nhiều bàn thờ gia tiên có viết hai chữ như tại 如在 (như vẫn tồn tại, như vẫn còn sống).

(4) Hoài bão 懷抱: Lý tưởng, ước vọng cao đẹp.

(5) Câu : Ngựa khỏe, chạy nhanh. Bóng câu (câu ảnh 駒影; câu quang 駒光): Bóng ngựa câu, ám chỉ thời gian qua rất nhanh. Do thành ngữ bạch câu quá khích 白駒過隙 (bóng ngựa trắng phóng qua khe hở), ý nói thời gian qua rất nhanh; nói tắt là câu khích 駒隙.

(6) Gia thân: Người thân ruột thịt trong gia đình.

(7) Thiên số nan đào 天數難逃: khó trốn tránh số Trời.

(8) Hữu thân hữu hoại 有身有壞: Đã có thân xác thì sẽ có lúc hư hoại xác thân, ý nói mạng sống vô thường.

(9) Bồi : Vun bồi, bồi đắp, làm cho dày thêm, vững chắc thêm.