Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Tŕ Giới, Nhẫn Nhục

Ḥa thượng Tuyên Hóa

Người tu hành phải tu tướng vô ngă, tu đến mức độ không c̣n cái "ta."  Nếu không c̣n cái "ta" th́ có thể nhẫn chịu được hết tất cả, cảnh giới nào đến tâm cũng đều không động, tự xem ḿnh ví như hư không.

Thành Phật không phải dễ! Không chặt đứt tâm tham dục mà mong thành Phật th́ không khi nào được.  Người đời nay đa số đều thích cầu may, đi đường tắt, dễ dàng bị cuốn hút bởi những việc huyền ảo, lạ kỳ; do đó bị mê hoặc, lạc vào lưới ma.

Tại sao nói láo?  V́ sợ ḿnh bị mất quyền lợi, sự bị thua thiệt.

Nếu phạm giới dâm dục th́ dễ dàng phạm giới sát hại, ăn cắp và nói láo.  V́ thế, giới dâm dục bao gồm các giới sát hại, trộm cắp và nói láo.

Giữ Năm Giới, làm Mười Điều Lành th́ được sanh lên cơi trời, cơi người.  Nếu c̣n tâm tham lam, sân hận, ngu si, th́ sẽ đọa lạc vài ba đường ác.

Nếu hiểu rơ Giới Luật th́ có thể thâm nhập toàn cơi Phật Pháp.  Nếu không hiểu Giới Luật th́ giống như mây bay trên trời, lơ lơ lửng lửng, không có một điểm tựa căn bản.

Căn bản của Giới Luật chỉ có một điều, đó là không ích kỷ.

Tinh tấn tŕ Giới chủ yếu là ngay tại những nơi không ai thấy.  Không phải chỉ tinh tấn tŕ Giới trước mặt người khác mà khi ở một ḿnh cũng phải luôn luôn tinh tấn, siêng năng, nghiêm tŕ Giới Luật.

Chúng ta học Phật Pháp tức là học không năo hại kẻ khác.  Là Phật tử, phải nên ăn chay; v́ nếu ăn thịt tức là làm tổn hại sinh mạng của những chúng sanh khác.

Ăn chay là phải chịu thiệt tḥi v́ không thể hưởng được của ngon vật lạ trong cuộc đời.  Nhưng nếu không ăn chay mà lại ăn thịt loài vật th́ sau khi chết phải tới địa phủ để thanh toán nợ nần.  Tôi lấy lương tâm mà nói thật cho các vị biết rằng:  Nếu mọi người không ham "khoái khẩu," không tham hưởng thụ, th́ sau khi chết sẽ không phải ra ṭa!

Người học Phật mà không giữ Giới Luật th́ cũng giống như chiếc b́nh không đáy--đổ nước vào bao nhiêu th́ chảy ra bấy nhiêu.  Thế nên phải nghiêm tŕ Giới Luật th́ từ từ sẽ đạt tới cảnh giới vô-lậu.

Cho dầu tu pháp môn ǵ đi nữa, chúng ta cần phải có tâm nhẫn nhục th́ mới thành tựu.  Nếu không có tâm nhẫn nhục th́ không thể thành tựu trong bất cứ pháp môn nào.

Người xuất gia tu Đạo ǵ? Tu Đạo Nhẫn Nhục.

Nhẫn là hạt châu vô giá mà người người không biết đào t́m. Nếu biết cách dùng th́ muôn sự đều tốt lành.

Người tu Đạo cần phải nhẫn những ǵ mà kẻ khác không thể nhẫn, nhường nhịn những ǵ mà kẻ khác không thể nhường nhịn, ăn mặc những ǵ mà kẻ khác không thể ăn mặc--nói chung là phải thọ nhận những ǵ mà người khác không thể thọ nhận.

Khi chúng ta tu Đạo, việc quan trọng nhất là không tranh.  "Không tranh" tức là không cùng người khác tranh đua hơn thiệt, điểm tốt điểm xấu, hoặc tranh luận về việc đúng việc sai của kẻ khác.

Dẫu trong hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta cũng chớ tham lam thái quá.  Phải thường biết đủ, nhẫn nhịn.  Đó là pháp vi diệu vô thượng mà mọi người lại quên đi!  Thế nên, nếu không tranh, không tham th́ phước thọ vô biên.  Nếu vẫn c̣n tranh chấp, tham lam, nhiễu loạn, th́ nghiệp tội đến với ḿnh không ít, muốn thoát khỏi ba cơi cũng không cách ǵ thoát ra được.

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh