Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THỜI KHÓA BIỂU (DỰ ĐỊNH)

TUẦN LỄ T̀M VỀ MINH-TRIẾT VÀ HỘI-NGỘ T̀NH THƯƠNG

 Từ ngày 28/8/2004 đến 4/9/2004

28/8/2004

Trọn ngày

11:00 PM

11:20 PM

 

29/8/2004

07:30 AM

08:00 AM

09:00 AM

11:30 AM

 

 

 

01:00 PM

 

 

 

Hằng ngày:

05:30 AM

06:00 AM

06:30 AM

06:45 AM

07:30 AM

08:00 AM

09:00 AM

11:00 AM

11:30 AM

12:15 PM

12:30 PM

01:15 PM

03:00 PM

05:00 PM

05:30 PM

06:00 PM

06:15 PM

07:00 PM

07:45 PM

 

 

4/9/2004

 

09:00 AM

 

 

 

5/9/2004

Chi tiết đặc biệt ngày nhập khóa 28/8/2004:

Đón rước các tham dự viên

Đàn lễ tŕnh Thầy Mẹ và các Đấng.

Tuyên bố nhập khóa

 

Chi tiết đặc biệt ngày 29/8/2004:

Điểm tâm

Điều lệ tu học và sinh hoạt khóa tu dưỡng

Chuẩn bị cho Đại lễ Vu Lan & Cầu siêu

Đại lễ Trung Nguơn Rằm tháng 7 Địa Quan xá tội

Dộng U Minh cầu siêu cho toàn thể hương linh bá tánh,

chư Thánh tông đồ tử Đạo & các chiến sĩ vị quốc vong thân

- Thuyết minh Giáo lư

Thọ chay

(Sau đó giống như hằng ngày nhưng không có thời Giáo lư chiều)

 

 

Chương tŕnh hằng ngày:

Thức dậy, vệ sinh căn bản

Tham thiền nhập định

Xả tịnh

Đàn lễ Mẹo thời - Dộng U Minh cầu siêu chư linh bá tánh

Điểm tâm (30 phút)

Thể dục, vệ sinh pḥng ốc, bảo quản cơ sở

Nhập học giáo lư hay hội luận (Có nghỉ xả hơi 10 phút)

Chấm dứt học giáo lư, giờ cá nhân

Tham thiền nhập định

Xả tịnh

Cơm trưa (45 phút)

Nghỉ trưa

Nhập học giáo lư hay hội luận (Có nghỉ xả hơi 10 phút)

Chấm dứt học giáo lư, giờ cá nhân

Tham thiền nhập định

Xả tịnh

Đàn lễ Dậu thời - Dộng U Minh cầu siêu chư linh bá tánh

Cơm tối (45 phút)

Tùy nghi, an nghỉ

Tư thời công phu tự nguyện (có thể nghỉ thời này để ngủ thẳng giấc)

 

Chi tiết đặc biệt ngày 4/9/2004:

Các chi tiết giống như hằng ngày ngoại trừ 

Hội thảo Nữ phái & Thanh thiếu niên và các vấn đề quan trọng khác

(chương tŕnh có thể thay đổi)

Bế mạc.

 

Tiếp tục hội thảo (nếu cần) hoặc thăm viếng thắng cảnh, tùy nghi.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh