Trang nhà Thiên-Lư Bửu-Ṭa

THIỀN SƯ DAITO

(SHUHO MYOCHO, 1282-1337)

Nhà sư Daito (Shuho Myocho, 1282—1337), sau khi đạt ngộ dưới hướng dẫn của Daio (Nanpo Jomyo, 1235—1308), đă bỏ ra vài năm đào sâu sự chứng ngộ của ḿnh trong khi sống như một người ăn mày ở vùng bên Cầu Đại Lộ Số 5 của Kyoto. Bọn ngoài ṿng pháp luật quanh cầu ưa thích thử nghiệm lưỡi gươm của chúng trên những người ăn mày tuyệt vọng nơi đó, nhưng khi bọn cướp này một đêm đe dọa Daito, sư đối diện với chúng với ḷng b́nh an không lay động.

Những thử thách của ta tiếp diễn
Không ngưng nghỉ—
Bây giờ ta sẽ thấy
Bất động làm sao
Tâm ta thực sự là.

Bị tước vũ khí bởi tâm bất động của Daito, bọn du côn sau đó phải để yên cho thầy.

Ngay cả sau khi Hoàng Đế Hanazono đă tấn phong Daito là viện chủ đầu tiên của chùa Daito-ji năm 1324, nhà sư vẫn giữ một kỷ luật nghiêm khắc, cho cả các học tṛ và cho chính ḿnh. Tới bây giờ, bản văn “Lời Cảnh Sách Cuối Cùng” của Daito vẫn c̣n được tụng đọc ở chùa Daitoku-ji.

"Tất cả các ngươi đă vào ngôi chùa núi này, đừng quên rằng ngươi ở đây v́ Đạo, không phải v́ quần áo, lương thực... Hăy tự hướng ḿnh suốt mọi thời để t́m biết cái bất khả tri. Từ khởi đầu tới chung cuộc, hăy khảo sát mọi pháp tận tường. Thời giờ bay như tên bắn, đừng phí năng lực trên chuyện nhảm. Hăy chú ư! Hăy chú ư!

''Sau khi sư già này hoàn tất chuyến hành hương này, vài người trong các ngươi có thể sẽ trụ tŕ các chùa lớn với các điện đài lộng lẫy và những tàng kinh các to lớn, khảm vàng và bạc, và có nhiều đệ tử. Những người khác có thể tự hiến ḿnh cho việc học kinh, tŕ chú, thiền định và nghiêm giữ giới luật. Dù làm bất cứ những ǵ, nếu tâm không hướng vào Đạo tối thượng của chư Phật và chư Tổ, th́ nhân lành sẽ hủy diệt và giáo pháp sẽ suy mạt. Những người như thế chính là tà ma và không bao giờ có thể là kẻ nối pháp chân chính của ta. Những ai chỉ tự hướng về tâm ḿnh và làm sáng tỏ được bổn tánh, ngay cả dù người này ở miền quê thật xa trong một túp lều, sống nhờ rau cỏ dại nấu trên chiếc nồi cũ sứt mẻ, th́ người đó hàng ngày vẫn giữ được bản tông và thọ lănh giáo pháp của ta với ḷng biết ơn. Ai có thể xem điều này là nhẹ? Hăy tinh tấn hơn! Tinh tấn hơn lên!

Vào ngày viên tịch, Daito, người có một chân khập khiễng, mới nói với cái chân mang tật này: “Trọn đời ta đă theo ngươi, nhưng hôm nay ngươi phải theo ta!” Nói thế xong, ngài kéo chân này vào đúng tư thế thiền định, làm găy xương, và đầu xương xuyên lủng da của ngài.

(Người gởi: Huệ Tánh)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh