Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THÔNG BÁO VỀ

TUẦN LỄ T̀M VỀ MINH TRIẾT

HỘI NGỘ T̀NH THƯƠNG 2004

      Kính thưa quư vị Đạo trưởng, Anh Lớn, Chị Lớn, Đạo Huynh, Đạo Tỷ, cùng toàn thể quư chư tín hữu bốn phương.

      Tuần lễ tu dưỡng mùa Hè 2004 sẽ được tổ chức tại Thiên-Lư Bửu-Ṭa từ 28-8-2004 đến 4-9-2004 với chương tŕnh dự định sau đây:

·        Thứ Sáu 27-8 và thứ Bảy 28-8: các tham dự viên bắt đầu tề tựu về Thiên-Lư Bửu-Ṭa.

·        Tư thời 28-8 rạng 29-8: Đàn lễ tŕnh lên Thầy Mẹ và các Đấng. Khóa tu dưỡng bắt đầu.

·        Ngọ thời Chủ Nhựt 29-8-2004 (14-7 âm lịch): Đại lễ Vu Lan Rằm tháng 7 Địa Quan xá tội, Cầu siêu cho chư vong bá tánh, anh hùng chiến sĩ vị quốc vong thân và chư Thánh tông đồ tử đạo. Có mời quan khách tham dự và thuyết minh Giáo lư.

·        Thời khóa biểu mỗi ngày chú trọng về thiền định tứ thời, điều phục và làm chủ tam nghiệp: thân, khẩu, ư của chính ḿnh. Hai thời Giáo lư hoặc hội luận.

·        Thứ Bảy 4-9-2004: Hội thảo về Nữ phái và thế hệ kế thừa cùng các đề tài quan trọng khác. Bế mạc.

·        Chủ Nhựt 5-9-2004: tham quan, tùy nghi.

      Thư mời, chi tiết của chương tŕnh, phiếu ghi danh, v.v... sẽ được gởi tới các cơ sở Đạo khắp nơi và niêm yết trong tháng tới trên website: www.thienlybuutoa.org

      Kính mời quư vị đón xem và ghi danh tham dự. 

Tiến tŕnh tổ chức và các ư kiến xây dựng từ các nơi đóng góp sẽ được lưu trữ trên website để tiện việc theo dơi và truy cập.

San Martin, ngày 1 tháng 5 năm 2004

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh