Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Suy ngẫm kỳ trước:

"...Những ai có sứ mạng phổ giáo Đạo Trời, nên hiểu như vầy: Ḿnh đang làm việc cho Thượng Đế, cho nhơn sanh, cho thế hệ ngày mai, không phải v́ những trở ngại thiển cận rồi thối chí ngă ḷng. Một đoàn người thức đêm, khi nghe sức chịu đựng trong đêm trường đă uể oải, là báo hiệu ngày mai tươi sáng sắp đến. Hăy vui mà tiến, hiệp mà hành, tin để đoạt cho kỳ được công quả trọng đại ấy."

Lư Giáo Tông (23-2-1967)

>>> Bấm vào đây để xem nguyên bài

>>> Kỳ trước

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh