Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

ÐẠI-LỄ CẦU-AN RẰM THÁNG 10 NĂM GIÁP-TÝ 1984

   Lời giới thiệu: Ý nghĩa của Ðại-Lễ Cầu-An Rằm tháng 10 âm lịch hằng năm.

Ðức Chưởng Quản Bạch-Diệu-Hoa, chư Tăng, đại diện các hội đoàn, quan khách cùng toàn thể bổn đạo đang đọc Kinh Sám-Hối Cầu-An của Ðức Phật Di-Lạc giáng tả.

Từ trái qua phải: Giáo-Hữu Ngọc-Sách-Thanh (CA), Ðạo-Huynh Lê-Vĩnh-Tuấn từ Canada sang thăm, Ðạo-Huynh Ngọc-Chơn-Minh (SJ,CA), Ðạo-Huynh Lâm-Lý-Hùng (CA) chụp hình lưu niệm sau cuộc lễ.

Từ trái qua phải: Chánh-Hội-Trưởng Ngọc-Thanh-Liêm, Ðạo-Huynh Lê-Vĩnh-Tuấn từ Canada sang thăm, Ðạo-Huynh Ngọc-Chơn-Minh, Ðạo-Huynh Ngọc-Minh-Phước.

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh