HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHƯỚC THIỆN TLBT 2008

Các năm khác

 

Tháng 12-2008:

* Gởi tặng Nhà nuôi trẻ chùa Từ Hạnh - $100 USD

* Gởi tặng Nhóm Từ thiện Bảo Hòa - $200 USD

* Gởi tặng quà khuyến học cho các em thiếu nhi nghèo CQPTGL - $200 USD

* Gởi tặng TPB Kim Anh (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Minh Thành (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Chắn (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Quang (liệt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Hoàng Ngọc Tâm (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Dương Đình Lộc (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Thuận (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Tập (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Viết Quý (mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Quý (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Võ Văn Thức (cụt hai tay) - $100 USD

* Gởi tặng QGNT Trần Điền Trung (liệt hai chân) - $100 USD

Tháng 10-2008:

* Gởi tặng cụ bà Chu Thị Nhu và các cháu - $50 USD

* Gởi tặng cụ bà Trương Thị Lan - $50 USD

* Gởi tặng cụ bà Trần Thị Huê - $50 USD

* Gởi tặng cụ bà Nguyễn Thị Phấn - $50 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Ngôn (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Trung (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Bá Hội (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Đắc Hồng (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Ba (gãy xương chậu, liệt chân phải, đứt đường tiểu tiện) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Kim Anh (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phạm Văn Cung (bị thương đùi phải) và vợ (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Võ Đình Khôi (cụt hai chân) - $100 USD

Tháng 9-2008:

* Gởi tặng TPB Lê Hữu Tình (mù hai mắt, cụt hai tay) - $60 USD

* Gởi tặng TPB Lê Trực (mù hai mắt) - $60 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Kỉnh (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Lê (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Hồng Minh (cụt chân trái, vợ mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Mai (cụt tay trái, cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Công Tâm (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trương Ưu (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Võ Công Đường (cụt hai chân, gãy tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phan Văn Nờ (Phan Song, cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Sao Mai - $100 USD

* Gởi tặng Phòng châm cứu từ thiện Rạch Giá (Mai Thị Lẹ) - $200 USD

Tháng 7-2008:

* Gởi tặng TPB Đinh Văn Toãn (cụt hai chân) - $100 USD

Tháng 6-2008:

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Cho (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Gỡ (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng Lê Thị Bảy (sn 1960, giải phẫu bướu tử cung) - $300 USD

Tháng 5-2008:

* Gởi tặng TPB đại úy Lâm Tấn Nhơn (hư hai chân, đang bị bệnh nặng) - $200 USD

* Gởi tặng TPB thiếu úy Trần Trọng Hồng (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Cách (mù mắt phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Chánh (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Đức Lại (cụt hai tay, mù mắt phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trương Minh Đạt (mù mắt phải, cụt tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Ngô Lập (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Đỗ Ngọc Anh (Đỗ Nhập, cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Hùng Long (cụt hai chân, thị lực giảm 80%) - $100 USD

* Gởi tặng TPB chuẩn úy Lai Tuấn Hiếu (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Thanh Bình (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phạm Thanh Tài (bị thương cột sống, liệt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Duy Mạnh (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Hoàng Đắc Ánh (mù hai mắt, cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Bùi Phương (liệt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phạm Đức Khanh (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Quang Viễn (chấn thương cột sống) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Đức Tâm (mù mắt phải, cụt ba ngón tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Hoàng Đình Bạn (bị thương cột sống, liệt nửa người dưới) - $100 USD

Tháng 4-2008:

* Gởi tặng TPB Lê Trực (mù hai mắt) - $200 USD

* Gởi tặng cụ bà Chu Thị Nhu và các cháu - $50 USD

* Gởi tặng cụ bà Trương Thị Lan - $50 USD

* Gởi tặng cụ bà Trần Thị Huê - $50 USD

* Gởi tặng cụ bà Nguyễn Thị Phấn - $50 USD

Tháng 3-2008:

* Gởi tặng Lâm Lực Lưỡng bị bướu hạch cổ dưới hàm phải, không có tiền điều trị lâu ngày - $400 USD

* Gởi tặng Nguyễn Tấn Sang - $100 USD

* Gởi tặng Lê Văn Quang - $100 USD

* Gởi tặng Trần Thị Thủy - $100 USD

Tháng 2-2008:

* Gởi tặng Nguyễn Văn Lũy và con trai (chồng con của Phạm Thị Dung) - $100 USD

* Gởi tặng các em học sinh nghèo lớp Lễ nghi Đạo đức CQPTGL - $200 USD

* Gởi tặng Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Sao Mai - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Thỉnh (mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Hữu Tình (mù hai mắt, cụt hai tay) - $200 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Tranh (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Bôn (liệt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Non (cụt hai tay) - $100 USD

* Gởi tặng Bùi Thị Hiến (quả phụ của cố hạ sĩ Nguyễn Khóa, tử trận 23-11-1968)

* Gởi tặng TPB Lê Sự (mù mắt phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Đặng Hồng Tăng (gãy chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Vàng (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Khôi (cụt tay trái & chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lữ Văn Thanh (cụt chân phải và năm ngón tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phan Đức Du (mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Hoàng Ngọc Thắng (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Phạm Văn Tịnh (cụt chân trái, gãy tay phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Viên (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Quang Vinh (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Ngôn (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Ngọc Diêu (cụt chân phải) - $100 USD

* Gởi tặng Nguyễn Thị Lệ Thủy (ung thư vú, cần vô hóa chất 6 lần) - $200 USD

* Gởi tặng Lê Thị Thiên Hương (sn 1985, phát hiện viêm xương mãn tính từ năm 2005) - $200 USD

* Gởi tặng Nguyễn Phương Trang (sn 2005, u trong mắt phải, cần giải phẫu) - $200 USD

* Gởi tặng Nguyễn Thanh Trúc (sn 2003, nhiễm trùng máu) - $100 USD

* Gởi tặng Nguyễn Thị Dung - $100 USD

Tháng 1-2008:

* Gởi tặng TPB Lê Hữu Tình (mù hai mắt, cụt hai tay) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Trực (mù hai mắt) - $50 USD

* Gởi tặng TPB thiếu úy Phạm Ngọc Linh (cụt chân trái, con còn nhỏ) - $200 USD

* Gởi tặng TPB Trương Thanh Dũng (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB trung úy Nguyễn Nghệ (cụt hai chân và tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB thiếu úy Trần Trọng Hồng (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Văn Biên (cụt chân trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trịnh Văn Thanh (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Đoàn Ngọc Hoa (mảnh đạn vào đầu, liệt tay chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Cẩm (mù hai mắt và con trai cũng mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Lê Văn Luôn (mù hai mắt) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Tuấn Khanh (mù mắt trái, cụt tay trái) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Lội (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trương Văn Ngọc (nội thương nặng, vá gan, cắt thận, vết thương ruột già) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Sáng (cụt hai chân, cha già 80 tuổi bị liệt bán thân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Trần Minh (cụt hai chân và hai ngón tay phải) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Thanh Lâm (cụt hai chân) - $100 USD

* Gởi tặng TPB Nguyễn Văn Thể (mù hai mắt, cụt tay phải) - $100 USD

* Gởi tặng Thái Thị Hồng Hoa (quả phụ của cố đại úy Ngô Cần, tử trận 10-7-1967)

* Gởi tặng Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Sao Mai - $200 USD

* Gởi tặng Dương Thị Lành (mẹ của cháu Dương Thanh Hậu bị bại não, nay đã qua đời) - $50 USD

* Gởi tặng Phan Thị Kim Huệ (xe đụng chấn thương sọ não, hai con còn nhỏ) - $200 USD