Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Holmes Welch (1921-1981):

cuộc hội thoại cách nhau 500 năm giữa Đức Lăo Tử  và các Thánh Tông đồ

Lê Anh Dũng

Holmes Welch (ảnh tài liệu của Viện đại học Harvard)

Holmes Welch (1921-1981) là một trong những người nỗ lực nghiên cứu đạo Lăo ở Mỹ. Đậu cử nhân (1942) và thạc sĩ (1956), ông làm giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Á (the Research Center of the East Asia) và là phó chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo Thế giới (the Research Center of World Religions) tại Viện đại học Harvard.

Năm 1956 Papers on China (Các bài viết về Trung Quốc) của Viện đại học Harvard đă in khảo luận đầu tay của Welch nhan đề Syncretism in Early Daoism (Sự dung hợp trong buổi đầu của đạo Lăo). Năm 1957 Journal of Oriental Studies (Tập san Nghiên cứu phương Đông) của Viện đại học Hương Cảng đă in khảo luận của Welch nhan đề Chinese Daoism and the Celestial Master Zhang (Đạo Lăo Trung Quốc và Trương Thiên sư)[1].

Sau đó Welch sang Đài Loan và Hương Cảng nhiều lần để nghiên cứu điền dă về đạo Phật, đạo Lăo và nghi lễ đạo Lăo. Năm 1957 ông xuất bản Split of Dao: Laozi and Daoism (Sự phân chia của Đạo: Lăo Tử và đạo Lăo).[2] Sách gồm bốn phần: vấn đề Lăo Tử; Đạo đức kinh; phong trào Đạo giáo; Đạo Lăo ngày nay. Welch đă giải thích một ít về Đạo đức kinh cũng như giới thiệu khái quát về lịch sử đạo Lăo. Bách khoa thư Anh bộ mới (The new British Encyclopedia) thừa nhận rằng quyển sách đó là những giải thích tỉ mỉ đáng đọc nhất về Đạo đức kinh, lần đầu tiên mới có người miêu tả phong trào Đạo giáo rơ ràng đến thế.

Welch tích cực tham gia tổ chức ba cuộc hội nghị quốc tế đầu tiên về nghiên cứu đạo Lăo, khuyến khích công cuộc nghiên cứu đạo Lăo khắp thế giới. Hội nghị thứ nhất tổ chức tại thành phố Bellagio, vùng Lombardy nước Ư. Sau hội nghị này Welch cho in trên History of Religions (Lịch sử Tôn giáo) của Viện đại học Chicago một khảo sát về hội nghị này với nhan đề Bellagio Conference on Daoist Studies (Hội nghị ở Bellagio về nghiên cứu đạo Lăo). Sau hội nghị thứ hai, Welch hợp tác với Anna Seidel xuất bản Facets of Daoism – A Collection of Essays on Chinese Religion (Các khía cạnh của đạo Lăo – Hiệp tuyển các khảo luận về tôn giáo Trung Quốc). Sách tập hợp chín bài viết của các học giả Pháp, Mỹ, Nhật và đă thúc đẩy xa hơn nữa việc nghiên cứu đạo Lăo trên phạm vi quốc tế. Sau hội nghị thứ ba, Welch trở về Mỹ và có lẽ v́ tuổi già, hôn nhân và gia đ́nh hay là do công việc (?) ông đă tự vẫn. Học giới ngày nay luôn đánh giá cao và kính trọng những đóng góp của Welch vào việc phát triển nghiên cứu đạo Lăo tại Mỹ cũng như trên thế giới.[3]

Đức Lăo Tử.

Nghiên cứu Lăo Tử Đạo đức kinh, Welch nhận xét rằng “Ngoại trừ Kinh Thánh chẳng có một quyển sách nào khác được dịch sang tiếng Anh nhiều như Đạo đức kinh của Lăo Tử. – No other book except the Bible has been translated into English as often as Lao Tzu’s.” [4] Sau khi cung cấp một danh sách khá dài các bản dịch, Welch hỏi: Tại sao có nhiều bản dịch như vậy? Ngoài lư do v́ bản kinh ngắn gọn, Welch suy luận: “Một lư do có ư nghĩa hơn để giải thích v́ sao phương Tây có nhiều bản dịch đến thế có thể là giữa Đạo đức kinh và Kinh Thánh Tân ước chứa những điểm tương đồng. – A more significant reason for so many Western versions lies perhaps in the parallels between the Tao Te Ching and the New Testament.” [5]

Welch đă dẫn ra mười lăm trường hợp minh chứng cho ư kiến của ông. Phỏng theo Welch, sau đây là mười điểm đối chiếu giữa hai pho kinh.[6]

1. Báo oán dĩ đức. (Lấy đức báo oán.) ĐĐK chương 63.

“Hăy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hăy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.” [7] Luc. 6:27-28.

2. Phù duy bất tranh, cố thiên hạ mạc năng dữ chi tranh. (V́ thánh nhân không tranh giành, cho nên thiên hạ không ai tranh giành với ḿnh.) ĐĐK 22.

“… nếu bị ai vả má bên phải, th́ hăy giơ cả má bên trái nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, th́ hăy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, th́ hăy đi với người ấy hai dặm.” Mat. 5:39-41.

3. Cường lương giả bất đắc kỳ tử. (Kẻ dùng bạo lực sẽ chết bất đắc kỳ tử.) ĐĐK 42.

“Hăy xỏ gươm vào vỏ, v́ tất cả những ai cầm gươm sẽ chết v́ gươm.” Mat. 26:52.

4. Chuyên khí trí nhu, năng anh nhi hồ? (Để bảo tồn nguyên khí, ngươi có thể trở nên như trẻ mới sinh chăng?) ĐĐK 10.

“Thầy bảo thật anh em: Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, th́ sẽ chẳng được vào Nước Trời.” Mat. 18:3.

5. Thị dĩ thánh nhân, hậu kỳ thân nhi thân tiên. (V́ vậy thánh nhân để thân ḿnh ra sau mà thân lại đứng trước.) ĐĐK 7.

“Ai tôn ḿnh lên sẽ bị hạ xuống; c̣n ai hạ ḿnh xuống sẽ được tôn lên.” Mat. 23: 12.

6. Kim ngọc măn đường, mạc chi năng thủ. (Vàng ngọc đầy nhà, chẳng thể giữ được.) ĐĐK 9.

“Anh em đừng tích trữ cho ḿnh những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách và lấy đi.” Mat. 6:19.

7. Danh dữ thân thục thân, thân dữ hóa thục đa? (Danh với thân cái nào quư hơn? Thân với của, cái nào trọng hơn?) ĐĐK 44.

“V́ nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, th́ nào có lợi ǵ? Hoặc người ta sẽ lấy ǵ mà đổi mạng sống ḿnh?” Mat. 16:26.

8. Bất viết: … hữu tội dĩ miễn da? (Há người xưa chẳng nói rằng … có tội thời được tha thứ sao?) ĐĐK 62.

“Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi t́m con chiên lạc sao?” Mat. 18:12.

9. Thiên vơng khôi khôi, sơ nhi bất thất. (Lưới Trời lồng lộng, thưa mà chẳng lọt.) ĐĐK 73.

“Thế mà, không một con [chim sẻ] nào rơi xuống đất ngoài ư của Cha anh em.” Mat. 10:29.

10. Ngô ngôn thậm dị tri, thậm dị hành. (Lời ta rất dễ biết, rất dễ làm.) ĐĐK 70.

“V́ ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” Mat. 11:30.

Sự tương đồng lạ lùng giữa hai quyển kinh chép cách nhau 500 năm như vừa dẫn trên quả nhiên rất thú vị. Nó gợi cho thấy rằng tôn giáo Đông Tây kim cổ dẫu có phần khác nhau nhưng tiềm tàng sâu thẳm bên trong vẫn có chung một chân lư. Khoa Tôn giáo đối chiếu (Comparative Religions) v́ thế có công dụng giúp tín đồ các tôn giáo hiểu biết nhau hơn và xích gần lại với nhau hơn. Giáo dẫu có nhiều, có mới có cũ, nhưng Đạo trước sau duy chỉ có một mà thôi. Lănh hội lẽ một đó sẽ góp phần xóa bỏ kỳ thị tôn giáo, tín ngưỡng và đồng thời cũng góp phần xây đắp ḥa b́nh cho nhân loại.

Lê Anh Dũng

Cùng một tác giả Lê Anh Dũng

Đôi ḍng sơ lược về tác giả Lê Anh Dũng

 


[1] Trương Thiên sư tức là Trương Đạo Lăng (thế kỳ II, đời Hán).

[2] Bản sách này được Beacon Press (Boston, 1965, 1967) in lại với nhan đề Taoism: the Parting of the Way và phụ chú chữ Hán là 道之分歧 Đạo chi phân kỳ.

[3] Tiểu sử trên đây viết theo 陳耀庭 Trần Diệu Đ́nh (http://www.eng.taoism.org.hk).

[4] Taoism: the Parting of the Way. Boston: Beacon Press, 1967, p. 4.

[5] Taoism: the Parting of the Way, p. 5.

[6] Người viết không hoàn toàn sử dụng cách đối chiếu của Welch. Rải rác nhiều chỗ người viết đă chọn lại câu kinh trích dẫn khác hơn Welch.

[7] Tất cả các câu Kinh Thánh dẫn nơi đây đều căn cứ theo bản dịch của Nhóm Phiên dịch các giờ Kinh Phụng vụ.

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh