TPB NGUYỄN BÁ HỘI

Địa chỉ: đội 6, thôn Trà Lăm, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Sinh 12-8-1938.

Số quân: 123.502, tiểu đội trưởng, địa phương quân, chi khu Bình Sơn, KBC 4190.

Bị thương ngày 29-10-1973 tại Bình Sơn, Quảng Ngãi, cụt hai chân 100%.

>>> Tờ bệnh lý

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Oct-29-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Apr-17-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)