The Left Eye of God

Giao Cảm

Thanh thiếu niên nhà đạo là tương lai của Đạo, cũng sẽ là những con dân tốt lành của quê hương yêu dấu này, cùng góp phần xây dựng nên một xã hội hạnh phúc có đủ an lạc và tiến bộ theo mục tiêu Thế Đạo Đại Đồng của Cao Đài Giáo. Do đó, Ơn Trên hằng dạy rất nhiều về việc chăm sóc, nuôi dưỡng, đào tạo thanh thiếu niên Cao Đài sao cho có tâm hạnh đức tài, biết hướng thượng, biết đem bầu nhiệt huyết tuổi xuân phụng sự cho những hoài bão cao đẹp.

Tại Diêu Trì Bửu Điện (thánh thất Bình Hòa, Gia Định), trong đàn cơ giờ Ngọ, ngày 28-8 Đinh Mùi (Chủ Nhật 01-10-1967), do bộ phận Hiệp Thiên Đài Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam (1) thông công (đồng tử: Hoàng Mai; pháp đàn: Huỳnh Chơn), Đức Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn dạy:

. . . Đây Mẹ ban ơn cho các con thanh thiếu niên:

Hỡi các con thanh niên thiếu nữ

Một tương lai rạng rỡ huy hoàng

Khép trong thước ngọc khuôn vàng

Hồng ân Mẹ sẽ sẵn sàng dành cho.

Lời Từ Mẫu dặn dò sau trước

Để các con tạo phước tạo duyên

Thu này con nhớ lời khuyên

Tu thân hành đạo cho yên buổi này.

Trong tập thể thanh thiếu niên Phổ Thông Giáo Lý tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý vào cuối thập niên 60 thế kỷ trước có một thanh nữ đức hạnh là chị Lê Thị Bạch Tuyết (1943-1969).

Sống trong nghịch cảnh, nhưng chị luôn luôn phấn đấu, bằng nghị lực và lòng quả cảm để kiên gan tu học, tinh tấn hành đạo cho tới hơi thở sau cùng.

Khép trong thước ngọc khuôn vàng, chị hành trì đúng theo lời dạy của Đức Mẹ và các Đấng thiêng liêng, thế nên sau khi thoát xác chỉ một năm, chị sớm thọ Thiên ân, được sắc phong An Trinh Thần Nữ (1970).

Tập sách nhỏ này ước mong sẽ giúp cho các bạn trẻ hôm nay biết được ít nhiều về hành trạng Đức An Trinh Thần Nữ, một gương sáng cho thanh thiếu niên nhà đạo nói chung.

Kỉnh thành cầu nguyện Đức An Trinh Thần Nữ mở lòng các bạn trẻ, dìu dắt phù trì thế hệ tiếp nối vững vàng tiến bước trên dặm dài Đại Đạo.

Nam mô An Trinh Thần Nữ.

31-3-2014

Huệ Khải


(1) Hiện nay là Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo.