Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

HIỂN LỘNG THẦN THÔNG

Ikkyu, vị Thiền Sư gần với trần gian này có nhiều đụng chạm với các yamabushi (các thầy tu khổ hạnh trong núi để t́m thần thông). Một lần, một yamabushi to con, da ngăm tới nói với Ikkyu và hỏi, “Phật Giáo là ǵ?”

Ikkyu trả lời, “Sự thật trong nhân tâm.”

(theo tự điển Nhật-Anh Freedict.com th́ chữ yamabushi có nghĩa “vị sư núi, vị sư du phương,”. Theo văn mạch, chữ yamabushi này nhiều phần chỉ cho vị sư  Mật Tông ẩn tu trong núi.)

Vị yamabushi rút ra một dao găm bén nhọn, và chĩa vào ngực Ikkyu. “Vậy th́, chúng ta hăy cắt ngực để lấy tâm sư ra mà xem.”

Không nao núng, Ikkyu đáp trả bằng bài thơ:

Chẻ ra

Các cây anh đào của Yoshino

Và nơi đâu ngươi sẽ t́m

Các chùm hoa

Nở ra hết xuân này rồi xuân kia?

Một lần khác, một yamabushi gặp Ikkyu trên một đường núi.

- “Thầy đang đi đâu, vị Thiền sư khả kính này?” vị yamabushi ḍ hỏi.

- “Bất cứ nơi nào gió mang ta tới,” Ikkyu nói với vị này.

- “Chuyện ǵ xảy ra khi không có gió?”

- “Th́ ta tự làm gió,” Ikkyu nói với tiếng cười khi sư thổi vào ống sáo tre.

Ikkyu một lần trên chiếc đ̣, th́ một thầy yamabushi thách thức.

“Trong Thiền Tông, các sư không có thần thông như chúng tôi bên các phái mật tông.”

“Ngược lại chứ,” Ikkyu đáp, “Trong Thiền, việc mỗi ngày đều là thần thông.”

“Vậy sao?” Vị yamabushi cười nhạo. “Sư làm hơn thế này được không?”

Sau khi thực hiện một nghi lễ rườm rà, vị yamabushi triệu lên một h́nh ảnh dữ tợn của Fudo Myo-o, vị thần bảo vệ dữ dằn, vào nơi mũi ghe. Sư Ikkyu lập tức vén quần đái vào linh ảnh kia và dập tắt đi.

“Đây mới là thần thông ra từ thân ta,” sư nói.

Vào lúc đó, chiếc đ̣ đă tới bờ, nơi một con chó đang chạy tới lui và sủa hung bạo về các khách đi đ̣. Vị yamabushi, cầm xâu chuỗi và đọc câu thần chú, t́m cách ếm một câu chú vào con chó, nhưng con chó cứ sủa hoài. Sư Ikkyu rút từ tay áo ra mẩu bánh nếp, trao cho chó, và rồi vỗ vỗ vào đầu nó trong khi các hành khách khác xuống đ̣ b́nh yên.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh