Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

TOA THUỐC THIÊN THỜI

(Kỵ thai: có thai cử không nên uống)

Toa thuốc rượu thiên thời của Đức Biển-Thước Thần-Y giáng cơ tháng 4 năm Bính Dần (1946).

 

Cam Thảo (2 chỉ)

Quản Mộc Hương (3 chỉ)

Xuyên Khung (3 chỉ)

Tô Mộc (3 chỉ)

Đinh Hương (3 chỉ)

Sa Nhơn (3 chỉ)

Càng Cương (3 chỉ)

Cương Hượt (2 chỉ)

Thục Địa (2 chỉ)

    Chế rượu xăm xắp thuốc, ngâm 3 bữa. Chưng sơ, để trên cao 3 thước phơi sương. Phơi 3 giờ đem xuống để trên cao kỹ lưỡng.

    Khi có bịnh lấy thuốc rượu đánh gió.

    Uống mỗi lần một ly nhỏ, khi uống phải niệm theo đây:

"Nam Mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát"

    và niệm câu chơn ngôn:

"Nam Mô Ngũ Vị Ôn-Thần giải trừ bịnh chướng. Án Thiên-Hoàng giáng chỉ cấp cấp như luật lịnh."

(Kỵ thai: có thai cử không nên uống)

 

(Toa thuốc này được in trong b́a sau của Kinh "TU-CHƠN THIỆP-QUYẾT")

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh