Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CÂU TRẢ LỜI CỦA NGƯỜI CHẾT

Khi Mamiya (về sau trở thành một giảng sư đại tài) đến một thiền sư để được chỉ giáo, liền được cho một công án về tiếng vỗ của một bàn tay.

Mamiya chú tâm quán chíếu đến đề thoại đầu này. 

Vị thiền sư bảo với ngài: "Ngươi vẫn chưa cố gắng lắm. Ngươi vẫn c̣n quá vướng mắc đến thức ăn, tài, vật và cái tiếng động đó. Tốt hơn nếu ngươi chết đi th́ mới giải quyết được vấn nạn."

Lần sau Mamiya đến bái kiến thầy th́ lại được hỏi đă được ǵ để chỉ tiếng động của một bàn tay. Tức th́ Mamiya ngă lăn ra như thể đă chết rồi.

Thiền sư quan sát và hỏi: "Thôi được, ngươi đă chết. Thế nhưng cái tiếng động th́ thế nào?"

Mamiya ngước nh́n lên trả lời: "Con chưa giải nó được." 

Thiền sư bảo: "Người chết rồi sao c̣n nói được! Ngươi hăy cút ngay!"

(Trích trong "Một trăm lẻ một câu chuyện Thiền", Trần Trúc Lâm dịch)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh