Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

TU TÂM LUYỆN TÁNH

Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lý

Tuất-thời, Rằm tháng 11 Quí-Sửu (9-12-1973)

____________

                                  Thi:

Ác xế hiên Tây bóng ngả chiều,

Khách trần còn lại được bao nhiêu,

Thuyền từ chực rước người tâm Thánh,

Giác ngộ sang đây Lão dắt dìu.

        Ðông-Phương Chưởng-Quản mừng chư hiền đệ hiền muội. Miễn lễ đồng an tọa.

        Hôm nay, Bần-Ðạo đến dạy về Tu-Tâm Luyện-Tánh.

        Tu-Tâm Luyện-Tánh là một đề tài rất sâu xa và tế nhị, phải được giải đáp trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp, để người đời áp dụng khi còn thiếu thời mới đủ để làm người Thánh thiện...

        Như chư hiền đệ muội đã thấy, hầu hết những người vào trường đạo pháp đều là những người vương mang nhiều bịnh hoạn, bộ máy rất tinh vi đã bị xử dụng rất nhiều trên quãng đường cát bụi trong đời sống nhân sanh. Những bộ phận nhỏ bị hư hỏng khuyết mòn, nhưng trong lúc say sưa tham dục còn ai có thì giờ nghĩ đến nó. Con tuấn mã đã chùn chân khi vượt qua cửa sổ, người chợt tỉnh mới trở về đạo pháp. Mọi hoạt động của sở dục được từ từ dừng lại vào lúc công phu tham thiền tịnh định, hành giả mới thấy hối tiếc vì đã tự phá sản, của cải quí báu mà Thượng-Ðế chia cho đã bị hao hụt mất mát quá nhiều. Muốn tiết kiệm để bồi bổ lại là một việc rất khó, vì giữ của quí báu là việc khó, đánh mất tìm lại dễ gì đâu ! Nhưng cần, cần người hành giả phải lập chí hăng hái như lúc hăng hái vào đời mới cứu vãn linh hồn còn đang bao bọc bởi lớp vô minh dày đặc khoắc khoải đợi chờ. Chư đệ muội nghe đây:

        Mùi tục lụy đắm say người khách tục,

        Bả lợi danh câu thúc kiếp phàm phu,

                Thế gian lại hóa trần tù,

        Giam thân nô lệ trí ngu đâu nào.

        Như vậy, sự tu tâm luyện tánh của con người không phải đợi đến lúc chán ngán việc đời mới đem ra áp dụng, mà con người cần nên tu tâm luyện tánh ngay từ lúc giác quan vừa hiểu biết sự đời mới xứng đáng là Tiểu-Thiên-Ðịa.

        Lời xưa có câu: "Nhứt nhựt chi kế tại ư Dần. Nhứt niên chi kế tại ư Xuân". Mối đầu sinh hoạt tinh anh của một ngày là giờ Dần, mối đầu sinh sôi nẩy nở của một năm là mùa Xuân, vạn vật đều nhân đó mà phát sinh cho kịp cùng thiên lý. Con người lại há chẳng biết sao ?

        Tu là sửa, luyện là rèn. Phải hiểu như vậy mới thi hành được. Những sắc tướng phải được thay đổi phân biệt, đó là những phương pháp chế ngự khi con tuấn mã bất kham, và qui ước lập giáo ổn định nhân tâm...

        Ngày nay, trước tình thế khẩn trương của nhơn loại, tôn giáo gần như không đủ hiệu lực cứu cánh mà chỉ có người tự cứu lấy người, là phải tu tâm luyện tánh ngay từ lúc tuổi trẻ. Vì vậy:

        Phải tu luyện mới thật nên anh hào dũng sĩ,

        Phải luyện tu mới chứng vị Phật Tiên Thần,

                Giữa thời biến loạn đạo phân,

        Chỉ người tu luyện góp phần định an.

        Chư hiền là những người con tin cẩn của Thượng-Ðế mới được Thiên-ân quyền pháp ban trao, hãy giữ gìn và làm cho đúng, là Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lý, là nhịp cầu nối liền cho núi sông không ngăn cách, là chất nhựa tình thương của cây Ðại-Ðạo luân lưu mọi nhánh mọi cành. Ngoài phần làm những việc, chư hiền đệ còn phải tu tâm luyện tánh để xứng danh là Tiểu-Linh-Quang của Thượng-Ðế.

 

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh