Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO

LƯ HUYN THÔNG

LHT/VT:  011

Kính gởi:

-  Ngài Giáo Hữu Ngọc Sắc Thanh

-  Giáo Sư Thượng Thành Thanh

-  Giáo Sư Lâm Lư Hùng

-  Phối Sư Ngọc Tuyết Tiên/Chánh Hội Trưởng TLBT

-  TT/HTĐ Hiền Huynh Huệ Tánh

-  Hiền Huynh Nguyễn Khắc T. Tùng

-  Hiền Đệ Ngọc Quang Minh/ Luật Sự HTĐ và ĐHV “Trang Nhà TLBT”

-  Tất Cả Đạo Hữu Cao Đài Đại Đạo(Đặc biệt HĐTM/Khóa HĐ 2003)

            Chiếu Thánh Lệnh  vào Tư thời ngày 14 tháng 11 Nhâm Ngọ niên (ngày 17 tháng  12 năm 2002.); TKHĐ/Lư Huyền Thông sẽ thiết lập đại đàn khai mở Linh Quang Bửu ĐiệnThượng Vị Châu Thiên Vô Cực tại tư gia của Thiên Văn (Lể Sanh Thái Hoàng Thanh) số 11220 SE 264TH St - KENT, WA 98030 vào đầu Ngọ thời (11 giờ sáng) ngày 27 tháng 07 Quí Mùi Niên (ngày 24 tháng 08 năm 2003).

            Trân trọng kính thông báo và kính mời Quí Đạo Hửu đến tham dự đại lể khai điện nêu trên.  Sự hiện diện của Chư Đạo Hửu là một vinh hạnh cho Linh Quang Bửu Điện và là một khích lệ lớn lao cho hiền đệ Thiên Văn trên bước đường dấn thân hành đạo.

Ngoài ra, Đoàn có lập “cầu giao hội điện đàm” (Telephone Conference Bridge) số (206) 808-3584 từ 01:30pm đến 02:00pm/PST cùng trong ngày để chư vị HĐTM phương xa nếu không đến tham dự được, có thể điện thoại vào “cầu giao hội” để chung vui cùng hiền đệ Lể Sanh Thái Hoàng Thanh và chúc mừng Cao Đài Đại Đạo có thêm được một cơ sở mới để phụng thờ Thầy Mẹ và các đấng thiêng liêng.

                                                                                    Ngày 04 tháng 08 năm 2003

                                                                                              TM TKHĐ/LHT

                                                                                              Bửu Liên Cẩm Nhung

                                                                                       L.S. Trương Hương Cẩm Nhung

Đính Kèm:

Bảng hướng dẩn lộ tŕnh đến nơi hành lễ

ĐT:  Thiên Hồng (206) 227-8406

         Bạch Cúc    (206) 228-1638

         Thiên Văn   (253) 856-1381


DIRECTIONS:

FROM: TACOMA (SOUTH) TO KENT

 

1: 

Merge onto I-5 N toward SEATTLE.

12.09 miles

2: 

Merge onto WA-18 E via exit number 142A toward AUBURN/ NORTH BEND.

2.90 miles

3: 

Merge onto WA-167 N toward KENT/ RENTON.

5.58 miles

4: 

Take the WA-516 exit toward WILLIS ST./ DES MOINES.

0.22 miles

5: 

Turn RIGHT onto WA-516 E.

0.96 miles

6: 

Turn RIGHT onto E SMITH ST/ WA-516. Continue to follow WA-516/KENT KANGLEY RD

2.35 miles

7: 

Turn RIGHT onto 114TH AVE SE.

0.17 miles

8: 

Turn RIGHT onto SE 264TH ST.

0.11 miles

Total Estimated Time:

Total Distance: 25.27 miles

33 minutes

 

 

FROM: LYNNWOOD (NORTH) TO KENT

 

 

Merge onto I-5 S toward SEATTLE.

26.35 miles

1: 

Merge onto I-405 N via exit number 154A- on the left- toward RENTON.

2.01 miles

2: 

Merge onto VALLEY FRWY/ WA-167 S via exit number 2 toward KENT/ AUBURN.

5.01 miles

3: 

Take the 84TH AVE. S. exit toward N. CENTRAL AVE..

0.17 miles

4: 

Turn LEFT onto 84TH AVE S.

0.15 miles

5: 

84TH AVE S becomes CENTRAL AVE N.

1.00 miles

6: 

Turn LEFT onto E SMITH ST/ WA-516. Continue to follow WA-516/KENT KANGLEY RD

2.35 miles

7: 

Turn RIGHT onto 114TH AVE SE.

0.17 miles

8: 

Turn RIGHT onto SE 264TH ST.

0.11 miles

Total Estimated Time:

Total Distance: 37.92 miles

44 minutes

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh