TPB LÊ VĂN RA

Địa chỉ: 177 Bùi Thị Xuân, tổ 12, Nghĩa Lộ, thị xã Quãng Ngãi, tỉnh Quãng Ngãi.

(trong hình Lê Văn Ra và con là Lê Văn Cơ)

Sinh 1945.

Số quân: 65/432.113, cấp bậc thượng sĩ, đại đội 4, tiểu đoàn 4, trinh sát.

Bị thương 24-04-1969 tại Quế Sơn cụt hai chân 100%.

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Oct-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jul-31-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Apr-17-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)