Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

ĐÔI D̉NG SƠ LƯỢC VỀ TÁC GIẢ LÊ ANH DŨNG

         Lê Anh Dũng là một người nghiên cứu về đạo Cao Đài rất nghiêm túc. Đọc bài của ông sẽ nhận ra nhiều khám phá đặc biệt bằng con mắt nh́n và cách diễn giảng qua ngôn ngữ Việt Nam cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI. Ông là nhà giáo, đồng thời là tác giả một số sách giáo khoa, văn học… bên cạnh những tác phẩm về đạo Cao Đài cũng như Tam giáo tại Việt Nam. Một số tác phẩm của ông (kể cả các công tŕnh nghiên cứu về đạo Cao Đài) đă in thành sách, ghi âm vào băng cassettes / CD-rom, hoặc đă đăng trên các báo, tạp chí ở Hà Nội, Huế, Sài G̣n. Gần đây được giới thiệu tại địa chỉ http://hannom.freewebpage.org/ . Nhập môn ở Vĩnh Nguyên Tự , Cần Giuộc, Long An, gần 30 năm qua ông là nhân viên công tác tại Văn hoá vụ và Vụ Giáo sĩ-Tu sĩ tại CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LƯ CAO ĐÀI GIÁO VIỆT NAM mà danh xưng hiện nay là CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LƯ ĐẠI ĐẠO.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh