Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THÁNH GIÁO KỲ TRƯỚC

HUỆ-MINH CHƠN-TIÊN

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 10 giờ 50 phút ngày 4 tháng Chạp năm Nhâm-Tuất (17-1-1983)

Thi:

Du nhàn ngoại cảnh chí thong dong,

THIÊN-LÝ hào quang chiếu chập chồng,

BỬU-TÒA ghé lại Ðàn nương bút,

Chợt nhìn nơi cảnh ý đà thông.

Thi:

Ðạo mầu HUỆ giác rõ cơ Thiên,

Luyện kỹ MINH tâm hiểu máy huyền,

Bảo mạng CHƠN nguơn thường lặng lẽ,

Phép mầu TIÊN Phật đáo về nguyên.

       Bần-đạo HUỆ-MINH CHƠN-TIÊN, tục danh Trần-Văn-Lược. Hôm nay nhằm giờ vân du ngoại cảnh, ngang qua đây nhìn cảnh Tòa Vàng hào quang ngũ-sắc rạng tỏ góc trời. Bần-đạo xin vào Ðàn bái yết Ðức Phụ-Hoàng, Ðức Tây-VươngTam-Trấn, sau xin vài hàng cùng chư đạo tâm hãy lắng nghe...

>>> Bấm vào đây để xem tiếp...

>>> Thánh giáo kỳ trước

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh