Trở lại trang chnh của Website Thin L Bửu Ta

 

Gp :

MUA V MY BAY Ở ĐU RẺ ?

Ty thuộc vo nhiều yếu tố, v my bay c nhiều gi khc nhau.

Qu vị c thể mua trực tiếp với hng my bay, mua qua trung gian văn phng du lịch, mua trn internet v.v...

Để khỏi bị lầm, xin khảo gi t nhứt hai chỗ trước khi quyết định mua v.

Nếu dng internet, qu vị c thể khảo gi ở cc websites sau đy:

(Last updated: 07/21/2006)

TB: Nếu qu Huynh Tỷ biết website no khc c v my bay rẻ, xin chia xẻ cho mọi người cng biết. Đa tạ.

 

 

 

 

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh