Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

1.- ĐEM ĐẠO VÀO ĐỜI

Minh Lư Thánh Hội, mùng 9 tháng Giêng Mậu Thân (7-2-1968)

____________


Thi:

TRẦN ai khó nhiễm ánh Mâu Ni,

HƯNG thạnh suy vong có lạ ǵ,

ĐẠO nghiệp là hồn Xuân hướng đạo,

Cơi đời đến tạm, tạm rồi đi.

      TRẦN HƯNG ĐẠO, Bản Thánh chào chư Thiên ân hướng đạo, chào chư hiền nam nữ trung đàn.

      Mùa Xuân Mậu Thân, một mùa Xuân hỗn loạn của người đời và cũng một mùa Xuân trùng hưng cơ Đạo. Bản Thánh đến trần gian với chư hiền trong giờ nầy để đem tấc ḷng của anh linh Tổ quốc c̣n lưu lại trên dăy non sông để cùng chư hiền t́m giải pháp phổ độ kỳ ba mà Thượng Đế đă nẩy trao sứ mạng. Chư hiền đệ, hiền muội hăy an tọa.

      Bản Thánh từ lâu phụng thừa Thiên lệnh, đă đem giềng mối đạo lư phổ truyền trong thời gian bốn mươi hai năm khai Đạo, chỉ mong rằng dân tộc ta, nước nhà ta lĩnh hội được đạo lư để thoát ṿng trầm luân đọa lạc trong thời kỳ Hạ Nguơn mạt kiếp tái tạo dinh hoàn.

      Trước cảnh trạng chia đôi của tâm hồn đời đạo, Bản Thánh có đôi lời tâm huyết gởi gấm đến chư hiền nơi đây và tất cả.

      Hỡi chư hiền! Đời càng hỗn loạn, Đạo càng phải trị. Đời toan tách rời Đạo, Đạo bắt buộc phải đi vào đời. Đời đă xa Đạo, Đạo phải tha thiết kêu gọi người đời. Ngọn đuốc thiêng không bao giờ đốt lên khi trời quang đăng, mà chính phải dùng trong đêm tối âm u.

      Chư hiền nên nhớ rằng: Đêm tối sẽ càng thêm tối, khi không có hay quá xa ngọn đèn.

      Giờ phút nầy chư hiền có biết chăng? Bổn phận vi nhơn cũng như người hướng đạo, chư hiền hăy phục vụ cho nhân sinh, Đạo sẽ phục vụ cho chư hiền. Sự thăng trầm bỉ thới đối với người hướng đạo chẳng có ǵ đáng quan trọng, mà quan trọng nhứt là không nắm được thời gian để ghi vào lịch sử của một truyền thống tiền nhân. Đấng Chí Tôn không bảo chư hiền phải kính yêu Ngài, mà muốn cho chư hiền phải kính yêu vạn loại. Tinh thần ấy sẽ đem lại điều mà dân tộc đang ước mong, đang hy vọng trong cảnh trần tù chưa lối thoát.

      Thiên thời, địa lợi, nhơn ḥa” - thu phục nhân tâm là một điều khó, mà khó hơn hết là ḷng người không giữ măi được vẹn toàn. Sự chiến thắng cao nhứt trên đời không phải là chiến thắng được tha nhân, mà phải chiến thắng bản tâm để ung đúc tinh thần trên sức vạn năng thiên lư, mới mong giải thoát được nghiệp quả trầm luân.

      Vạn sự trên thế gian đều ở trong luật định: hết ngày đến đêm, qua đêm lại ngày, hết Đông sang Xuân, măn Xuân, Hè đến. Dù muốn dù không, cũng phải đặt gót chân trên đường thiên luân của định luật. Chỉ có Đạo-lư, Đạo-lư sẽ đưa người đến chỗ sáng suốt, t́m hiểu cơ biến dịch đất trời, sẽ ḥa hợp với lư thiên nhiên ngơ hầu giải thoát thân tâm để phổ độ nhân sinh trong ṿng mê muội.

      Bản Thánh rất tiếc anh linh tổ quốc, truyền thống dân tộc, biết bao nhiêu hàng trí thức, trong thời kỳ nầy, cơ hội nầy, lại không ư thức để hợp đồng mở lối đem đường cho sinh linh thoát nạn!

      Ôi! Nh́n lại khắp nước non, bao nhiêu ḍng máu đổ, dễ ai t́m được ḍng máu như ḍng máu của Jésus. Người tu hành khổ hạnh trong các Tôn giáo t́m ra chăng sự khổ của Thích-Ca Mâu-Ni cứu thế? Nếu không, đời ô trược sẽ vẫn c̣n ô trược, biết kêu gọi ai chừ là Thánh-Đức Nguyên- Nhân?

      Chư hiền hăy ghi nhận những khúc quanh của thế sự để kiểm điểm lại sứ mệnh thiêng liêng và chung tay góp sức cùng nhau trên con đường thế Thiên hành hóa.

      Mỗi khi chư hiền thấy một cuộc phong ba vừa yên lặng, người bị đắm cũng sợ sệt, mà chưa bị đắm cũng sợ sệt hăi hùng. Chư hiền chỉ phải vững vàng lèo lái trên con thuyền Đạo để đưa khách sang khỏi sông mê bể khổ. Đó là những cơ hội hành đạo lập công của người hướng đạo.

      Bản Thánh có lời nầy, chư hiền hăy nhớ và chuyển giao phổ truyền cho tất cả: Trời rộng bao la, Đại Đạo vô cùng, nhưng đó là căn pḥng đóng kín, bao nhiêu huyền bí thiêng liêng nhiệm mầu siêu việt, nhưng ch́a khóa mở, Đức Chí Tôn đă đặt trong chỗ cao nhứt của mỗi người. Hăy t́m lấy và mở lấy. Hỡi chư hiền!

Thi:

Xuân cảnh dù cho có thế nao,

Xuân tâm riêng ở chí anh hào,

Xuân tâm bền vững như Xuân Đạo,

Cái thú muôn năm chẳng nhạt màu.

      Bản Thánh chúc chư hiền được hạnh hưởng Xuân tâm, để đem Xuân Đạo ḥa cùng nhân sinh cho bớt nỗi điêu linh thống khổ. Rồi đây chư hiền sẽ tiếp tục nhiệm vụ, tiếp tục sứ mệnh thiêng liêng. Cuộc sinh, trưởng, thâu, tàn tất nhiên phải có. Người hướng đạo, người tu hành cũng cùng trong lẽ ấy, nhưng có khác hơn là sinh hữu căn, tàn hữu vị, mới gọi thực người trên thế gian và tiểu linh quang nơi thượng giới…

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh