Trở lại trang chnh của Website Thin L Bửu Ta

 

 

TY LA - HAI TIẾNG, TN LNG!

 

Gi về rủ đm my bay,

Cy rung nắng lụa... C hay ta buồn?

Nhớ từ dạo ấy một hm...

Mi tri, nước chửa về nguồn - qu ơi!

Đến nay xa cch lu rồi,

Với bao mưa nắng, đất trời đổi thay.

Những mong c được một ngy,

Qu hương m lấy, giải by tm can.

Ty La - Hai tiếng - Tn lng,

Vườn khuya - mộc chỗ: kho tng chn nhau.

Nơi đưa tiếng khc ban đầu,

Co tri nhn loại, hon cầu: c ta!

Nơi nhn vo ci bao la,

Gởi niềm mơ ước cao xa sau ny.

Khng ngờ cho đến ngy nay,

Ngọt ngon qu t. Chua cay qu nhiều!

Ra đi l sự đ liều,

S g nắng sớm, mưa chiều bốn phương.

Gt chn gởi vạn nẻo đường,

Cuộc đời chạm trn ght thương cũng nhiều.

Những hm ngồi ngắm buổi chiều,

Nghe trong gi nhẹ rơi điều trng mong!

 

Lương Vĩnh Thnh

 

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh