Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

KẾT QUẢ TUẦN LỄ TU HỌC

T̀M VỀ MINH TRIẾT & HỘI NGỘ T̀NH THƯƠNG 2004

DO THIÊN-LƯ BỬU-T̉A TỔ CHỨC

TỪ 29-8-2004 ĐẾN 4 THÁNG 9-2004

 

BAN TỔ CHỨC & HỘ TỊNH:

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, USA:

Phối sư Ngọc Tuyết Tiên

Lễ sanh Hương Thương

Quyền Lễ sanh Thái Nghĩa Thanh

Niên trưởng Huỳnh Thị Huỳnh Mai

Niên trưởng Trần Hoàng Nam

Niên trưởng Lâm Thái

Hiền tỷ Tuyết Lê

Hiền huynh Nguyễn Đức Thông

Hiền tỷ Huỳnh Thị Mộng Thu

Hiền huynh Trang Thành Hiếu

Hiền tỷ Thái Kim Tuyết

Hiền tỷ Jessica Hồng

Hiền muội Vơ Thị Bích Oanh

Ngọc Quang Minh

 

BAN GIẢNG HUẤN THƯỜNG TRỰC:

Giáo sư Thượng Thành Thanh (BELGIUM)

Anh lớn Thông Huyền Quang (AUSTRALIA)

Giáo hữu Ngọc Sách Thanh (CA, USA)

 

GIÁM THỊ:

Thừa sử Huệ Tánh (NC, USA)

 

CÁC GIẢNG VIÊN ĐƯỢC MỜI (GUEST SPEAKERS):

Giáo sư Lâm Lư Hùng, Ph.D. (CA, USA)

Hiền huynh Lê Vĩnh Tuấn, Ph.D. (CANADA)

Hiền tài Bùi Đắc Hùm, M.D. (CA, USA)

Thiền sư Nguyên Linh (CA, USA)

Professor Janet Hoskins, Ph.D. (CA, USA)

 

Với sự giúp đỡ đặc biệt của:

Hiền đệ Nghĩa Hồng

Hiền muội Uyển Trần

Hiền huynh Tài Trần

Hiền tỷ Phương Quỳnh

Hiền muội Cao Uyên Vi (Thông dịch viên của Professor Hoskins)

 

DANH SÁCH THAM DỰ VIÊN:

 

AUSTRALIA

Anh lớn Thông Huyền Quang (Phó Chủ trưởng HĐCS&NT/CĐGHN)

Lễ sanh Thái Thu Thanh

 

BELGIUM

Giáo Sư Thượng Thành Thanh

 

CANADA

Hiền huynh Lê Vĩnh Tuấn, Ph.D.

Lễ sanh Hương Khá  

 

USA

Phối sư Ngọc Tuyết Tiên, TLBT, CA

Giáo hữu Ngọc Sách Thanh, San Bernardino, CA (Chủ trưởng HĐCS&NT/CĐGHN)

Lễ sanh Ngọc Khiết Thanh, Tacoma, WA (Đầu Họ Đạo Thánh thất Tacoma)

Lễ sanh Hương Cẩm Nhung, Lacey, WA ( (Thiên khai Huỳnh đạo Lư Huyền Thông)

Lễ sanh Hương Bích Yên, Tacoma, WA

Quyền Lễ sanh Hương Vui, Tacoma, WA

Hiền muội Văn Kim Khánh, Tacoma, WA

Hiền muội Huỳnh Nữ Phục Minh, Tacoma, WA

Chánh trị sự Nguyễn Xuân Sơn, Salt Lake City, UT (CTS Thánh thất Salt Lake City)

Hiền tỷ Nhung Vũ, Salt Lake City, UT

Niên trưởng Nguyễn Văn Phụ, Missouri, MO

Lễ sanh Hương Lắm, Allentown, PA

Lễ sanh Thượng Thành Thanh, Atlanta, GA

Hiền tỷ Vương Kim Ân, Atlanta, GA

Hiền muội Mỹ Thương, Atlanta, GA

Hiền tỷ Phạm Thị Ban, Massachuset, MA

Thừa sử Huệ Tánh, Burlington, NC

Lễ sanh Ngọc Linh Thanh, Burlington, NC

Hiền tỷ Ngọc Lan, Burlington, NC

Lễ sanh Thượng Nhi Thanh, Houston, TX (Đầu Họ Đạo Thánh thất Houston)

Quyền Lễ sanh Hương Thuần, Connecticut, CT

Hiền tỷ Jessica Hồng, Colorado, CO

Giáo sư Lâm Lư Hùng, Ph.D, Norco, CA

Hiền tỷ Nguyễn Thị Hương, Norco, CA

Thiền sư Nguyên Linh, Moreno Valley, CA

Hiền tài Bùi Đắc Hùm, M.D., Redlands, CA

Hiền tỷ Bùi Thị Cẩm Hồng, M.D., Redlands, CA

Professor Janet Hoskins, Ph.D., USC, CA

Hiền muội Cao Uyên Vi, USC, CA

Hiền đệ Hậu Hồng, Elk Grove, CA

Hiền muội Trang Hồng, Elk Grove, CA

Lễ sanh Thượng Biên Thanh, Stockton, CA

Lễ sanh Ngọc Mắt Thanh, San Jose, CA

Quyền Lễ sanh Ngọc Lun Thanh, San Jose, CA

Hiền tỷ Ngọc Trâm Hương, San Jose, CA

Hiền đệ Trịnh Minh Phước, La Puente, CA

Hiền đệ Trịnh Minh An, Pomona, CA

Hiền đệ Trịnh Minh Nhân, Pomona, CA

Hiền đệ Cao Khắc Hiển, Pomona, CA

Hiền đệ Lư Thanh Sơn, Sacramento, CA

Hiền đệ Đỗ Vũ Cường, Stockton, CA

Hiền muội Tú

Lễ sanh Hàm phong Trần Thị Nga, TLBT, CA

Lễ sanh Hương Thương, TLBT, CA

Quyền Lễ sanh Thái Nghĩa Thanh, TLBT, CA

Niên trưởng Huỳnh Thị Huỳnh Mai, TLBT, CA

Hiền huynh Nguyễn Đức Thông, TLBT, CA

Hiền tỷ Huỳnh Thị Mộng Thu, TLBT, CA

Hiền muội Vơ Thị Bích Oanh, TLBT, CA

Ngọc Quang Minh, TLBT, CA

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh