Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

LỜI MẸ DẠY

Jiun, một vị Thiền sư phái Shingon, vốn là một học giả chữ Phạn thời Tokugawa. Lúc c̣n là thiền sinh, ngài hay thuyết giảng cho các đồng môn.

Khi hay tin, Mẹ ngài liền viết cho ngài một lá thư: "Con ạ, Mẹ không tin rằng khi con hiến ḿnh vào cửa Phật là cốt để trở thành một cuốn tự điển sống. Biện bác, sành sơi, vẽ vang và tự măn chẳng đi đến đâu. Mẹ muốn con hăy dẹp cái tṛ lên lớp đó đi. Hăy dọn ḿnh tĩnh tu trong một tiểu viện ở chốn thâm sơn cùng cốc. Dành mọi th́ giờ cho việc thiền quán, may ra con mới ngộ được chánh đạo.''

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh