Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Cao-Đài Giáo Hải Ngoại                                           ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ

Hội Đồng Chức Sắc & Niên Trưởng                                           Năm thứ 78

1158 Alder St

San Bernardino, CA 92410, USA

QUYẾT ĐỊNH TẤN PHONG

            Chiếu Tân Luật Pháp Chánh Truyền và các Đạo Nghị Định của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Chiếu biên bản Đại Hội 3 ngày 27, 28, 29 tháng 12-1992 tại thành phố Anaheim, CA, Hoa Kỳ, Đại Hội Cao-Đài Hải Ngoại đă quyết định thành lập Cao-Đài Giáo Hải Ngoại.

Chiếu tinh thần biên bản buổi họp của Cao-Đài Giáo Hải Ngoại vào ngày 12-5-2002 tại Thánh Thất Cao-Đài Pomona (Cao-Đài Universal Temple) khuyến khích các cơ sở Đạo tại Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và Úc Châu nên đào tạo công cử những người có tâm hạnh công đức tài năng vào các phẩm vị Lễ Sanh để trông nom d́u dẫn nhân sanh tại các địa phương, và xây dựng đào tạo lớp người trẻ kế thừa. Đây là một nhu cầu cần thiết.

Chiếu các phúc tŕnh công cử của các cơ sở Đạo khắp nơi yêu cầu Cao-Đài Giáo Hải Ngoại mở một khóa tu nghiệp Hạnh Đường cho những người được nhân sanh công cử xứng đáng vào các phẩm vị Lễ Sanh được tham gia học tập giáo lư, luật lệ của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ và tu dưỡng tâm hạnh để xứng đáng với chức năng là một Lễ Sanh.

Chiếu phúc tŕnh của Ban Giám Khảo, Ban Giám Thị Hạnh Đường Lễ Sanh thứ nhất năm 2003 tại Thiên-Lư Bửu-Ṭa từ ngày 29-6 đến ngày 5-7-2003 đề nghị các học viên có tên sau đây đủ đầy các tiêu chuẩn cần thiết để nhận phẩm vị Lễ Sanh (gồm cả Nam và Nữ phái).

Chiếu nội dung buổi lễ cầu nguyện ban phân sắc phái và Tịch Đạo cho các vị Lễ Sanh nam nữ trước Bửu Điện Đức Chí-Tôn có đầy đủ sự chứng kiến của các vị Chức Sắc tham dự được tổ chức lúc Tư thời ngày 5-7-2003 với kết quả như sau:

Nay quyết định tấn phong:

Điều thứ nhất: những vị có tên dưới đây được nh́n nhận là Chức Sắc do nhân sanh công cử hợp lệ và đă tốt nghiệp Hạnh Đường thứ nhất năm 2003 do Cao-Đài Giáo Hải Ngoại tổ chức tại Thiên-Lư Bửu-Ṭa:

Chức Sắc Hiệp Thiên Đài: (4 vị)

1. Cao Lương Thiện (Huệ Tánh), Burlington, NC, giữ phẩm vị Truyền Trạng.

2. Huỳnh Quốc Hân, Tacoma, WA, giữ phẩm vị Luật Sự.

3. Huỳnh Công Tăng, Toronto, Ontario, Canada, giữ phẩm vị Luật Sự.

4. Đặng Đ́nh Đông (Ngọc Quang Minh), Thiên-Lư Bửu-Ṭa, CA giữ phẩm vị Luật Sự.

Chức Sắc Cửu Trùng Đài Lễ Sanh Nam phái: (14 vị)

1. Nguyễn Văn Chấm, Lễ Sanh Ngọc Chấm Thanh, Toronto, CANADA.

2. Bùi Thanh Khiết, Lễ Sanh Ngọc Khiết Thanh, Tacoma, WA, USA.

3. Đào Ngọc Anh, Lễ Sanh Ngọc Anh Thanh, CĐGHN, CA, USA.

4. Nguyễn Văn Mắt, Lễ Sanh Ngọc Mắt Thanh, San Jose, CA, USA.

5. Nguyễn Văn Lộc, Lễ Sanh Thái Lộc Thanh, Houston, TX, USA.

6. Đỗ Biên, Lễ Sanh Thượng Biên Thanh, Stockton, CA, USA.

7. Phạm Văn Thu, Lễ Sanh Thái Thu Thanh, AUSTRALIA.

8. Lê Văn Trịnh, Lễ Sanh Thái Trịnh Thanh, VA, USA.

9. Nguyễn Tấn Linh, Lễ Sanh Ngọc Linh Thanh, NC, USA.

10. Phạm Long Thành, Lễ Sanh Thượng Thành Thanh, Atlanta, GA, USA.

11. Vơ Văn Hoàng, Lễ Sanh Thái Hoàng Thanh, WA, USA.

12. Vơ Văn Lâm, Lễ Sanh Thượng Lâm Thanh, WA, USA.

13. Lâm Nghĩa, Lễ Sanh Thượng Nghĩa Thanh, WA, USA.

14. Thiên Văn Hồng, Lễ Sanh Ngọc Hồng Thanh, WA, USA.

Quyền Lễ Sanh nam phái: (6 vị)

(sau 3 năm, nếu không có phạm lỗi lầm nghiêm trọng sẽ được trở thành Lễ Sanh chánh thức)

1. Từ Văn Nghĩa, Quyền Lễ Sanh Thái Nghĩa Thanh, San Jose, CA, USA.

2. Trịnh Văn Dụ, Quyền Lễ Sanh Thượng Dụ Thanh, GERMANY.

3. Nguyễn Phương, Quyền Lễ Sanh Thái Phương Thanh, Toronto, CANADA.

4. Vơ Thành Trân, Quyền Lễ Sanh Thượng Trân Thanh, Toronto, CANADA.

5. Nguyễn Văn Lun, Quyền Lễ Sanh Ngọc Lun Thanh, San Jose, CA, USA.

6. Nguyễn Trí Đại, Quyền Lễ Sanh Ngọc Đại Thanh, Houston, TX, USA.

Lễ Sanh nữ phái: (12 vị)

1. Hồng Kim Cúc, Lễ Sanh Hồng Hương Kim Cúc, WA, USA.

2. Huỳnh Thị Ḥa, Lễ Sanh Huỳnh Hương Ḥa, WA, USA.

3. Nguyễn Thị Hoa, Lễ Sanh Nguyễn Hương Hoa, WA, USA.

4. Vơ Thu Thủy, Lễ Sanh Vơ Hương Thu Thủy, WA, USA.

5. Trương Cẩm Nhung, Lễ Sanh Trương Hương Cẩm Nhung, WA, USA.

6. Phạm Thị Lắm, Lễ Sanh Phạm Hương Lắm, PA, USA.

7. Phạm Thị Khá, Lễ Sanh Phạm Hương Khá, Montreal, CANADA.

8. Nguyễn Thị Tất, Lễ Sanh Nguyễn Hương Tất, AUSTRALIA.

9. Tăng Mỹ Thuận, Lễ Sanh Tăng Hương Mỹ Thuận, Toronto, CANADA.

10. Nguyễn Thị Bích Yên, Lễ Sanh Nguyễn Hương Bích Yên, WA, USA.

11. Bạch Thị Nho, Lễ Sanh Bạch Hương Nho, WA, USA.

12. Nguyễn Thị Thương, Lễ Sanh Nguyễn Hương Thương, CA, USA.

Quyền Lễ Sanh nữ phái: (6 vị)

(sau 3 năm, nếu không có phạm lỗi lầm nghiêm trọng sẽ được trở thành Lễ Sanh chánh thức)

1. Lương Thị Nguyệt, Quyền Lễ Sanh Lương Hương Nguyệt, Tacoma, WA, USA.

2. Huỳnh Thị Vui, Quyền Lễ Sanh Huỳnh Hương Vui, Tacoma, WA, USA.

3. Bạch Lê Hồng Nhung, Quyền Lễ Sanh Bạch Lê Hương Hồng Nhung, CA, USA.

4. Đinh Thị Ngọc, Quyền Lễ Sanh Đinh Hương Ngọc, VA, USA.

5. Phan Thị Sâm, Quyền Lễ Sanh Phan Hương Sâm, Atlanta, GA, USA.

6. Huỳnh Thị Thuần, Quyền Lễ Sanh Huỳnh Hương Thuần, CT, USA.

Lễ Sanh Hàm Phong: (4 vị)

1. Trần Thị Nga, Lễ Sanh Hàm Phong, CA, USA.

2. Đỗ Cơi, Lễ Sanh Hàm Phong, MA, USA.

3. Bùi Văn Hôn, Lễ Sanh Hàm Phong, CA, USA.

4. Vơ Thành Tuấn, Lễ Sanh Hàm Phong, Montreal, CANADA.

 

Điều thứ hai: Cao-Đài Giáo Hải Ngoại, các Thánh Thất, các Ban Trị Sự các địa phương, và toàn thể tín đồ nam nữ sở tại chiếu quyết định thi hành.

Điều thứ ba: Chư Chức Sắc tân phong Truyền Trạng, Luật Sự Hiệp-Thiên-Đài và chư Chức Sắc tân phong Lễ Sanh, Quyền Lễ Sanh và Lễ Sanh Hàm Phong Cửu-Trùng-Đài chiếu nhiệm vụ thi hành.

Điều thứ tư: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kư chỉ và ban hành.

Điều thứ năm: Những quyết định nào trái với quyết định nầy được băi bỏ.

 

Làm tại Thiên-Lư Bửu-Ṭa, ngày 5 tháng 7 năm 2003 (nhằm ngày 6 tháng 6 Quư Mùi, năm Đại Đạo thứ 78)

Hội Đồng Chức Sắc và Niên Trưởng Cao-Đài Giáo Hải Ngoại.

Chủ Trưởng,

 

             (Ấn kư) 

GIÁO HỮU NGỌC SÁCH THANH.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh