TPB LƯƠNG XUÂN DŨNG

 

Địa chỉ: thôn Trung Phú 2, xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, Quảng Nam.

Sinh ngày 01-2-1954. Số quân 54/644.270, đại đội 1/146, Địa Phương Quân, tiểu khu Quảng Nam, KBC 6899.

Tình trạng thương tật và gia đình:

Ông bị thương ngày 14-5-1973, cụt hai chân.

Con trai bị tai nạn lao động chấn thương sọ não liệt nửa người nằm một chỗ. (>>> Hìnhgiấy chứng nhận)

>>> Tờ bệnh lý


Cập nhật của TLBT:

Apr-30-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Apr-17-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)