Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

BỨC TÂM THƯ CỦA PHỐI SƯ NGỌC TUYẾT TIÊN

 

Kính gởi Quư Huynh Đệ Tỷ Muội của Đạo Cao-Đài khắp bốn phương, là Đạo một Thầy, con một Cha.

Tôi là Ngọc Tuyết Tiên, 76 tuổi, hiện là Chánh hội trưởng của chùa Cao-Đài Thiên-Lư Bửu-Ṭa. Với cái tuổi về chiều, nhơn một cơ hội được quư vị giảng huấn hợp tác và khuyến khích tổ chức khóa tu dưỡng tại Thiên-Lư Bửu-Ṭa.

Đêm 22-11-1977 từ giờ Tuất tới giờ Tư, tôi được cơ hội hầu Đàn lịnh do Đức Hà Tiên Cô giáng tại chùa Vĩnh Nguyên tự, Cần Giuộc, tỉnh Long An. Trong đàn đó, tôi được Đức Hà Tiên Cô ban cho chức Giám hộ Tịnh trường trong 2 khóa của năm 1977 tại Vĩnh Nguyên tự, và có lời dặn: Nếu sau này có khóa tịnh nơi này hoặc nơi khác, Hiền muội phải hết ḷng lo công quả.

Hôm nay tôi viết bức tâm thư này trước tiên tôi gởi lời kính chúc quư Huynh Tỷ Đệ Muội khắp bốn phương – là con một Cha, Đạo một Thầy – lời chúc thân thương, quư mến; và cũng rất mong gặp lại bạn đạo khi xưa cùng đi dự các đợt hầu đàn tại các nơi như: Cao-Đài Thống nhứt, Phổ thông Giáo lư, Vĩnh Nguyên tự, Ṭa thánh Bạch Y, Nam Thành Thánh thất, v.v... Chúng ta được Chí Tôn, Phật Mẫu cân nhắc tu tam công:

Công phu, Công quả, Công tŕnh,

Tam công dụm lại Thiên đ́nh có ngôi.

Xét kỹ kiếp con người thật là giả tạm, ngày nào mới đầu xanh, nay đă bạc đầu, tất cả đều phải trải qua tứ khổ. Công quả, công tŕnh dù ai tu cũng đều có ít nhiều. Nay gặp dịp may mắn Thiên-Lư Bửu-Ṭa và quư vị trong Ban Giảng huấn dày công tổ chức khóa Tu tịnh thật là có lợi ích cho đời lẫn đạo. Theo lời dạy của Đức Mẹ đă giảng dạy trong các khóa tịnh tại Việt Nam, Đức Mẹ nói: Bấy lâu các con tâm tánh rong chơi vô định, nay các con được dịp ghi danh nhập vào khóa tu tịnh, các con được sống trong ṿng tay âu yếm của Mẹ, mặc dù chỉ có 5, 3 ngày, mà các con cảm thấy hạnh phúc dường bao!

Trong các khóa tu mà tôi đă tham dự, Đức Mẹ có giảng rằng: Hiện nay thời mạt pháp, khí trược dày đặc bao trùm cả thế giới. Các khóa tu tịnh nên mở càng nhiều càng tốt, bởi v́ khi các con ngồi công phu tu luyện, khí thanh của các con sẽ có Thần pḥ Thánh hộ tỏa ra khắp nơi, sẽ đẩy khí trược của chiến tranh, dịch tả, trộm cướp, đậu mùa v.v... ra thật xa. Hiện nay có thêm bịnh SARS và những bịnh lạ khác (ḅ điên, cúm gà v.v...) th́ càng cần nhờ vào khí thanh để đẩy tan đi. Sự tu tịnh thật là một lợi ích cứu nguy cho đời, mà c̣n giúp bản thân người tu tịnh được tráng kiện, và c̣n được thêm trí tuệ, tất cả phải nhờ vào đức tin mà có. Hai sự lợi ích trên do Đức Mẹ đă giảng trong các khóa tu 1977 tại Vĩnh Nguyên tự cho thấy chúng ta tham dự khóa tu tịnh không tốn bao nhiêu công sức mà đem lại sự lợi ích thật to lớn. Thời gian và cơ hội qua rất nhanh, không chờ không đợi ai hết, đi xem Đại Nhạc hội, đi ăn bữa tiệc ngon, nếu bỏ qua th́ càng nhẹ tinh thần, c̣n bỏ qua khóa tu dưỡng ôi thôi tiếc vô cùng v́ tuổi càng cao khí lực suy kém, sự tu luyện cũng kém theo.

Ở Việt Nam tôi ghiền hầu Đàn cơ hơn trẻ con ghiền sửa. Ở đâu có lịnh lập Đàn cơ đều có mặt tôi tới hầu. Chùa xa, chùa lạ, đồng tử lạ, tôi vô quỳ, lúc nào cũng được Ơn Trên điểm danh. Tôi bắt đầu ăn chay trường từ năm 28 tuổi, hành đạo từ năm 29 tuổi. Qua Mỹ tới công quả nơi Thiên-Lư Bửu-Ṭa từ 1982 tới nay.

Chư Huynh Tỷ Đệ Muội kính thương,

Kinh sách có nói sự tu hành đạo đức chơn chánh ví như sinh tố cao, rất cần cho nhơn loại vậy. Với cái tuổi 76 của tôi, tôi xin đem hết ḷng chơn thật mà tỏ bày cùng chư vị là con chung một Cha linh hồn.

Sở dĩ tôi ghiền Đạo Cao-Đài là nhờ các đàn cơ Bề Trên đă điểm danh cho tôi gần 40 bài, tôi xem như ngọc ngà châu báu! Nay tôi xin chép gởi chư Huynh Tỷ Đệ Muội hai bài, đọc cho vui với tôi. Một bài của Đức Ngọc-Hoàng Thượng-Đế giáng cơ ban Thánh danh cho tôi như sau:

Đàn cơ tại Huyền Linh đàn, Rạch Sỏi, Tư thời, 30-11-1967

Thi:

... Huyền Linh thành tựu an bang thế trần.

Công các con ân cần ghi chép,

Tam Giáo Ṭa chẳng xét suyễn sai,

Tiện đây Thầy nhắc Bát Đài,

Tuyết Quyên ái nữ giăng tay gánh gồng.

Để kỷ niệm tiền công của trẻ,

Ban pháp danh con trẻ gắng lên,

Ngọc Tuyết Tiên vang tiếng rền,

Trung Nam con trẻ sẽ là nền bang giao.

Hễ Bát Đài th́ bao Bát Quái,

Cơ đồ kia đă sái nên suy,

Bát Đồ c̣n dư thời kỳ,

Trước ngày thành Đạo con ghi sổ vàng...

(Ngọc-Hoàng Thượng-Đế, Tư thời, 30-11-1967)

 

Năm 1970, tôi đang ở Chợ Lớn có cơ sở làm ăn, Hội Thánh Bạch Y gởi thư kêu tôi về Mong Thọ nhận sắc chỉ.

Trong Đàn Tư thời, 30-10-1970, tại Huyền Linh đàn, Rạch Sỏi, Đức Mẹ Diêu-Tŕ Kim-Mẫu ban sắc lịnh sắc phong sau đây:

Sắc lịnh Diêu-Tŕ Kim-Mẫu

Thi:

Ngọc Tuyết Tiên: Mẹ trao gánh nặng,

Chữ Đạo tâm cay đắng ḷng tu,

Gia đ́nh ràng buộc chữ tu,

Nhưng ḷng sở mộ công phu tài bồi.

Ban Phối Sư vị ngôi con trẻ,

Hương thơm lành mọi lẽ vinh quang...

Khi tôi quỳ nghe sắc chỉ Thiên phong, tôi nghe câu đầu, nước mắt tôi tuôn như mưa, Đức Mẹ c̣n dạy tôi phải lập thệ.

Tôi liền thề như sau: “Con nguyện trọn đời v́ Thầy, v́ Đạo, v́ nhơn sanh. Nếu con không giữ lời hứa, nguyện chịu ngũ lôi phân thây” và lạy 12 lạy. Cũng nhờ lời thề này, sau 30-4-1975, sẵn có tài sản lớn, tôi đă tận lực lo cứu đói, cứu nghèo, và xây chùa không lùi bước.

Ngày 7-5-1977, tôi học khóa Sơ thiền tại Việt Nam do Đức Đông Phương Lăo Tổ giáng cơ cho bài. Tôi xin chép vài câu mà Sơ thiền cho phép tiết lộ. Lúc mới vô ngồi thiền đều phải đọc bài Kinh Ngồi thiền 12 câu, xin chép 2 câu đầu:

Tham thiền giao cảm Phật Tiên,

Cầu xin Thượng Phụ chứng minh tâm thành...

và bài Xả thiền có 8 câu, xin chép 2 câu đầu:

Công đức tọa thiền lớn biết bao,

Phước lành hồi hướng khắp nơi nào...

Ơn Trên dạy ngồi bán già, tay bắt ấn Tư, cặp mắt nhắm ngay chót mũi, v́ mắt mở to th́ bị tán thần, nhắm kín th́ bị hôn mê nên chỉ được mở nhỏ nh́n ngay chót mũi. Miệng ngậm lưỡi cong hơi thở nhẹ, đếm thầm đủ là 360, nhưng lúc mới tập, đếm để cho tâm tịnh, bao nhiêu cũng được...

Thôi, tôi chỉ vài hàng tâm huyết kính gởi chư Huynh Tỷ Đệ Muội bốn phương để tham khảo. Tuổi già, sức yếu, tài sơ, học thiểu, xin cao nhơn chỉ giáo thêm cho. Xin đa tạ.

Nam mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma ha tát.

Ngọc Tuyết Tiên cẩn bút

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh