TUẦN LỄ T̀M VỀ MINH TRIẾT VÀ HỘI NGỘ T̀NH THƯƠNG

Thông báo

Thư mời tham dự

Bức Tâm thư của PS/NTT

Thư ghi danh

Mua vé máy bay ở đâu rẻ?

Chương tŕnh

Diễn tiến tổ chức

Những điều cần biết

Nội qui của khóa tu học

Kết quả của khóa tu học

v.v....

(Under construction)

 

Liên lạc với Ban Tổ chức

 

Trở lại trang chánh