Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Bản Tin SINH HOẠT ĐẠI-ĐẠO

HĐ2003   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Bản Tin SINH HOẠT ĐẠI-ĐẠO


Kỷ Niệm Khóa Tu Học HẠNH ĐƯỜNG 2003

Số Đặc Biệt


Phát hành tháng 8/2003

Trong số này:

Danh sách Ban Tổ Chức, Ban Giảng Huấn và các tu học viên.

Tổng kết Khóa Tu Học HẠNH ĐƯỜNG 2003.

Thánh Giáo phê chuẩn Khóa HẠNH ĐƯỜNG (Tư thời, 6/7/2003).

BAN TỔ CHỨC:  

Cao-Đài Giáo Hải Ngoại, USA:

Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh

HH Chế Thuần Nghiệp

HH Cao Lương Thiện

 

phối hợp cùng

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, USA:

Phối Sư Ngọc Tuyết Tiên

HT Nguyễn Thị Thương

HH Thiện Nghĩa

HH Ngọc Thanh Sơn

HH Nguyễn Đức Thông

HH Trang Thành Hiếu

HT Thái Kim Tuyết

HH Trần Hoàng Nam

Ngọc Quang Minh

 

Đặc biệt với sự giúp đỡ của  

Đại-Đạo Thanh Niên Hội

Quận Hạt Santa Clara, CA, USA  

 

BAN GIẢNG HUẤN:

Chủ Tọa Danh Dự:

Phối Sư Ngọc Lân Thanh (GERMANY)

Giáo Sư Thượng Thành Thanh

(BELGIUM)

Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh

Giáo Sư Tiến Sĩ Lâm Lư Hùng

Hiền Tài Bác Sĩ Bùi Đắc Hùm

HH Cao Lương Thiện

 

GỞI BÀI GIẢNG HUẤN:

Bác Sĩ Nguyễn Văn Thọ

Đạo Trưởng Thiện Trung

 

CÁC PHÁI ĐOÀN THAM DỰ:

 

AUSTRALIA

Nguyễn Thị Tất

Phạm Văn Thu  

 

GERMANY

Trịnh Văn Dụ  

 

CANADA

Montréal, Quebec

Vơ Thành Tuấn

Phạm Thị Khá  

 

Toronto, Ontario

Nguyễn Văn Chấm

Nguyễn Phương

Vơ Thành Trân

Huỳnh Công Tăng

Tăng Mỹ Thuận  

 

VIỆT NAM

Nguyễn Văn Lộc  

 

USA

Virginia (VA)

Đinh Thị Ngọc

Lê Văn Trịnh  

 

Tacoma (WA)

Bùi Thanh Khiết

Huỳnh Quốc Hân

Huỳnh Thị Vui

Nguyễn Bích Yên

Bạch Thị Nho

Lương Thị Nguyệt  

 

Allentown (PA)

Phạm Thị Lắm  

 

Atlanta (GA)

Phạm Long Thành

Phan Thị Sâm  

 

Burlington (NC)

Cao Lương Thiện

Nguyễn Tấn Linh  

 

Houston (TX)

Nguyễn Trí Đại  

 

Chicago (IL)

Nguyễn Tấn Hưng

Phan Thị Hồng Lan

 

TKHĐ/LHT (WA)

Thiên Hồng

Lâm Văn Nghĩa

Vơ Văn Hoàng

Vơ Văn Lâm

Trương Cẩm Nhung

Hồng Kim Cúc

Huỳnh Thị Ḥa

Vơ Thu Thủy

Nguyễn Thị Hoa  

 

Maryland (MD)

Đỗ Cơi  

 

Connecticut (CT)

Huỳnh Thị Thuần  

 

Garden Grove (CA)

Bùi Văn Hôn  

 

Colton (CA)

Đào Ngọc Anh  

 

Stockton (CA)

Đỗ Biên  

 

San Jose (CA)

Nguyễn Văn Mắt

Nguyễn Văn Lun  

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa (CA)

Trần Thị Nga

Thiện Nghĩa

Nguyễn Thị Thương

Ngọc Quang Minh

Bạch Lê Hồng Nhung

Bạch Lê Hồng Phượng

 

DANH SÁCH TẤN PHONG:

 

HIỆP THIÊN ĐÀI:

Truyền Trạng Huệ Tánh

Luật Sự Huỳnh Quốc Hân

Luật Sự Huỳnh Công Tăng

Luật Sự Ngọc Quang Minh

 

CỬU TRÙNG ĐÀI:

Lễ Sanh:

Ngọc Chấm Thanh

Ngọc Khiết Thanh

Ngọc Anh Thanh

Ngọc Mắt Thanh

Thái Lộc Thanh

Thượng Biên Thanh

Thái Thu Thanh

Thái Trịnh Thanh

Ngọc Linh Thanh

Thượng Thành Thanh

Thái Hoàng Thanh

Thượng Lâm Thanh

Thượng Nghĩa Thanh

Ngọc Hồng Thanh

Hồng Hương Kim Cúc

Huỳnh Hương Ḥa

Nguyễn Hương Hoa

Vơ Hương Thu Thủy

Trương Hương Cẩm Nhung

Phạm Hương Lắm

Phạm Hương Khá

Nguyễn Hương Tất

Tăng Hương Mỹ Thuận

Nguyễn Hương Bích Yên

Bạch Hương Nho

Nguyễn Hương Thương

 

Quyền Lễ Sanh:

Thái Nghĩa Thanh

Thượng Dụ Thanh

Thái Phương Thanh

Thượng Trân Thanh

Ngọc Lun Thanh

Ngọc Đại Thanh

Lương Hương Nguyệt

Huỳnh Hương Vui

Đinh Hương Ngọc

Phan Hương Sâm

Huỳnh Hương Thuần

Bạch Lê Hương Hồng Nhung

 

Lễ Sanh Hàm Phong:

Trần Thị Nga

Vơ Thành Tuấn

Bùi Văn Hôn

Đ Cơi

TỔNG KẾT KHÓA TU HỌC HẠNH ĐƯỜNG 2003

Nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu Đạo sự tại các địa phương và để cung ứng một hàng ngũ Chức Sắc có đủ khả năng mở mang và truyền Đạo tại hải ngoại, Cao-Đài Giáo Hải Ngoại đă tổ chức Khóa Hạnh Đường tại Thiên-Lư Bửu-Ṭa để đào tạo các vị Lễ Sanh cho các cơ sở Đạo tại các địa phương.

       Nhiều tháng trước khi khóa Hạnh Đường được khai giảng, các huynh tỷ đệ muội nơi Thiên-Lư Bửu-Ṭa đă nhiệt tâm công quả tân trang các chỗ nghỉ ngơi, tích trữ nước uống, hút hầm cầu, dọn dẹp vệ sinh toàn bộ trong nội vi của Thánh sở Thiên-Lư Bửu-Ṭa để tạo điều kiện cho các tu học viên được thoải mái trong suốt thời gian lưu trú tại đây.

       Đoàn Thanh Thiếu Niên Đại-Đạo Bắc Cali cũng đă góp phần công quả xuất sắc cho khóa Hạnh Đường trong việc dựng các lều để nghỉ đêm và đón, đưa các tu học viên ở các phi trường và các bến xe đ̣ trong suốt thời gian tu học.

       Khóa Hạnh Đường đă diễn ra trong ṿng 7 ngày từ 29-6-2003 đến 5-7-2003 trong một bầu không khí vô cùng vui tươi và phấn khởi, tràn đầy t́nh thương chân thật giữa tất cả các huynh, tỷ, đệ, muội từ khắp nơi trên thế giới về tham dự.

       Thời khóa biểu mỗi ngày gồm có: Tịnh tứ thời, Cúng tứ thời (sáng, trưa, chiều, tối), học giáo lư ba lần (sáng, chiều, tối). Trong ba ngày chót của khóa học có thêm những buổi tham luận của các phái đoàn tham dự với chủ đề tự chọn xoay quanh Đại-Đạo và việc phát triển Đại-Đạo nơi hải ngoại. Các buổi tham luận đă diễn ra vô cùng hào hứng.

       Tổng số học viên ghi danh là 64 vị, tổng số học viên hiện diện là 49 vị, c̣n 15 vị giờ chót bị những bất ngờ nên không thể tham dự được. Sau khóa tu học, tổng số Chức Sắc được tấn phong là 46 vị, gồm có: 4 Chức Sắc Hiệp-Thiên-Đài và 42 Chức Sắc Cửu-Trùng-Đài (Lễ Sanh, Quyền Lễ Sanh, Lễ Sanh Hàm Phong). Xin bấm vào đây để coi danh sách.

       Sau khi khóa Hạnh Đường kết thúc, trong Đàn Tư thời đêm 6-7-2003 (7 tháng 6 Quư-Mùi), Đức ĐÔNG-PHƯƠNG CHƯỞNG-QUẢN, Đức LƯ-GIÁO-TÔNG đă phê chuẩn và chuyển đạt lời dạy của Đức Mẹ DIÊU-TR̀ KIM-MẪU tới các tu học viên.  

       Kính mời quư vị bấm vào đây hoặc h́nh dưới để xem phần h́nh ảnh của Khóa Hạnh Đường 2003. 

 

 THÁNH GIÁO PHÊ CHUẨN KHÓA HẠNH ĐƯỜNG 2003

THIÊN-LƯ BỬU-T̉A

Tư thời mùng 7 tháng 6 năm Quư Mùi (6-7-2003)

Hầu đàn: 16 vị

____________

 

            ĐÔNG-PHƯƠNG CHƯỞNG-QUẢN, Bần Đạo chào chư hiền nam nữ. Bần-đạo rất hài ḷng với việc làm của chư hiền.

            Trời đất qua chớ Đạo không qua. Thiên hạ tuyệt chớ Hiệp-Thiên-Đài không tuyệt.

            Hiệp-Thiên-Đài là phương tiện thông công, nhưng chư hiền nên nhớ là mọi việc không qua TÂM chân chánh. Chơn-lư nằm trong mục đích phục vụ nhân sanh và Đạo pháp.

            Bần-đạo chứng cho sự tấn phong một Truyền Trạng và ba Luật Sự vừa qua. NGỌC-SÁCH (1) hiền đệ đă làm đúng theo Thiên ư. Bần-đạo mừng cho hiền đệ bao năm theo chân các bậc tiền khai đă t́m thấy ánh sáng của chính ḿnh.

            Bần-đạo sẽ dạy thêm khi cần thiết. Hăy lấy cái CHƠN-TÂM mà hành Đạo, quyền pháp Thầy đă ban cho, Hiệp-Thiên-Đài phải nắm chắc chơn truyền, không nên canh cải. Bần-đạo nhường lời cho LƯ-GIÁO-TÔNG dạy Đạo.

Muốn thấu nhân sanh phải lấy TÂM,

Có TÂM chân chánh sẽ suy tầm,

Lẽ quyền pháp ấy tùy cơ định,

THẦY đă ban cho một chữ TÂM.

            Thăng...

            (Tiếp điển:)

đào muôn sắc với thời gian,

THÁI đức nên không chỉ mấy hàng,

BẠCH tự chân kinh ai nắm giữ,

Giáng đàn dạy Đạo một đôi trang.

            THÁI-BẠCH KIM-TINH GIÁO-TÔNG VÔ-VI ĐẠI-ĐẠO, Lăo chào chư Thiên-mạng, mừng chư hiền nam nữ. Lăo rất hài ḷng khi thấy chư hiền Cao-Đài Giáo Hải NgoạiThiên-Lư Bửu-Ṭa đă hợp tác cùng nhau để làm nên lịch sử. Lịch sử qua nhưng tâm Đạo không qua. Tiền nhân mất nhưng ước vọng tiền nhân không mất. Ṭa Tam Giáo đă theo sát chư hiền trong suốt thời gian tu học. Lăo có lời khen chư hiền đă v́ nhân sanh và v́ tiền đồ Đại-Đạo nơi hải ngoại đă không ngại búa ŕu thị phi để làm nên việc lớn.

            Với sự quyết định của Hội-Đồng Tiền-Bối Đại-Đạo, Lăo chấp nhận tất cả các Tân Lễ Sanh, Tân Quyền Lễ Sanh và các Lễ Sanh hàm phong.

            Thiên-Lư Bửu-Ṭa từ đây sẽ là nơi tạo cơ duyên để phổ truyền Đại-Đạo. Với tâm chuyên nhứt của chư hiền, việc ǵ dù khó khăn đến đâu cũng sẽ vượt qua. Chư hiền hăy nghe lời MẸ DIÊU-TR̀ nhờ Lăo chuyển cho:

           

            TUYẾT-TIÊN (2) con tuổi đời con nhớ,

            Cùng chị em lớn nhỏ thương yêu,

                        Dù trưa sáng hoặc xế chiều,

Gánh gồng căn bản mọi điều sẽ nên.

            THƯƠNG (3) con hăy rán bền tâm Đạo,

            Việc qua rồi hiền thảo chứng cho,

                        Gầy chung đưa khách qua đ̣,

Đó là Thiên-Lư Bửu-Ṭa nêu danh.

            ĐÔNG (4) tuổi trẻ đă đành tuổi trẻ,

            Nhưng xông pha t́m lẽ giúp đời,

                        Gia đ́nh nhờ cảnh an vui,

Tiếp tay phổ độ trong thời Hạ-Nguơn.

            THƯỢNG-THÀNH (5) con trên đường giúp Đạo,

            Bao nhiêu năm tần tảo ngược xuôi,

                        Một đời gắn bó cho đời,

Việc hy sinh sẽ đền bồi trước sau.

            LÂM-LƯ-HÙNG (6) tài sâu đức rộng,

            Đă trải qua tĩnh động trong ngoài,

                        Tam-Tông trước đó rồi đây,

Thẳng đường Thánh-Đức nhờ tay con hiền.

            BÍCH-YÊN (7) c̣n đường riêng sau trước,

            Cái hy sinh sẽ được chấm công,

                        Chỉ cho một cảnh một ḷng,

Rồi đây dù Hạ, Thu, Đông cũng đều.

            KHIẾT (8) con đă trải nhiều kinh nghiệm,

            Cùng các em t́m kiếm Đạo mầu,

                        Hăy làm thẳng nẻo trước sau,

Cứu đời nhờ tại bước mau chậm cùng.

            PHỔ-CHƠN (9) lănh việc chung nay nhớ,

            Gắng học cho đặng rơ pháp quyền,

                        Dù cho cảnh có đảo điên,

Nhờ ḷng quyết chí tục Tiên nơi ḿnh.

            THIÊN-HỒNG (10) đă khai minh chơn pháp,

            Nhưng con nên phổ cập chơn truyền,

                        Đạo thời đă có bổn nguyên,

Cứ theo bước cũ là thuyền độ dân.

            CẨM-NHUNG (10) con nên gần chân lư,

            Cao-Đài là tầm lư nơi tâm,

                        Xông pha dù có âm thầm,

Chị em góp sức để tầm lư chơn.

            Ḱa các con tiếng đờn đă khảy,

            Trống Lôi-Âm là máy huyền vi,

                        Dù cho động tĩnh có ǵ,

Thiên cơ đă định gắng ghi nơi ḷng.

            Đó là lời gởi gấm của Mẹ. Lăo nhắn cùng chư hiền nam nữ, khi nào chư hiền nam nữ Thiên-Lư Bửu-Ṭa thực sự thương yêu, DIÊU-TR̀ KIM-MẪU sẽ đích thân thêm lời dạy dỗ.

            Sau đây Lăo nhắn cùng chư hiền nam nữ Tân Lễ Sanh, tất cả những tâm đắc của chư hiền đều được chứng giám. Giờ đây đă nhận lấy nhiệm vụ trước thiêng liêng và trước nhân sanh:

1.      Phải lấy quyền pháp Đạo luật làm chuẩn thằng.

2.      Phải lấy nhân sanh làm mănh tâm điền để đạt vị.

3.      Phải lấy TÂM chân chánh để hành động phục vụ Đạo pháp.

4.      Nhớ là quyền thiêng liêng lúc nào cũng theo hộ trợ chư hiền nếu chư hiền thực tâm hành chánh Đạo.

            Con đường tương lai đang trải dài trước mắt. Lăo sẽ giúp chư hiền và đem đến chư hiền những nhân tâm c̣n đầy dẫy khắp nơi. Dấn thân là bước đầu để thành công trong thiên mạng.

            Thôi thời gian có hạn, Lăo sẽ dạy từng chư hiền một trong thời gian sắp đến. Nên nhớ là đừng bao giờ chờ đợi nơi thiêng liêng. Lấy cái Tâm chân chánhchí thành tín với ḷng hy sinh thực sự, mọi tâm đắc sẽ lần hồi thành công theo thời gian.

            Lăo ban ơn tất cả chư hiền. Thăng...

 

 

Phần chú thích: Các vị có tên sau đây có mặt trong đàn

(1)   Ngọc Sách = Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh (Cao-Đài Giáo Hải Ngoại, USA)

(2)   Tuyết Tiên = Phối Sư Ngọc Tuyết Tiên (Thiên-Lư Bửu-Ṭa, USA)

(3)   Thương = HT Nguyễn Thị Thương (Thiên-Lư Bửu-Ṭa, USA)

(4)   Đông = Ngọc Quang Minh (Thiên-Lư Bửu-Ṭa, USA)

(5)   Thượng Thành = Giáo Sư Thượng Thành Thanh (BELGIUM)

(6)   Lâm Lư Hùng = Tiến Sĩ Lâm Lư Hùng (CA, USA)

(7)   Bích Yên = HT Nguyễn Thị Bích Yên (Tacoma, WA, USA)

(8)   Khiết = HH Bùi Thanh Khiết (Tacoma, WA, USA)

(9)   Phổ Chơn = HH Nguyễn Tấn Linh (NC, USA)

(10) HH Thiên Hồng và HT Cẩm Nhung là hai vị hướng dẫn phái đoàn Thiên-Khai Huỳnh-Đạo Lư Huyền Thông (WA, USA)