Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

Truyện đạo

GIẾT DÊ HẠI VỢ

Lưu Đạo Nguyên làm quan huyện tại Bông Khê, lúc giải chức trên đường về ở trọ nhà họ Tần. Đêm ấy ông nằm mộng thấy một thiếu phụ đến khóc thưa: “ Tôi vốn là vợ của họ Tần nhà này. V́ lỡ tay đánh chết người thiếp, nên bị Minh quan xử phải đền mạng, lại phạt làm dê. Nay tôi ở trong chuồng, sáng sớm sẽ bị giết để đăi ông. Tôi chết vẫn không tiếc, nhưng v́ trong bụng hiện mang thai dê con. Nếu nó nhân đó mà chết theo, th́ tội lỗi càng thêm nặng”.

Lưu Đạo Nguyên đợi đến sáng thuật lại, th́ dê cái đă bị giết. Cả nhà nghe nói khóc rống, nhét dê con trở vào bụng dê cái rồi đem đi chôn.

(Trích trong "Nhân quả luân hồi tạp lục", Thích Thiền Tâm dịch)

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh