Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Bản Tin SINH HOẠT ĐẠI-ĐẠO

HĐ2003   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Bản Tin SINH HOẠT ĐẠI-ĐẠO


MỪNG XUÂN GIÁP-THÂN 2004

Số 4


Tháng 1/2004

Trong số này:

Thiệp chúc Xuân Giáp-Thân của Thiên-Lư Bửu-Ṭa.

Lịch tŕnh sinh hoạt Tết Nguyên Đán tại Thiên-Lư Bửu-Ṭa.

Thư mời tham dự Đại Lễ Kỷ Niệm Vía Đức Ngọc-Hoàng Thượng-Đế tại Thiên-Lư Bửu-Ṭa.

Lá thư Xuân của Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh.

Thánh Giáo:

Đàn Khai Xuân Thánh-Đức B́nh-Linh Hội (Ngọc-Hoàng Thượng-Đế)

Bài Hiệu Triệu Đoàn Kết (Ngọc-Hoàng Thượng-Đế)

Giáo Lư & Truyện Đạo:

Thiên Nhăn.

Cầu mưa.

Những mẩu chuyện ngắn ngày Xuân.

Tin mừng: Họ Đạo Tacoma, WA và ngôi Thánh Thất mới tạo tác.

Lời kêu gọi in Kinh "Huấn Từ Đức Chí-Tôn Ngọc-Hoàng Thượng-Đế".

 

 

Chúc Mừng Năm Mới

Giáp-Thân 2004

THIÊN-LƯ BỬU-T̉A

12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046

Tel: (408) 683-0674

Cung Chúc Tân Xuân

 

Nhân dịp Xuân Giáp-Thân 2004, toàn thể Hội Đồng Quản Trị và các Huynh, Tỷ, Đệ, Muội nơi Thiên-Lư Bửu-Ṭa xin kính chúc:

-  Quư Đạo Trưởng,

-  Quư Chức Sắc, Chức Việc,

-  Quư Đạo Tâm, Đạo Hữu,

-  và toàn thể Quư Đồng Hương trong và ngoài nước

một năm mới an khang, thịnh vượng, thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường trong hồng ân của Đức Chí-Tôn, Đức Diêu-Tŕ và các Đấng Thiêng Liêng.

T/M Hội Đồng Quản Trị  Thiên-Lư Bửu-Ṭa,

Chánh Hội Trưởng,

 

Phối Sư Ngọc Tuyết Tiên

 

CHÚC tiết Xuân tươi én liệng về,

MỪNG Đào, Mai nở đẹp xum xuê,

NĂM nay mong ước Đời như Đạo,

MỚI trọn ḷng nhau toại ước thề.

TÂN niên xin chúc khắp mọi nhà,

XUÂN vui an lạc khắp muôn nơi,

GIÁP mặt cùng nhau ḥa bốn biển,

THÂN thương chung sống “Đại Đồng” ca.

 

LỊCH TR̀NH SINH HOẠT

THIỆP MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ

TẾT NGUYÊN-ĐÁN GIÁP-THÂN 2004

TẠI THIÊN-LƯ BỬU-T̉A

12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046, USA

Điện thoại: (408) 683-0674

*********

* Giao-Thừa 30 tháng Chạp (Thứ Tư, 21-1-2004)

                6 giờ chiều      * Cúng rước Cửu Huyền Thất Tổ

                10 giờ tối        * Cúng Giao Thừa & rước Chư Thánh

* Từ mùng 1 đến mùng 10 Tết, chùa luôn mở cửa để quư đồng hương đến chiêm bái, đảnh lễ Trời Phật và xin xâm hái lộc đầu năm.

* Thứ Bảy, 31-1-2004 (Tối mùng 10 tháng Giêng năm Giáp-Thân)

8 giờ tối                 * Cúng Sao hội và Cầu-An đầu năm

* Chủ Nhựt, 1-2-2004 (11 tháng Giêng năm Giáp-Thân)

11:30 AM         * Đại Lễ Kỷ Niệm Vía Đức Ngọc-Hoàng Thượng-Đế.

* Chủ Nhựt, 8-2-2004 (18 tháng Giêng năm Giáp-Thân)

11:30 AM         * Đại Lễ Thượng-Nguơn Thiên-Quan tứ phước.

KỶ NIỆM VÍA ĐỨC NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

************

        Kính gởi:       Quư Chức-Sắc, Chức-Việc, đạo-tâm, đạo-hữu,

                                và toàn thể quư đồng hương.

        Nhân dịp đầu Xuân Giáp-Thân 2004, Thiên-Lư Bửu-Ṭa sẽ tổ chức:

Đại Lễ Kỷ Niệm Vía Đức Ngọc-Hoàng Thượng-Đế

vào lúc:

11:30 AM Chủ Nhựt, 1 tháng 2-2004

(nhằm 11 tháng Giêng âm lịch năm Giáp-Thân)

        Trân trọng kính mời toàn thể quư vị dành chút thời giờ quư báu đến tham dự buổi Đại-Lễ nói trên để tưởng niệm và góp nguyện lực cùng chúng tôi cầu xin Đại-Từ-Phụ, Đại-Từ Mẫu và các Đấng Thiêng-Liêng ban ân lành cho âm siêu dương thới, Đạo pháp phục hưng, toàn thể chúng sanh được hưởng cảnh thái b́nh, an cư lạc nghiệp.

        Ngoài ra, nếu quí vị muốn ghi tên cúng sao hội cầu an đầu năm, xin quư vị gởi tên, tuổi cùng sao hạn của ḿnh và gia đ́nh về Thiên-Lư Bửu-Ṭa trước ngày mùng 9 Tết để thượng sớ cúng sao chung (cách tính sao hạn đính kèm).

        Trước thềm năm mới Giáp-Thân 2004, chúng tôi nơi Thiên-Lư Bửu-Ṭa xin kính chúc quư vị và bửu quyến một năm mới an khang, thịnh vượng, thân tâm thường lạc và tràn đầy hồng ân của Bề-Trên.

        Nam Mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

        T/M Hội Đồng Quản Trị,

        Chánh Hội Trưởng,

        PHỐI SƯ NGỌC TUYẾT TIÊN

 

 

Hướng dẫn tới Thiên-Lư Bửu-Ṭa:

Từ San Jose: Lấy South Freeway 101, chạy khoảng 25 phút, lấy exit San Martin, quẹo trái ở bảng STOP, qua khỏi freeway overpass, quẹo phải liền ở Sycamore Ave, Thiên-Lư Bửu-Ṭa bên tay phải, số 12695.

 

 

Lá thư Xuân của Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh

THÁNH GIÁO - ĐÀN KHAI XUÂN

ngỌc-hoàng ThưỢng-Ð

Thánh-ÐỨc bình-linh hỘi

(Thiên-Lư Bửu-Ṭa, Ðàn Tý thời đêm mùng 8 rạng mùng 9 tháng 1 âm lịch Bính-Dần niên, nhằm 16-2-1986)

 

* * * * * * *

THI:

mầu chuyển đạt lắng hầu tin,

GIÁO hóa năm châu rõ tiến trình,

TÔNG thể hiện bày Nghiêu Thánh-Ðức,

Khai Ðàn hội thuyết đáo Bình-Linh.

Tân Xuân vạn chúc trường xuân thọ,

Phúc lạc lưu hưng bá tuế ninh,

Hải yến hà thanh tùy nguyện đắc,

Miên miên phúc tải vận thanh bình.

      Bần-Ðạo lai Ðàn khai Cơ niệm chúc Tân Xuân. Chúc cho toàn thể đạo tâm miên miên phúc lạc. Giờ nay Bần-Ðạo xin cấp báo lịnh truyền, các chư hiền-đồ đẳng đẳng hãy thanh tâm nghiêm tịnh tiếp nghinh Thánh Giá. Bần-Ðạo xuất điển hộ Ðàn. Hãy đọc mừng nghinh...

      (Tiếp điển:)

THI:

Xuân trần thắm thía vẻ hương Xuân,

Ðạo lý càng thâm tấn chẳng ngừng,

Lục thập viên niên hoằng Ðạo báu,

Thắng hội phong vân tiến lẫy lừng.

Ðại lược hậu tiền thành tâm lắng,

Từ-bi bác-ái phổ truyền hưng,

Phụ lực thi tâm hoằng Ðạo pháp,

Bính-Dần niên hội đáo Ðàn Xuân.

      THẦY mừng các con Tân Xuân lai đáo hội Ðàn Khai Cơ, Thầy chúc các con thanh tâm thi hành vuông tròn phận sự.

      THẦY nay hoan hỉ chứng thảo nơi lòng toàn thể các con, ban ơn các con hãy bình thân an tọa lắng nghe.

                                THI BÀI:

       Cùng con trẻ đôi dòng mực thắm,

       Giáo pháp truyền thâm ngẫm lý mầu,

              Xuân trần ngắm cuộc bể dâu,

Sương chan gió táp mưa ngâu chập chồng.

       Xuân Hạ đến Thu Ðông thắm thoát,

       Cảnh trược trần man mác lòng Thầy,

              Con hiền lắm nổi thơ ngây,

Biển mê trôi dạt đó đây bao lần.

       Hội Ðàn Xuân Bính-Dần tứ phước,

       Rưới ân hồng con được thắm tươi,

              Ðường Tu khéo vẹn đủ mười,

Ðể cho xứng mặt là người tu chân.

       Hỡi này con xa gần hãy lắng,

       Phụng sắc truyền cố gắng vào đây,

              Ðầu Xuân tham hội chầu Thầy,

Chúc con khương kiện tràn đầy phúc Xuân.

       Thầy hỉ lạc chung mừng con trẻ,

       Nhìn đàn con có vẻ hân hoan,

              Xuân trần nao nức rộn ràng,

Ðạo Xuân thanh tịnh cảnh nhàn luyện tu.

       Hội Rồng Mây muôn thu khó gặp,

       Chốn biển trần vùi dập bấy nay,

              Thương con giáo huấn bao ngày,

Ðoàn con nửa tỉnh nửa say lưng chừng.

       Chữ Ðạo kia mau thuần triệt rõ,

       Mới không còn biện đó phân đây,

              Thời kỳ nghiêm trọng con hay,

Ðường tu tấn bước kịp ngày phong vân.

       Ðạo hoằng dương Bính-Dần phổ giáo,

       Dụng đức lành hóa Ðạo dìu đời,

              Giấc nồng nhẹ tỉnh con ơi,

Kìa cơ thế diệt nọ đời giả không.

       Chốn trần nhơ bụi hồng che lấp,

       Màn vô minh bủa khắp lưới mành,

              Mê lầm sắc tướng giả danh,

Quay cuồng tháo quát cạnh tranh bả trần.

       Ðua danh vọng tâm thần mê tối,

       Tranh lợi quyền lầm lỗi xa Thầy,

              Giả trần bọt nước bóng mây,

Kiếp người là kiếp trả vay nợ tiền.

       Con trẻ đã hữu duyên gặp Ðạo,

       Này lời chơn thuyết giáo bửu truyền,

              Ðắm trần cột mối oan khiên,

Sanh môn tử hộ nghiệp duyên lưu đày.

       Một chữ Ðạo từ nay gắn bó,

       Lý thậm thâm sáng tỏ mới mầu,

              Luận bàn lý lẽ đâu đâu,

Con đường giải thoát thẳm sâu không lường.

       Ðạo yến sáng soi đường thiết thực,

       Ðạo cứu đời thoát vực mê si,

              Ðạo là cách vật trí tri,

Là chơn diệu giác mầu vi khó dò.

       Ðạt Nhứt Lý lên đò Bát-Nhã,

       Phước huệ tròn Ðạo quả viên minh,

              Màng chi thế thái nhơn tình,

Hồi quang phản chiếu tâm mình sáng trưng.

       Ngộ chơn không là thuần bản giác,

       Vọng nghiệp trần biện bác khen chê,

              Không không bản giác qui về,

Lý chơn liễu đạt không hề đơn sai.

       Lời châu ngọc ai hoài bấy trẻ,

       Diệu ngôn từ thẳng lẽ con nên,

              Sám Kinh ngọc báu sẵn dành,

Ðó là của cải Cha Lành để cho.

       Cực vì con không lo chăm chỉ,

       Vàng khóa kho, ngọc quí rãi đầy,

              Bụng con đói khát những ngày,

Lao thân nô tỉ kiếm rày hột cơm.

       Giáo pháp bửu bao gồm thuần túy,

       Hỡi con hiền Ðạo lý nhiễm thâm,

              Cơ duyên vạn bá muôn năm,

Phước hồng khải ngộ mau tầm lý chân.

       Thầy nhắc con Bính-Dần lai đáo,

       Ðạo hoằng dương sáng tạo thanh bình,

              Con hiền thắng hội Vạn-Linh,

Tu bồi phước huệ phục bình lợi sanh.

       Ðạo phổ khai vận hành chơn nhứt,

       Ngọn minh đăng sáng rực khắp cùng,

              Nay đà ý nghĩa viên dung,

Kề vai đỡ gánh cùng chung cứu trần.

       Thầy lập Ðạo gieo nhân cứu thế,

       Con dẫn dìu tương tế lẫn nhau,

              Nghe Thầy cội phúc gìn trau,

Vâng Thầy cộng khổ đồng lao độ đời.

       Sắc lịnh truyền nơi nơi hãy lắng,

       Các con nay hầu đặng lập thành,

              Tư gia dầu cũng tạm danh,

Gọi bằng "Tiểu-Thất" độ sanh buổi này.

       Con thiện nguyện thì Thầy tứ phước,

       Hành chánh tâm ắt được vẹn bền,

              Từ-bi bác-ái làm nền,

Công-bình chánh-trực ắt nên phận mình.

       Ðời hậu mạt nhân sinh điên đảo,

       Ðạo qui gồm Tam Giáo, Ngũ Chi,

              Con ngoan nhứt dạ tu trì,

Chứng thành chơn giác mới thì độ tha.

       Giáo pháp bửu kỳ ba trợ tế,

       Ngẫm cuộc đời tàn, bế, thạnh, suy,

              Chơn nguơn diệu giác tu trì,

Là phương diệt khổ trường thi đức tài.

       Phương cứu chuộc nhân loài đệ nhứt,

       Vô thượng cao mưu lực nào bằng,

              Khung trời thanh tịnh sao giăng,

Gió Xuân thơm mát vành trăng khuất lần.

       Phước huệ cao tinh thần rạng chói,

       Ðộ nhơn sanh thoát khỏi họa trần,

              Ðại hùng diệt dứt tham sân,

Tạo đò Bát-Nhã độ nhân đắm chìm.

       Con ngoạn mục suy tìm lẽ chánh,

       Hẳn ngộ rồi lập hạnh từ bi,

              Tâm trần dục vọng sân si,

Nghiệp trần bao biện thi vi diệt lần.

       Ðược như vầy căn thân càng nhẹ,

       Cảnh trược trần rồi sẽ thoát ly,

              Con hiền gắng bước lần đi,

Gia công mài sắt ắt thì nên kim.

       Minh hiếu hạnh mong tìm diệu lý,

       Ðạo tu chơn đáo bỉ năng cầu,

              Thung đường hộ hựu bước mau,

Trùng phùng cảnh lạc ngày sau toại nguyền.

      Thời kỳ nghiêm trọng, cuộc thế chiến lăm le, các con mê ngủ say sưa hương vị mùi trần không hề tỉnh thức. Ngày nay Cơ Ðạo Ðệ-Nhị khai minh phải cần dùng nơi "Tâm Ðịa Chơn Tu". Gây dựng thời cơ là do nơi "ÐỨC THÁNH NHÂN HIỀN" chớ đâu có do nơi tước quyền tài ba lỗi lạc. Tài mình dầu cao, tài khác thắng hơn, gieo mầm tiêu diệt. Ðức trọng quỉ thần kiêng. Tu chơn là lợi sanh chi bổn. Từ bi hỷ xả thì cuộc sống thanh-bình tự-tại đó hỡi các con.

      Thì giờ Ðàn-Cơ rất là eo hẹp, Thầy không thể chi tiết cho đặng vuông tròn, phải nhờ từ nơi kiến thức của các con suy tầm hiểu lấy. Ngày nay Thầy không còn biết giáo huấn thế nào để cho đoàn con mới được thức tâm! Bởi thế cho nên sự hoán cải trong thời nhiệm Ðệ-Nhị mang danh khác biệt để Thầy tạm mượn Linh-Căn góp tay chung sức, kề vai đỡ gánh dìu độ nhân loài dầu được đến đâu cũng là may mắn. Vậy từ nay tất cả mọi nơi nếu các con thiện tâm thiện nguyện thì con cứ tự nhiên góp sức cùng nhau lập dựng Tiểu-Thất, dầu tại tư gia, miễn con được bốn gia đình thì nên chọn một gia đình vui chịu hy sinh tạo nơi thờ phượng để được góp tâm cúng bái, nguyện cầu cho được thành tâm chánh nguyện. Một biến thành ba, ba biến thành chín, càng sanh càng nở bằng bản chất tự tại thiên nhiên, như vậy thì khắp chốn cùng nơi thảy đều có Ðạo, có Pháp, có bực Chơn Tu, từ nơi đó sẽ gây tạo Ðức-Thánh Nhân-Hiền mà không lâm vào đại họa tranh chấp bất đồng làm cho xáo trộn tâm tư, Ðạo mầu quý báu cũng vì đoàn con mà trở nên hoại diệt chớ đâu phải tại Thầy.

      Sau đây là Thầy vì lòng từ bi xót thương con dại, một lần nữa nhắc nhở các con đường tu tấn bước, hạnh đức trau dồi để làm mẫu mực cho những con đến sau, hoằng dương Ðạo-Pháp, nương theo đường Ðạo mượn thuyền Bát-Nhã vượt biển mê tân, thoát vòng khổ ải đó hỡi các con.

      Bạch-Diệu-Hoa hãy gắng chí độ đời dầu rằng mọi nỗi cam go phức tạp. Nếu không có phức tạp, không có khổ nạn nơi cảnh trược trần thì con đến đây để có lợi gì cho chủng loại? Núi cao, biển thẳm, rừng rậm chông gai mà biết được nẻo đường thì ngại chi là không thành đạt đến mục đích.

      Thầy nay dạy rõ cho các con hiểu rằng: các con đừng để cho thời cơ lấn lướt, các con luôn luôn phải thắng với mọi chướng ngại, đối phương tức là thời cơ tận diệt. Các con làm sao chứng được là bực Ðức-Thánh Nhân-Hiền, đừng để cho phải chịu lâm lụy vào vòng đại họa, chừng ấy sẽ thấy hung thần, ác quỷ tay cầm roi sắt gậy đồng, gươm đao bén nhọn dọa hẳm mắng la, đánh đập đuổi xua. Các phần trọng tội đến Hội Phán Xét cuộc đệ nhị bình đẳng vạn linh thì sự khổ não của các con ấy sẽ vô cùng vô cực! Các con tu tạo đức lành, ngày sau các con đều được quy về cảnh lạc nhàn tự tại đó hỡi các con. Cuộc sống từ nay là cuộc sống cứu cánh, phải nhờ nơi Ðức-Thánh Nhân-Hiền bền tâm tu niệm nguyện cầu sao cho được thành tựu phúc lạc thanh bình thì nhơn sinh mới được hưởng phần cứu cánh.

      Các con hiểu biết trên phương diện cứu cánh độ vớt tai nguy nơi lòng đại-bi vô lượng của Ðức Quan-Âm thì các con hãy nên tụng niệm cầu Ngài hằng ngày hằng bữa, thờ phượng tinh tiến, tụng đọc bản nguyện của Ngài để cầu nhờ sự cứu cánh. Còn về phần chư Thiên thì tự nhiên hành động với luật công bình thưởng phạt vô tư. Thầy chỉ là giảng độ chúng sanh, chứ Thầy nào đâu bỏ luật Thiên-điều mà đem lòng tư vị đó hỡi các con.......

      Ngày giờ hội Ðạo đông đủ mặt con, lòng Thầy vui nhẹ thương xót vô cùng, nhưng hỡi các con ôi! tình thương nơi con lầm lỗi thì lại vô biên vô lượng đó hỡi các con. Thầy xin các con hãy nên mở rộng lòng từ mà hỷ xả mọi điều chướng ngại giữa nhau để cho đường Ðạo được vui hòa mà hầu lo cứu cánh.

      Thầy chúc các con Tân Xuân vạn hạnh. Thiên-điển mãn giờ, Thầy hồi Bạch-Ngọc. Tạm giã các con thân tâm an lạc, Ðạo-pháp tiến thăng, phong vân gặp hội, buồm thuận gió xuôi, thả thuyền qua bể. Thầy xin dứt lời.

      Thăng...   

____________

BÀI HIỆU TRIỆU ĐOÀN KẾT

CỦA ĐỨC NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

(Thiên-Lý Bửu-Tòa, Tư thời 12 giờ 33 phút đêm 11 rạng 12-5-1981)

____________

         Thi:

NGỌC bút đêm thanh giáng điển mầu,

HOÀNG ân điểm Ðạo hóa năm châu,

THƯỢNG hòa nhơn loại thiên-thu vĩnh,

ÐẾ hiệp tam nguơn trở lại đầu.

 

       Thi Bài:

      Giờ an-tịnh điển Thiên tá bút,

      Truyền lời chơn đôi phút khuyến đời,

            Tam-kỳ vận chuyển năm nơi,

Mười hai chi phái Ðạo Trời lắng nghe.

      Ðời mạt-hậu thảm-thê chan-chứa,

      Nước mất, hồn lệ ứa dầm khăn,

            Thương thay bể thẳm giá băng,

Nổi niềm ly biệt san bằng tình thâm.

      Thương con trẻ lạc-lầm chưa tỉnh,

      Ðoàn chim bay liều-lĩnh lưng trời,

            Cung thần nhả đạn chim rơi,

Con nào hữu phúc mạn trời thoát thân.

      Lòng những ngỡ non Thần tự tại,

      Mà nỡ quên cạm-bẫy còn chờ,

            Ngọc vàng nhung gấm còn mơ,

Nhìn đời chưa tạn hững-hờ đường tu.

      Thầy dạy con bớt thù thêm bạn,

      Hủy tam tâm mới hãn thiêng-liêng,

            Sống đời vật-chất chưa yên,

Ngủ mê trên chiếc giả thuyền không hay.

      Hủy bức tường xưa nay ngăn cách,

      Mười hai chi phân tách rẽ chia,

            Khuyên con mở khóa trao chìa,

Tu lo giải-thoát mà về cựu bang.

      Tu Thiên-Ðạo đừng mang ích kỷ,

      Gội rửa lòng phá hủy tham sân,

            Từ-bi, bác-ái, công-bằng,

Chữ HÒA đặng vẹn mà toan cứu đời.

      Chuông khải-ngộ là lời giục tỉnh,

      Trống giác-mê níu vịn cùng nhau,

            Trên đường hóa Ðạo ngũ châu,

Mười hai hiệp sức mà âu vẫy vùng.

      Tìm lẽ sống cùng chung vui hưởng,

      Con một nhà đừng tưởng khác nhau,

            Thấy THẦY mà chẳng nhìn đâu,

Thương con lắm nỗi cơ cầu hỡi con!

      Mười hai chi nay còn rải-rác,

      Bốn phương trời tản mát đó đây,

            Con ôi, nghĩ nhớ ơn Thầy,

Dìu con tới bến nạn tai qua rồi.

      Thầy đưa đón từ nơi nguy khổ,

      Ðem các con đến chỗ an-cư,

            Ðường Tu con chớ chối từ,

Mau mau nối lại chữ Tu Cao-Ðài.

      Hòa hiệp nhau cho Thầy dẫn dắt,

      Lời thệ xưa cân nhắc hỡi con,

            Dầu cho biển cạn non mòn,

Mực đen giấy trắng hãy còn tại đây.

      Từ Ðạo khai lời Thầy con biết,

      Ðến ngày nay hư thiệt rõ rồi,

            Ðạo vàng quy-hiệp con ôi!

Ðại-đồng mới đặng cứu đời thoát nguy.

      Chữ Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ,

      Biết Cao-Ðài là chỗ Ðạo chơn,

            Con đường phổ-độ thế nhân,

Sao cho xứng với tiếng xưng Ðạo Trời.

      Sao cho đáng làm người hướng Ðạo,

      Làm gương cho Tam-Giáo Ngũ-Châu,

            Hạ-nguơn lấy trở lại đầu,

Ðạo không lo đặng, năm Châu thiệt thòi.

      Lo giải thoát nhân-loài không đặng,

      Thì các con số phận đồng chung,

            Á, Âu ngộ cảnh bảo-bùng,

Các con lẫn lộn với cùng nhơn sinh.

      Thầy xót thương lời lành cạn tỏ,

      Xót thương thay lời nọ chưa gìn,

            Sông vàng lặn-lội mông-mênh,

Ðò Thiên đợi khách bộ-hành còn xa.

      Biết đặng THẦY bôn-ba cho kịp,

      Chậm bước chân lỗi nhịp hỡi con,

            Bút Thần lộ nét vàng son,

Lời vàng tỏ rõ thì con xét rành...

 

Giáo Lư

Truyện Đạo

THIÊN NHĂN

Đạt Tường

I. LỊCH SỬ VIỆC THỜ THIÊN NHĂN:

+ Mồng 1 Tết Tân Dậu 1921, quan phủ Ngô Văn Chiêu, sau đàn cơ thiết lập tại Quan Âm Tự (Phú Quốc), khởi sự trường chay và học đạo với Tiên Ông.

+ Sau một thời gian, Tiên Ông dạy ông Chiêu suy nghĩ cách thờ. Ông Chiêu chọn chữ Thập nhưng Tiên Ông không đồng ư.

“Tuy Ngài chịu làm đệ tử của Tiên Ông chớ chưa lập bàn thờ để thờ Tiên Ông, v́ không biết phải thờ làm sao? Một bữa kia Tiên Ông dạy Ngài phải tạo ra một dấu hiệu ǵ riêng để thờ. Ngài bèn chọn chữ Thập. Tiên Ông nói chữ Thập cũng được song đó là dấu hiệu riêng của một nền Đạo đă có rồi. Phải suy nghĩ và tầm cho ra, có Tiên Ông giúp sức. Ngài xin huỡn lại một tuần lễ để có ngày giờ suy nghiệm. Măn tuần Ngài tầm cũng chưa ra.

CẦU MƯA

Đạt Tường

Truyện xảy ra vào khoảng năm 1981. Khi ấy Việt Nam trong cộng nghiệp chung đang ở vào một giai đoạn hết sức khó khăn về lương thực v́ hậu quả của trận lụt lớn năm 1978 tại đồng bằng sông Cửu Long; các cuộc chiến tranh biên giới ở phía Nam với Khơme đỏ và chiến tranh biên giới phía Bắc với Trung Quốc; thêm vào nữa là cơ chế sản xuất - lưu thông nông nghiệp "ngăn sông cấm chợ" không phù hợp.

____________

NHỮNG MẨU TRUYỆN NGẮN NGÀY XUÂN

SentiBlue sưu tầm

Tết đến là lúc ta dành nhiều ưu đăi cho gia đ́nh bằng những lời chúc và hứa hẹn tốt đẹp cho nhau. Cũng là lúc xem xét lại các việc xảy ra trong năm qua hầu rút kinh nghiệm cho năm tới.

 

 

CHÚC MỪNG

Nhận được tin vui từ Họ Đạo Tacoma, Washington State:

Sau bao năm dùng tư thất của HĐ Luật Sự Huỳnh Quốc Hân làm nơi hoạt động đạo sự, giờ đây, với sự đồng tâm, hợp sức  Họ Đạo Tacoma đă tạo dựng được cơ ngôi thờ phượng Đức Chí Tôn và tu học hành đạo. Địa chỉ tại: 

1702 South  95th Street 

Tacoma , WA 98444

Tệ Tỷ cùng toàn thể các Huynh, Tỷ, Đệ, Muội nơi Thiên Lư Bửu Ṭa xin chúc mừng toàn Họ Đạo Tacoma, WA, và cầu nguyện Ban Trị Sự và các đạo hữu tràn đầy ân huệ Đức Chí Tôn để mạnh tiến trên đường phục vụ nhân sanh và đạo pháp. 

T/M HĐQT Thiên-Lư Bửu-Ṭa

Phối Sư Ngọc-Tuyết-Tiên 

Ghi chú: Mọi công quả đóng góp và ư kiến xây dựng. xin liên lạc HH Lễ Sanh Ngọc Khiết Thanh (Bùi Thanh Khiết) cũng như HH Huỳnh Quốc Hân, HH Thiện Tranh, quí HT Hương Nho, Hương Nguyệt, Hương Vui, Hương Bích-Yên với địa chỉ nêu trên.

 

LỜI KÊU GỌI IN KINH

        Theo Kinh "Tam Nguơn Giác Thế" (Chiếu Minh Đàn, Cần Thơ, nhà in Phương Nam, do tiền bối Cao Triều Trực ấn tống), trong đàn cơ ngày 02-11 Tân Mùi (10-12-1931), đức Quan-Thánh Đế-Quân giáng dạy như sau:

        "Phàm người tu hành mà đặt đặng một bộ kinh sám mà khuyên chúng làm lành th́ người ấy đặng thành Tiên. C̣n người văn chương quân tử mà làm đặng một pho sách dạy chúng biết luân thường đạo lư th́ người đặng thành Thánh."

        Nghĩ vụng: lời dạy của đức Quan-Thánh Đế-Quân soi rọi cho mọi người thấy rằng việc tiếp tay phổ truyền văn hóa đạo đức cho sâu rộng trong xă hội nhân sinh để góp phần xây dựng cuộc đời trở nên thuần lương, thánh thiện là một việc rất quan trọng, rất cao quư. Đó là lư do kinh sách Tam Giáo xưa nay luôn đề cao việc PHÁP THÍ.

        Với mục đích truyền bá lời châu tiếng ngọc của Bề-Trên và phổ-thông giáo-lư đại-đồng của Đại-Đạo, Thiên-Lư Bửu-Ṭa hằng năm đều có tổ chức in Kinh để phát không cho bá tánh. Các Đấng Thiêng-Liêng đă có dạy rằng không công đức ǵ quư bằng công đức Pháp-Thí, tuy nhiên, một vài người mà muốn in cả ngàn cuốn là một điều khó, nhưng nếu mỗi người một ít cùng nhau gieo cấy phước điền, th́ việc lớn ắt thành mà không ai cảm thấy quá sức.

        Hiện nay, chúng tôi đang chuẩn bị ấn hành quyển:

HUẤN TỪ ĐỨC CHÍ-TÔN NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

        Nếu quư vị sẵn ḷng hảo mộ lập công đức ấn tống Kinh, xin vui ḷng điền các chi tiết cần thiết vào Phiếu Công Đức và gởi về Thiên-Lư Bửu-Ṭa trước ngày 31-1-2004 để tiện việc ấn hành cho kịp Rằm tháng 2 âm lịch năm Giáp-Thân.

        NAM-MÔ CAO-ĐÀI TIÊN-ÔNG ĐẠI-BỒ-TÁT MA-HA-TÁT.

        T/M Hội Đồng Quản Trị,

        Chánh Hội Trưởng,

        PHỐI SƯ NGỌC-TUYẾT-TIÊN

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh