Trở lại trang chnh của Website Thin L Bửu Ta

 

PHƯƠNG THUỐC TRỊ BỊNH TIỂU ƯỜNG

HOA- TIN-NG (*)

Thời tiết thường thường thay đổi theo bốn ma, bịnh l cũng phải phn biệt theo bốn ma. Sự tuần hon của huyết dịch trong cơ thể cũng ty theo bốn ma m chuyển dịch. Cho nn sự trị liệu bịnh tật cũng phải phối hợp với bốn ma th mới đạt hiệu quả tốt.

1) TRỊ LIỆU BỊNH TIỂU ƯỜNG VO MA XUN

Bi thuốc:

Hột đu đủ, 100 hột

Hột long nhn, 50 hột, gi nt

Hột tri vải, 50 hột, gi nt

Cch dng:

Cho tất cả vo nồi với 4 chn nước v nấu ln cho si trong 10 pht, thm vo một cht xu muối.

Thời gian uống được qui định: Chiều 5 giờ uống 1 chn. Tối 11 giờ lại uống thm 1 chn nữa.

Uống lin tục trong 10 ngy, đi bịnh viện khm lại xem độ đường trong mu c giảm khng? Nếu thấy tốt, ngưng 10 ngy, sau đ lại tiếp tục uống thm 10 ngy nữa th khỏi bịnh.

2) TRỊ LIỆU BỊNH TIỂU ƯỜNG VO MA HẠ

Bi thuốc:

Hột khế, 30 hột

Hột qut, 30 hột

Hột tri vải, 30 hột

Cch dng:

Ba thứ hột trn đem gi nt rồi cho vo nồi với 4 chn nước v nấu ln cho si trong 10 pht, thm vo một cht muối.

Thời gian uống: 4 giờ rưởi chiều uống 1 chn. Tối 10 giờ uống 1 chn.

Uống lin tục trong 10 ngy. Ngưng uống, đi khm nghiệm xem c bớt khng? Nếu thấy tốt, nghỉ 10 ngy, rồi lại tiếp tục uống thm 10 ngy nữa.

3) TRỊ LIỆU BỊNH TIỂU ƯỜNG VO MA THU

Bi thuốc:

Vỏ qut, 3 ci

C rốt, 3 củ

Hột long nhn, 50 hột, gi nt

Cch dng:

C rốt rửa sạch để nguyn vỏ, xắt lt. Cho tất cả 3 thứ vo nồi với 5 chn nước v nấu si ln trong 10 pht, thm vo một cht muối.

Thời gian uống: 5 giờ chiều uống 1 chn. Tối 11 giờ uống 1 chn.

Uống lin tục trong 10 ngy. Ngưng uống, đi khm nghiệm lại xem c giảm bịnh khng? Nếu thấy tốt, ngưng 10 ngy, rồi lại tiếp tục uống thm 10 ngy nữa th khỏi bịnh.

4) TRỊ LIỆU BỊNH TIỂU ƯỜNG VO MA NG

Bi thuốc:

Hột khổ qua, 30 hột

Hột qut, 30 hột

Hột khế, 30 hột

Cch dng:

Ba thứ hột đem gi nt, cho vo nồi với 4 chn nước rồi nấu ln cho si ln trong 10 pht, thm một cht muối.

Thời gian uống: 5 giờ chiều uống 1 chn. Tối 11 giờ uống 1 chn.

Uống lin tục trong 10 ngy. Ngưng uống, đi khm nghiệm lại xem c giảm bịnh khng? Nếu thấy giảm, ngưng 10 ngy, rồi lại tiếp tục uống thm 10 ngy nữa th sẽ khỏi bịnh.

Ch : Người bị bịnh tiểu đường khng được ăn tri l, tri qut, tri cam, tri c tomate v những g c chất đường.

Ch thch:

(*) Phương thuốc giản dị ny do ức HOA- TIN-NG ging cơ tại Thnh Hiền ường i Loan ban cho, đ được chuyển dịch qua tiếng Việt v đăng trong cuốn "Diệu Phương Cứu ời hay Php Trị Liệu Bằng Rau Quả".

 

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh