Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Thuật xử thế người xưa

Ngô Nguyên Phi

Vô Cớ Hại Người Là Cái Cớ Tự Hại Ḿnh

     Tên Phí Vô Cực của nước Sở trước đây đă từng hại quan Lệnh Doăn Đấu Thành Nhiên, gia đ́nh Thái Tử Kiến, gia đ́nh Ngũ Xa (cha của Ngũ Tử Tư). Giờ hắn muốn hại đến gia đ́nh Bá Khước Uyển. Bá Khước Uyển nổi tiếng là người hiền của nước Sở. Phí Vô Cực đâm ra cay ghét. Hắn lập mưu cùng Yên Tương Sư vu khống cho Bá Khước Uyển lập mưu giết quan Lệnh Doăn Nang Ngơa.

      Nang Ngơa là người không có trí, nghe vậy cho người tới nhà họ Bá tra xét, quả thấy có đồ giáp binh của của Bá Khước Uyển đang bày biện bên trong, c̣n bên ngoài đang bày tiệc linh đ́nh mời Nang Ngơa đến dự theo lời dặn của Phí Vô Cực. Người khám về báo lại. Nang Ngơa nổi giận tức tốc kéo binh đến vây nhà Bá Khước Uyển. Khước Uyển biết ḿnh lầm kế độc của Phí Vô Cực, nên tự sát. Nang Ngơa lệnh cho dân chúng phóng lửa đốt nhà Bá Khước Uyển. Dân chúng không ai chịu phóng lửa. Lăo hăm giết. Người ta đành bóp bụng ném lửa vào đốt nhà. Người nhà Bá Khước Uyển chạy ra, lăo giết sạch. Phí Vô Cực lấy làm hả hê. Một đêm lăo nghe có tiếng hát đây đó:

           "Tội cho Bá Khước, trung mà bị hàm oan,
           Thân đă uổng mà xương cũng tan.
           Lệnh Doăn Nang Ngơa trơ như gỗ,
           Trời có linh báo ứng liền liền ... "

     Nang Ngơa sinh nghi mới dẫn lính đi ḍ xét th́ thấy nhà nào cũng có hương khói thờ cúng Bá Khước Uyển. Nang Ngơa phân vân mới hỏi các quan có uy tín như Công tử Thân Thẩm Doăn Thú ... Họ đều nói: "Bá Khước Uyển chết oan. Người trong nước ai cũng oán Phí Vô Cực và Yên Tương Sư". Nang Ngơa sợ hăi nói:

      - Thật là lỗi lớn của tôi. Xin Thẩm Tư Mă giúp tôi một tay trừ hai thằng giặc đó.

      Thẩm Doăn Thú nhận lời. Doăn Thú sai người tuyên cáo với dân chúng rằng: Bá Khước Uyển bị thác oan do Phí Vô Cực và Yên Tương Sư.

      Dân chúng hưởng ứng rầm rộ, cầm vũ khí vây nhà Phí Vô Cực và Yên Tương Sư, bắt hai tên đó ra chém bêu đầu. Dân chúng tự động phóng hỏa đốt nhà Phí Vô Cực và Yên Tương Sư, giết hết tộc đảng của chúng. Ai nấy đều hả ḷng.

      Lời bàn:

     Một người, lắm khi có sở thích lâu dài biến thành một thứ bệnh tật. Có vô số bệnh tật lạ lùng.

      Tên xiểm thần Phí Vô Cực có lẽ mang chứng bệnh "hại người hiền". Trong ṿng hai mươi năm ở Sở, hắn hại không biết bao nhiêu là người hiền, dù các nhân vật đó đang cách xa hắn cả ngàn dặm (như cha con Ngũ Xa), họ không hề gây ân oán ǵ với hắn. Nếu hắn không mắc chứng quái bệnh đó th́ không có lư do ǵ giải thích. Đành rằng, có những nhân vật gọi là "nịnh thần", hắn muốn hại ai khi nhắm rằng người ấy làm hại đến quyền lợi, uy tín hoặc hoặc sinh mạng hắn. Tên Phí Vô Cực trước đây từng hại Đấu Thành Thiên, Ngũ Xa, rồi đến hai con Ngũ Xa, Thái tử Kiến ... Lâu dần đâm ra nghiện "hại người".

      Bá Khước Uyển hay Dương Lập Trung không hề động chạm ǵ đến hắn, hắn cũng giết hại được, người ta thấy hắn như thấy thần chết, hay một con rắn độc, nên họ hợp sức trừ mối hại đó đi!

      Đến cuối đời Chiến Quốc, nước Sở c̣n có những tên như Ngận Thượng, công tử Lan, Hùng Phụ Sồ cũng cùng một chứng bệnh như vậy. Những tên đó không bao giờ có được một cái chết như người b́nh thường. Bọn chúng đầy nhan nhăn ở mọi triều đại. Nói chung những người có tâm địa độc ác, có máu hại người, thường họ tự tạo cho ḿnh cái nguyên nhân dẫn đến sự chết thảm.

      Ngày nay loài người tiến bộ, pháp luật nghiêm minh, những việc phi nhân ấy thấy đă giảm đi nhiều lắm

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh