The Left Eye of God

CÁC CƠ SỞ ĐẠI ĐẠO TẠI HOA KỲ (USA)

California (CA)

 

THIÊN LÝ BỬU TÒA

12695 Sycamore Ave

San Martin, CA 95046

Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org

E-mail: tlbt@sbcglobal.net

 

THÁNH THẤT SAN JOSE

947 Almaden Ave

San Jose, CA 95110

Tel: (408) 286-4220

 

ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU SAN JOSE

1489 S. White Rd

San Jose, CA 95127

Tel: (408) 258-9496

 

GIÁO HỘI CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO

10866 Arlington Ave

Riverside, CA 92505

Tel: (909) 528-9016

 

THÁNH THẤT TRUNG HÒA

1172 N Arrowhead Ave

San Bernardino, CA 92410-3614

 

HỘI TÍN HỮU CAO ĐÀI NAM CALIFORNIA

9118 Fallbrook Canyon Dr

Corona, CA 92883-5080

Tel: (909) 277-3103

 

THÁNH THẤT CAO ĐÀI POMONA

573 W 10TH ST

Pomona, CA 91766-2916

Tel: (909) 590-8517

 

CAO DAI TEMPLE OVERSEAS

25591 Phillips Rd

Perris, CA 92370

(909) 943-6691

 

THÁNH THẤT CAO ĐÀI GARDEN GROVE

8901 Calico Ave

Garden Grove, CA 92641

 

THÁNH THẤT CAO ĐÀI ANAHEIM

9661 W. Ball Rd

Anaheim, CA 92804

 

 

Louisiana (LA)

 

HỘI TÍN HỮU CAO ĐÀI NEW ORLEANS

PO Box 644

Harvey, LA 70059

 

 

Texas (TX)

 

THÁNH THẤT CAO ĐÀI OF HOUSTON

2720 Milroy Ln

Houston, TX 77066-4606

(281) 580-7452 / (281) 537-8593

 

THÁNH THẤT CAO ĐÀI OF TEXAS

2503 Lapsley St

Dallas, TX 75212

 

HỘI PHƯỚC THIỆN CAO ĐÀI

5535 W. Ledbetter Dr

Dallas, TX 75236-1303

Tel: (972) 709-9203

 

ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU

PO Box 940177

Houston, TX 77094 

 

 

Washington (WA)

 

THÁNH THẤT CAO ĐÀI TACOMA

(Lễ sanh NGỌC KHIẾT THANH)

1702 S. 95th St

Tacoma, WA 98444

(253) 548-1702

 

CAO DAI TEMPLE

4833 S. Orchard St

Seattle, WA 98118

Tel: (206) 723-3864

 

 

Salt Lake City (UT)

 

THÁNH THẤT CAO ĐÀI SALT LAKE CITY

1748 S Main St

Salt Lake City, UT 84115-1912

Tel: (801) 463-2945

 

 

Virginia (VA)

 

BỬU CHÂU ĐÀN

1104 N Roosevelt St

Arlington, VA 22205

Tel: (703) 533-1881

 

 

CANADA     FRANCE     GERMANY     Các trang Cao Ðài trên thế giới