Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

VÔ ĐỀ

 

Chùa xa văng vẳng mấy hồi chuông,

Thời cuộc suy ra thấm thía buồn.

Hai chữ lợi danh - cơn gió thoảng,

Trăm năm sự nghiệp - chén trà suông.

Nhục vinh mấy bận - y tṛ xiếc,

Đắc thất từng phen - một vở tuồng?

Tiếc bấy, bao người chưa thấy rơ,

Vẫn c̣n lăn lộn, vẫn quay cuồng!

 

Lương Vĩnh Thành

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh