TPB MAI BÚA (tên thường gọi MAI ĐÌNH TRUYỆN)

Địa chỉ: thôn Phú Cường, đội 3, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên, Huế.

Sinh ngày 19-9-1938.

Số quân: 58/204.076, cấp bậc hạ sĩ nhất, KBC 3058.

Bị thương: cụt chân phải.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Sep-23-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jul-31-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Apr-17-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)