TPB NGUYỄN VĂN DÙNG

Địa chỉ: ấp 4, xã Tân Tây, Gò Công Đông, Tiền Giang.

Tel: 01268291349

Sinh ngày 27-7-1953.

Số quân: 53/577.944, hạ sĩ, đại đội 199, địa phương quân, tiểu khu Gò Công.

Ông bị thương năm 1971 tại Bến Chùa, Gò Công, cụt hai tay, mù hai mắt.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> Nghị định cấp dưỡng


Cập nhật của TLBT:

Sep-16-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Feb-18-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jun-23-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)