Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CHECKLIST

Các việc cần làm: Status:

1) Chọn tên gọi chính thức cho khóa tu dưỡng: TUẦN LỄ T̀M VỀ MINH TRIẾT VÀ HỘI NGỘ T̀NH THƯƠNG.

Completed

May 9, 2004

2) Thành phần Ban tổ chức: Bước đầu là Hội đồng Quản trị Thiên-Lư Bửu-Ṭa. Ban tổ chức sẽ được mở rộng cho các Thánh sở khác hợp tác.

Completed

3) Quyết định thành phần tham dự: Mở rộng cho quảng đại quần chúng.

Completed

4) Hoạch định chi tiết chương tŕnh của khóa tu dưỡng: Tạm thời hoàn tất, sẽ bổ túc thêm nếu cần.

Completed

5) Quyết định có mở Hội thảo về Nữ phái và thế hệ kế thừa cùng các vấn đề quan trọng khác hay không? Có.

Completed

6) Phổ biến về khóa tu dưỡng trên internet: thư mời, phiếu ghi danh, chương tŕnh, v.v...

Completed

May 17, 2004

7) Chọn và mời hướng dẫn viên cho khóa tu dưỡng.

Completed

May 27, 2004

8) Gởi thơ mời tới các Cơ quan và Thánh sở Cao Đài.

Completed

May 27, 2004

9) Hạn chót ghi danh để tiện việc sắp xếp: 30-7-2004

Completed

July 30, 2004

10) Sắp xếp cho tất cả có thể ăn ngủ tại Thiên-Lư Bửu-Ṭa.

Đang tiến hành as of July 30, 2004

11) Các tham dự viên có thể chọn nghỉ tại các hotels gần TLBT (5 phút lái xe). Xin liên lạc với Ban Tổ chức để lấy số phone của các khách sạn gần Thiên Lư Bửu Ṭa (nếu muốn).

 

12) Chọn đề tài cho buổi thuyết minh Giáo lư (Chủ Nhựt 29-8-2004) và người đảm trách phần này.

Completed

July 30, 2004

13) Nếu có Hội thảo về Nữ phái và thế hệ kế thừa cùng các vấn đề quan trọng khác: chi tiết chương tŕnh của buổi Hội thảo.

Đang tiến hành as of July 30, 2004

14) Các tham dự viên ở xa xin thông báo chi tiết của ngày giờ đến, nơi đến, tên hăng hàng không và chuyến bay để Ban tổ chức sắp xếp người rước.

* Trong nội địa Hoa Kỳ xin lấy máy bay tới phi trường San Jose, CA.

* Ngoài Hoa Kỳ, xin lấy máy bay tới phi trường San Francisco, CA.

* Nếu đi bằng xe đ̣, xin cho biết tên hăng xe và nơi đến.

* Nhớ mang theo địa chỉ và số phone của Thiên Lư Bửu Ṭa để đề pḥng trường hợp bất trắc quư vị phải đi Taxi về Thiên Lư Bửu Ṭa.

Đang tiến hành as of July 30, 2004

15) Soạn thảo và thông báo nội qui của khóa tu học tới các tham dự viên.

Đang tiến hành as of July 30, 2004

16) Các chi tiết khác ... (xin góp ư thêm)

 

 Góp ư: Mua vé máy bay ở đâu rẻ?

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh