Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

KẾT QUẢ CỦA HỘI THẢO NỮ PHÁI

Sau khi có sự góp ư của Ngài Phối sư Ngọc Tuyết Tiên, Giáo sư Thượng Thành Thanh, Giáo hữu Ngọc Sách Thanh, Anh lớn Thông Huyền Quang, Thừa sử Huệ Tánh, Lễ sanh Thượng Nhi Thanh và toàn thể tham dự viên "Tuần lễ t́m về Minh Triết và hội ngộ T́nh thương", thành phần Nữ phái đă hội thảo riêng vào tối thứ sáu ngày 3 tháng 9 năm 2004 tại Thiên Lư Bửu Ṭa. Kết quả dưới sự biểu quyết chung đă được công bố vào 9 giờ sáng thứ bảy 4 tháng 9:

1. Thành lập Ban Liên lạc lâm thời Nữ Phái ĐĐTKPĐ gồm có:

  • Trưởng ban: HT Ngọc Lan Trần Kim Loan (NC)

  • Phó ban 1: Lễ sanh Hương Bích Yên (WA)

  • Phó ban 2: Lễ sanh Hương Cẩm Nhung (WA)

  • Các thành viên:

Quyền Lễ sanh Hương Thuần (CT)

HT Vương Kim Ân (GA)

HT Vũ Nhung (UT)

Thông sự Nguyễn Thị Đinh (TX)

HT Ngô Thị Vân (TX)

2. Chương tŕnh hoạt động trong 6 tháng đầu tiên:

  • Liên lạc các Họ Đạo, các Ban Trị sự, các đoàn thể để vận động, khuyến khích xây dựng các Ban Trị sự, các tổ chức Nữ phái.

  • Khuyến khích các tổ chức Nữ phái sinh hoạt thường xuyên, học hỏi, thuyết giảng giáo lư, kết hợp Thanh Thiếu niên, thế hệ kế thừa

  • Cùng TTN tổ chức các lớp Việt ngữ, các sinh hoạt xă hội quan, hôn, tang tế v.v...  

Liên lạc : (336) 229-9043  E-mail: ngoclanlkt@yahoo.com hoặc TLBT@sbcglobal.net  (408) 683-0674 (nhắn tin)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh