Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

I. Tu Hành

Ḥa thượng Tuyên Hóa

Tu Đạo là cần phải "quay trở lại."  Nghĩa là ǵ?  Tức là phải nhường cho người việc tốt lành, c̣n ḿnh th́ nhận phần hư xấu--xả tiểu ngă để thành tựu đại ngă.

Đối với ma đừng khởi tâm thù nghịch.  Hăy xem chúng như các bậc Thiện-tri-thức trợ đạo cho ḿnh.

Từ vô lượng kiếp đến nay, hết đời này sang đời khác, mỗi người tạo bao nghiệp không đồng, nên vọng tưởng cũng không đồng. Nghiệp nặng th́ vọng tưởng nhiều, nghiệp nhẹ th́ vọng tưởng ít.

Người tu hành phải v́ cắt đứt ḍng sanh tử luân hồi, v́ độ chúng sanh, chứ không v́ cầu cảm ứng mà tu Đạo.

Người tu Đạo phải luôn luôn hồi quang phản chiếu, không nên hướng ngoại truy cầu.  T́m cầu bên ngoài không thể có được, quay về tự tánh th́ đầy đủ cả.

Đối với kẻ mới phát tâm tu, điều chướng ngại nhất khi dụng công là ḷng tham đắm sắc dục giữa nam và nữ.  Đây là vấn đề căn bản nhất.

Người tu Đạo nên chú ư!  Chớ gieo duyên nhiễm ô với người khác.  Sợi dây trói buộc bất tịnh này sẽ làm chúng ta đọa lạc.

Hiện tại chúng ta may mắn có được thân người.  Nếu không biết dùng thân người để tu hành, th́ đợi đến khi nào mới tu?  Chỉ e đến lúc mất thân này rồi, dẫu có muốn tu hành th́ đă quá trễ!

Học Phật Pháp, điều thiết yếu là phải chân thật.  Mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều phải chân thật.

Ở chùa, chúng ta phải biết tiết kiệm mọi vật dụng.  Rằng:

"Thương tiếc vật của chùa
Như bảo vệ tṛng con mắt."

Không thương, không ghét là Trung Đạo.

Tu Đạo là tu đạo ǵ?  Tức là tu theo Trung Đạo--với ai cũng phải đối xử b́nh đẳng, lấy ḷng từ bi làm căn bản, và khi hành sự phải cẩn thận, chớ đi lạc vào lưới rọ t́nh ái.

Chẳng hề có đạo lư "ngày nay tu Đạo, ngày mai thành Phật."  Mới cuốc một nhát đâu thể có giếng nước ngay được.  Tu hành là đem khối sắt mài thành cây kim, công đủ tự nhiên sẽ thành tựu.

Việc đầu tiên khi học mật chú là phải chánh tâm thành ư.  Nếu tâm không chân chánh th́ khi học, mật chú nào cũng thành tà.  Tâm nếu chân chánh th́ học mật chú mới được cảm ứng.

Vô minh có hai đồng lơa.  Hai đồng lơa ấy là ǵ?  Tức là tham ăntham sắc dục.  Cả hai việc này trợ giúp vô minh tạo vô số nghiệp xấu.

Có câu rằng:

"Khi muốn làm người tốt th́ nghiệp báo hiện,
Khi muốn thành Phật th́ ma đến thử thách."

Nếu không muốn trở thành người tốt th́ nghiệp báo không t́m đến.  Càng quyết chí làm người tốt bao nhiêu th́ nghiệp báo càng đến tới tấp bấy nhiêu, đ̣i ḿnh thanh toán nợ nần cho minh bạch.

Phật và ma chỉ khác nhau ở một tâm niệm--Phật th́ có tâm từ bi, c̣n ma th́ có tâm tranh hơn thua.

Người thực sự biết cách tu hành th́ nhất cử nhất động đều là tu cả.

Người tu Đạo không nên đi khắp nơi quảng cáo sự tu hành của ḿnh.  Ai thường quảng cáo sự tu hành của ḿnh th́ nhất định sẽ đọa lạc vào đường ma.

Người tu Đạo ở bất cứ nơi nào cũng đều phải che giấu và tẩy xóa tông tích, đừng nên để lộ diện.

Tâm của chúng ta thường trú tại những nơi khác chứ không trú tại trong tâm ḿnh.  "Trú tại những nơi khác" nghĩa là có thân mà không có tâm.

Giảng Kinh thuyết Pháp là tu Huệ.  Ngồi Thiền là tu Định. Không nói lời tạp nhạp là tu Giới.

"Phiền năo tức Bồ-đề."  Nếu biết dùng th́ phiền năo tức là Bồ-đề. Nếu không biết dùng th́ Bồ-đề biến thành phiền năo.

Tu Đạo cần phải tập dại khờ.  Càng "dại khờ" bao nhiêu th́ càng tốt bấy nhiêu.  "Dại khờ" cho đến mức cái ǵ cũng không biết cả th́ vọng tưởng sẽ không c̣n.

Vô minh nghĩa là không hiểu rơ. Gốc rễ của vô minh là ái dục.

Mục đích chủ yếu của tu hành là cắt đứt ḍng sanh tử, chứ không phải cầu cảm ứng.

Tu hành th́ cần phải giữ ḿnh cho trong sạch, như giữ đôi mắt không để dính một hột cát vậy.

Cờ bạc th́ tạo nghiệp nặng.  Bố thí th́ tích lũy công dức. Ngồi Thiền th́ trừ ngu si, sanh trí huệ.

Người tu hành nên cẩn thận lời nói nơi chỗ đông người và canh giữ tâm khi ngồi một ḿnh.  Lúc giữa đại chúng đừng nên nói nhiều.  Khi riêng một ḿnh nên đề pḥng tâm ích kỷ và vọng tưởng.  Như thế th́ chẳng bao lâu sẽ được chuyên nhất thấy rơ tâm ḿnh.

Thọ khổ th́ dứt khổ.
Hưởng phước th́ hết phước.

Người chân chánh tu Đạo phải xem xét mọi hành vi, cử động của chính ḿnh.  Đi, đứng, nằm, ngồi, chớ rời chánh niệm.  Đừng như cái gương--chỉ biết soi mặt người mà không tự soi lại mặt thật của ḿnh.

Nếu c̣n chấp trước th́ đó là tâm người thường.  Nếu không chấp trước, đó là tâm Đạo.

Nếu muốn không chết, phải sống như người đă chết--tức là phải giữ ḿnh đừng tham lam, sân hận, si mê.

Người học Đạo nhất định phải phát nguyện.  Nguyện lực có khả năng thôi thúc chính ḿnh tiến tu theo Chánh Đạo, không lạc đường tà.  Nhưng phát nguyện mà không hành th́ giống như cây có hoa mà không đơm trái, thật vô ích!

Dùng lưỡi để thuyết Pháp th́ tích tụ công đức.  Cũng dùng lưỡi nhưng lại nói lời thị phi th́ tạo nghiệp tội.  Thay v́ thuyết Pháp mà lại nói những lời vô nghĩa, thị phi là tạo một vạn hai ngàn nghiệp tội.

Người tu Đạo đối với kẻ trong người ngoài, già, trẻ, lớn, nhỏ, kẻ sang ngưới hèn, đều thường dùng tâm Từ, Bi, Hỷ, Xả, th́ tự nhiên sẽ nảy sanh cảm ứng.

Tu Đạo là tu chân thành và thiết thật. Nên có câu: " Tâm thành th́ linh ứng."

Chúng ta sống trên thế gian này, luôn luôn phải làm việc lành.  Mỗi hơi thở, sức lực đều phải hành thiện tích đức. Trong hiện đời, chớ nên dựa vào thiện căn đời trước ḿnh đă trồng mà tận hưởng hết phước báo.

Phật có thể chuyển hóa tất cả chúng sanh thành Pháp-khí, nên có câu: "Mượn cái giả để tu việc chân thật. Túi da hôi thối này ch́ là căn nhà tạm bợ."  Chúng ta trú tại căn nhà này để tu Đạo, nghĩa là mượn "ngôi nhà" sắc-thân giả tạm để tu thành Pháp-thân chân thật.

Nếu tâm tham lam tràn trề, không biết đủ, th́ tương lai sẽ bị đọa lạc vào địa ngục.  Nếu tâm sân hận quá nhiều, từ sáng đến tối luôn giận dữ, th́ sẽ trở thành ngạ quỷ.  Nếu tâm ngu si nặng nề, chỉ làm những việc ngu xuẩn th́ sẽ biến thành thú vật.

Khuyết điểm lớn nhất của chúng sanh là si ái--ngày đêm sống trong si ái, không thể xả bỏ được.  Nếu chuyển được tâm háo sắc thành tâm tu học Phật Pháp, từng giờ từng phút không lăng quên việc tu học, th́ sẽ mau chóng thành Phật.

Người chân chánh khai ngộ th́ không bao giờ nói ḿnh đă khai ngộ.  Bậc thánh nhân xuất thế tuyệt đối không tiết lộ chân tướng.  Phàm những kẻ tự xưng là Phật là Bồ-tát, đều là tà ma.

Người có đức hạnh không phải do nơi địa vị hay tuổi tác, mà trong những hành vi kín đáo im lặng, tự nhiên hiển lộ phẩm cách đặc thù của họ, khiến người khác đều kính nể.  Phẩm cách đặc thù này không khiến cho kẻ khác sợ hăi, v́ nếu sợ hăi th́ họ sẽ lánh xa.

Mọi người đều có ba thằng giặc phiền năo; đó là tham lam, sân hận, si mê.  Chúng ta không cần phải diệt trừ chúng mà hăy chuyển hóa chúng thành những hạt giống Bồ-đề.

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh