Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

Truyện đạo

PHẠM DÂM TRẢ QUẢ

Trần Sanh ở Động Đ́nh nhà rất nghèo, nên đem vợ và em trai di cư đến Châu Kinh. Nơi đây thương khách tới lui tấp nập. Trần Sanh tánh hay ch́u chuộng nịnh bợ lại khéo mua bán, nên chẳng mấy năm gia tư có đến ngàn lượng vàng.

Một hôm ông bỗng vướng bệnh nằm liệt vài ngày, rồi chỗi dậy bảo vợ cùng em rằng: “Ba người chúng ta kiếp trước đều là tu sĩ, chung nhau gian dâm một thiếu phụ, rồi giết người chồng. Kẻ cầm giao giết chính là tôi. Nay Minh vương cho quỷ đến bắt, oan trái tất phải đền trả. Bây giờ tôi đi trước c̣n hai người chắc cũng không thoát khỏi đâu!”

Nói xong tự nhổ râu tóc, lấy dao cắt lưỡi ḿnh; lại dùng lấy hai ngón tay móc đôi tṛng mắt lôi ra, giây phút liền tắt thở.

Cô vợ và người em mấy ngày sau cũng chết.

(Trích trong "Nhân quả luân hồi tạp lục", Thích Thiền Tâm dịch)

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh