Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

TRỌN VẸN HIẾN DÂNG CHO ĐẠO PHÁP SẼ ĐƯỢC THƯỢNG ĐẾ AN BÀY

Cơ Quan PTGL, Rằm tháng Ba, Ất Măo (26-4-1975)

        LƯ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG THÁI-BẠCH KIM-TINH, Bần Đạo chào chư hiền đệ hiền muội.

        Đàn hôm nay Bần Đạo đến để dạy chư hiền đệ hiền muội những việc cần trong giai đoạn nầy.

        Nầy chư hiền đệ, hiền muội! Những ǵ đă được Đức Thượng Đế Chí Tôn cùng chư Phật, Tiên, Thánh,Thần dạy từ mấy mươi năm qua, giờ đây đă diễn tiến cho đến khi nào kết quả trước công cuộc xây dựng đời Thánh Đức Thượng Nguơn. Chư hiền đệ hiền muội là những người Thiên ân chức sắc, hướng đạo trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Đối với cuộc đời, sứ mạng Thiêng Liêng cao cả đă gắn liền với người được gọi là con cái đă chọn của Đức Chí Tôn, th́ hơn bao giờ hết, người Thiên ân đă có Quyền Pháp Đạo, Thượng Đế ban trao để lèo lái thuyền từ qua bể khổ.

        Từ ngàn xưa các nước trên thế giới, chính những người có sứ mạng cứu thế đến thế gian trong thời nước nhà, dân tộc của quốc gia đó phải chịu luật vay trả nhân quả, kiếp nạn đă gây tạo từ lâu kết thành một công cuộc giải quyết để cứu độ quần linh thoát ṿng tai ách, nào phải mới có ngày hôm nay đâu? Nếu Việt Nam nầy, dân tộc nầy là những Thần Tiên sống trên miền Cực Lạc th́ Thượng Đế đâu phải nhọc nhằn đến với chúng sanh và chư Thiên ân hướng đạo đâu phải chịu mang vào ḿnh những trách nhiệm to tát trước vạn linh sanh chúng để rồi bối rối băn khoăn.

        Chư hiền đệ, muội ôi! Thiên cơ sắp bày, công luật diễn tiến, dầu muốn dầu không th́ tới cuối tận đường Long Hoa Đại Hội, cũng có những ngày Nghiêu tháng Thuấn vổ bụng ngậm cơm đến với chư hiền đệ, hiền muội.

        Chư hiền đệ muội hăy xem ḱa đàn kiến đang lũ lượt kéo nhau thành đàn trên chỗ g̣ khô nổng cao để tránh khỏi mưa dầm gió bấc. Loài nhỏ nhít mà Thượng Đế c̣n ban cho có điểm linh để biết sắp có trận mưa nên vội vàng dẫn dắt nhau t́m nơi trú ngụ. Phương chi là con người tánh linh hơn vạn vật, quản trị mọi thứ trên đời, ắt phải biết đến trách nhiệm của mỗi cá nhân trong tập đoàn xă hội, quốc dân, nhất là những người Tôn giáo, người có được sự ban phát của Thượng Đế Chí Tôn và chư Phật Tiên Thánh Thần để thay vào việc cứu độ nhân sanh, th́ cả hai nhiệm vụ, vừa thọ Thiên ân, vừa biết làm nhiệm vụ vi nhân, nhắc nhở cho mọi người không biết trước cảnh khổ của trần gian.

        Bần Đạo rất hoan hỉ nh́n thấy chư hiền đệ hiền muội dầu thế nào cũng trọn ḷng tin tưởng sự cứu cánh của Thiêng Liêng, nhưng sự cứu cánh ấy không do một đức tin của mỗi cá nhân mà c̣n phải có nơi quyền năng tối thượng, nên đă ban cho chư hiền đệ, hiền muội sẽ được vững vàng để lo lấy sứ mạng của ḿnh trong đời hỗn loạn nầy.

        Đành rằng Trời cao đất rộng, cánh chim Bằng mặc sức tung bay, nhưng nếu những cánh chim bay không định hướng cũng sẽ rơi vào một cạm bẫy khác trên mảnh đất tha phương. Không chim nào không có tổ, chim ĺa tổ là bạt gió muôn phương để rồi đáp lại những cành cây không định hướng.

        Hôm nay Bần Đạo muốn cho chư hiền đệ, hiền muội biết để vững ḷng, Đức Chí Tôn Thượng Đế hội Công Đồng Tam Giáo để quyết định trong cuộc đào thải hoặc bảo tồn để đưa nhân loại trở về đời sống an lành trong Thượng Nguơn Thánh Đức, những người có sứ mạng cứu thế trong giai đoạn nầy luôn luôn được sự âm pḥ mặc trợ của các Đấng Thiêng Liêng và chư Thần minh quảng bố. Trừ khi nào những người có sứ mạng trong quyền pháp Đạo, thọ Thiên ân mà không thực hiện đúng theo Thánh ư Thiêng Liêng, đó là việc khác nữa. Để chư hiền đệ hiền muội tự sống với cái sống Thiêng Liêng của chính ḿnh, nh́n thấy Thượng Đế ở trong ta và ta trong Thượng Đế.

        Bần Đạo giải quyết một vài vấn đề hành đạo hôm nay cho chư hiền đệ,hiền muội.

        Về bản Thánh Dụ Qui Điều,chư hiền đệ hiền muội thỉnh thoảng nghiên cứu từ từ cho rốt ráo, c̣n hiện tại các phần hành sự vẫn giữ y như cũ. Trường hợp đặc biệt thay đổi hoặc thêm bớt như Văn Hóa Vụ, Thanh Niên Vụ chẳng hạn, có nghĩa là tạm nới rộng thêm hai Vụ, sắp các Ban trong hai Vụ ấy để cùng hành sự trong Cơ Quan cho đến khi nào chư hiền đệ hiền muội nghiên cứu kỹ lưỡng bản Thánh Dụ Qui Điều mà Bần Đạo xét thấy hợp Thiên lư, hợp nhân tâm chừng đó sẽ mở Đại Hội để giải quyết phần thay đổi. Việc đàn Tam Cá Nguyệt sắp đến sẽ được tạm ngưng cho đến Đệ Nhị Tam Cá Nguyệt, tức là Rằm tháng bảy.

        Trong khoảng thời gian ngắn nầy sẽ được sự dạy dỗ bất thường của các Đấng Thiêng Liêng khi hữu sự. C̣n đàn lịnh được ban hành lúc trước như Ngọc Minh Đài, Vĩnh Nguyên Tự cũng chờ đợi cơ vận chuyển Sắc Lệnh sẽ thiết đàn, trong khoảng trống nầy, chư hiền đệ hiền muội đừng nghĩ rằng xa cách Thiêng Liêng, mà rất gần với Bần Đạo hay chư Phật Tiên vậy.

        Những tầm hoạt động hằng ngày trong các chương tŕnh hành đạo nơi Cơ Quan chư hiền đệ an ḷng xúc tiến từ từ tùy cơ ứng biến.

        Hiện giờ trong Tam Cá Nguyệt nầy, chư hiền đang bận rộn, vừa sắp xếp nội bộ vừa lo lắng trước cuộc đời nhưng không sao tất cả, chư hiền đệ! Đây cũng là bài học rất đắc giá cho thế giới nhân loại ngày nay. Nói đến nội t́nh Đạo giáo, khi đức Từ Phụ an ủi dỗ dành, khuyên lơn nhắc nhở, khi đức Từ Tôn kêu gọi tha thiết với các con, khi chư Phật Tiên Thánh Thần đều giúp đỡ, dẫn dắt trên mọi bước đường cứu thế, chỉ có một việc là ḥa hiệp nhau để thực hiện sứ mạng Tam Kỳ Phổ Độ mà thôi. Bao nhiêu Thánh ngôn Thánh giáo bao năm qua rồi đến ngày nay phải chịu cho lũ hổ lang lùa dẫn, dầu muốn hiệp cũng bị trở ngại không ít, dầu muốn ḥa cũng muộn màng rồi. Đó là cơ Trời sắp đặt, người thế gian không thể căi qua được.

        Nếu tự ḿnh không cứu lấy ḿnh, không t́m đường giải thoát, không hoàn thành sứ mạng trước Đấng Chí Tôn th́ luật Trời cũng giải quyết cho tất cả.

        Chư hiền đệ hiền muội ! Ngoài phần cứu trợ nạn nhân, cùng điều hành nội bộ, chư hiền đệ hiền muội hăy an ḷng chuẩn bị trong Đệ Nhị Tam Cá Nguyệt để lập đại kỳ công trên đường phổ độ chúng sanh.

        Đă là người tu hành chơn chánh, có đức tin trọng đại, có sứ mạng Thiên ân, chỉ c̣n một việc là trọn vẹn hiến dâng cho Đạo Pháp sẽ được sự an bày của Đức Thượng Đế sắp đến đây.

        Chư hiền đệ hiền muội cũng như mọi người có trách nhiệm đối với giai đoạn vô minh nầy, nhưng Bần Đạo dặn cho kỹ hăy giữ trọn vẹn tinh thần đạo đức, hăy ǵn ḷng bác ái, từ bi, hăy nhớ đến ân oai của Thượng Đế đă ban cho và đừng quên ḿnh trong quyền pháp Đạo, dầu việc khó khăn đến đâu chư hiền đệ hiền muội cũng sẽ được dễ dàng đáp ứng và cứu độ người đời. Trước bao nhiêu cuộc diện thay đổi, các Tôn giáo đă chấp nhận, một thâm t́nh để giải quyết mọi sơ đoán hiện hữu. Nhưng có được hay không cũng là sự định đoạt của cơ Trời, từ nhân sự đến Thiên cơ tất cả không ngoài con người trên cơi thế, nên chi Bần Đạo khuyên chư hiền đệ hiền muội luôn luôn giữ vững tâm linh để đi suốt đoạn đường sứ mạng.

THI:

Tấn tuồng phải diễn đến tàn canh,
Đủ lớp nịnh trung, thế mới thành;
Lời dặn xưa kia đem học lại,
Để tṛn sứ mạng trước nhơn sanh.

        Chư hiền đệ hiền muội được cử đặt trong các phần hành Đạo và các Vụ, các Ban, Bần Đạo xét thấy tâm đạo sốt sắng của chư hiền đệ hiền muội đă làm cho bức tường kiên cố để ngăn đón những xáo trộn của cuộc đời, nếu cả phần hành Đạo được đúng mức lại là ngọn đuốc tuệ soi giữa sương đêm đen tối để tránh nơi chông gai cạm bẫy.

        Tuy nh́n vào thế cuộc không thể phân biệt được người hay ta ở hoàn cảnh nào, nhưng mỗi khi có trách nhiệm được đặt để trong ṿng tay của các Đấng Thiêng Liêng, th́ trách nhiệm ấy là một bảo vật để giúp cho người hành đạo đi suốt quăng đường đă vạch ra. Nên chi những hàng hướng đạo, những bậc đạo tâm đều có một quyết định hẳn ḥi trong đời sống của họ không bao giờ thay đổi. Chư hiền đệ hiền muội nơi đây, người đă được đức Chí Tôn điểm nhận và ban ơn trên đường hành đạo từ lâu, cũng như những người mới tập sự hoặc mới t́m được những đường lối thích hợp đạo lư đúng với sở nguyện mà xung phong vào các chức vụ đều được Tam Giáo Công Đồng ghi nhận để chư chức việc, chư phận sự đủ thần lực tự tin mà hành đạo. Việc làm phải làm, đường đi cứ đi, đừng bê trễ cũng đừng dừng bước để chóng đem lại an b́nh cho nhân loại. Chư hiền đệ hiền muội là một nhóm người đang được ơn Thượng Đế để thực hiện một sứ mạng trong các sứ mạng cứu thế và vẫn c̣n bao nhiêu nhóm người khác cũng đang làm những việc khác, mỗi mỗi các tư kỳ phận trong quyền năng của Thượng Đế. Chư hiền đệ hiền muội an ḷng tiến hành mới thấy được lẽ nhiệm mầu của Trời đất chuyển xoay.

        Muốn đem một phép mầu hữu h́nh để làm thế tựa cho niềm tin của chư phận sự, nhưng đó cũng không phải đúng với đạo lư trường tồn, mà chính phép mầu sẽ ban đến cho mọi phận sự trong đêm nay bằng cách tiếp xúc tâm linh mới là thế tựa vững chắc. Chư hiền đệ hiền muội sau khi xả đàn hăy an nghỉ đến Tư thời Tịnh tập thể hướng về Thượng Đế trong giờ phút đó sẽ được ban ơn và chư hiền đệ hiền muội sẽ được an bày trên đường hành đạo.

THI:

Dặn ḍ đệ muội rán tu hành,
Giữ trọn thanh tâm tiếp điển lành;
Chờ đợi ác vàng vừa lố bóng,
Lên đường cứu độ khắp nhân sanh.

        Bần Đạo ban ơn lành chư hiền đệ, hiền muội. Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh