Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

HÌNH ẢNH CỰU HOÀNG-ÐẾ BẢO-ÐẠI VÀ PHÁI ÐOÀN

VIẾNG THĂM THIÊN-LÝ BỬU-TÒA (12-2-1982)

 

   Lời giới thiệu: Vào ngày 12 tháng 2-1982, Cựu HOÀNG-ÐẾ BẢO-ÐẠI cùng một số thân hào nhân sĩ (trong đó có cựu Trung tướng Trần Văn Ðôn, cựu Đại tá Trần Ngọc Nhuận và cựu Ðại tá Trần Thanh Ðiền) đã đến viếng thăm Thiên-Lý Bửu-Tòa vào lúc 8 giờ 45 phút tối. Việc Cựu-Hoàng chọn Thiên-Lý Bửu-Tòa để viếng thăm là một niềm vinh hạnh và có thể nói là "ngoài sức tưởng tượng" của toàn thể bổn đạo vì hoàn cảnh của chùa lúc bấy giờ rất nghèo và đạm bạc. Như quí vị có thể thấy trong hình dưới, Thiên-Lý Bửu-Tòa phải dùng nhà xe được trang trí lại (căng màn, lót thảm tạm dưới đất) để làm "khách đình" đón tiếp Cựu-Hoàng và phái đoàn vì phòng khách đã được dùng làm nơi thờ phượng.

    Trước đó sáu ngày, vào ngày 6 tháng 2-1982, Ðức Thất-Nương Diêu-Trì-Cung đã thừa lịnh Ðức Tây-Vương-Mẫu giáng bút báo trước cuộc viếng thăm của HOÀNG-ÐẾ BẢO-ÐẠI và phái đoàn như sau:

Thi:

VƯƠNG tướng vào thôn bái Phụ Hoàng,

THỊ ngã dung tu hữu lý đoan,

LỄ phải đầu tiên trăm sự khác,

THẤT một giờ qua chuộc mấy vàng.

NƯƠNG bóng từ bi rèn đạo pháp,

Chiếu lịnh Tây Vương tả mấy hàng,

Kiến cơ bất dụng tầm muôn thuở,

Huỳnh đạo chẳng nương uổng bấy vàng...

 

   Sau khi đảnh lễ Ðức Chí-Tôn, Cựu-Hoàng và phái đoàn đã được mời sang "khách đình tạm" để dùng trà nước và thăm hỏi. Chưởng Quản Bạch-Diệu-Hoa, các chức việc và chư đạo hữu đã cùng nghênh tiếp Cựu-Hoàng. Trước khi ra về, Cựu-Hoàng đã ký tên vào sổ lưu niệm nơi Thiên-Lý Bửu-Tòa.

 

 

 

 

 

Cựu-Hoàng Bảo-Ðại và phái đoàn trước chánh điện đạm bạc của Thiên-Lý Bửu-Tòa chuẩn bị hành lễ Ðức Chí-Tôn.

 

Cựu-Hoàng đang cầm nhang đảnh lễ trước chánh điện đạm bạc của Thiên-Lý Bửu-Tòa.

 

 

Cựu-Hoàng và thân hào nhân sĩ trong tiệc trà thân mật.

 

 

Chưởng Quản Bạch-Diệu-Hoa đang tiếp chuyện cùng Cựu-Hoàng.

 

Cựu-Hoàng Bảo-Ðại chụp hình lưu niệm tại Thiên-Lý Bửu-Tòa.

 

Phái đoàn lần lượt ký tên vào sổ lưu niệm trước khi ra về.

 

>>> Video clip

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh